Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 14:30 Chủ Nhật :hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Xuân Tùng 092....409 500 điểm 220 điểm 280 điểm 23/05/2023 Đề 1
Lê Doãn Dương 096....512 330 điểm 200 điểm 130 điểm 23/05/2023 Đề 1
Bùi Lê Đan Tâm 077....899 705 điểm 360 điểm 345 điểm 23/05/2023 Đề 1
Đàm Thủy 097....029 500 điểm 195 điểm 305 điểm 23/05/2023 Đề 1
0392132448 470 điểm 200 điểm 270 điểm 23/05/2023 Đề 1
Đinh Công Duy 093....425 380 điểm 215 điểm 165 điểm 23/05/2023 Đề 1
Phạm Thanh Hương 034....555 385 điểm 275 điểm 110 điểm 23/05/2023 Đề 1
Đinh Bích Ngọc 034....311 375 điểm 145 điểm 230 điểm 23/05/2023 Đề 1
Vân Anh 092....534 290 điểm 200 điểm 90 điểm 23/05/2023 Đề 1
Lưu Hải Yến 033....536 570 điểm 290 điểm 280 điểm 23/05/2023 Đề 1
Buổi thi 14h30 12/05/2023:hoangtoiec - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng Thị Mai Hương 094....537 515 điểm 300 điểm 215 điểm 12/05/2023 Đề 5
Nguyễn Bá Hào 038....280 615 điểm 280 điểm 335 điểm 12/05/2023 Đề 5
Ngô Sỹ Kiên 096....297 410 điểm 90 điểm 320 điểm 12/05/2023 Đề 5
Vân Anh 092....534 190 điểm 0 điểm 190 điểm 12/05/2023 Đề 5
Phạm Thúy Quỳnh 094....642 305 điểm 135 điểm 170 điểm 12/05/2023 Đề 5
Quảng Thị Hạnh 038....408 155 điểm 125 điểm 30 điểm 12/05/2023 Đề 5
Nguyễn Thành Dương 096....020 395 điểm 175 điểm 220 điểm 12/05/2023 Đề 5
phạm mạnh hà 097....463 300 điểm 190 điểm 110 điểm 12/05/2023 Đề 5
Đỗ Mai Phương 039....918 295 điểm 165 điểm 130 điểm 12/05/2023 Đề 5
Đặng Thu Trang 096....613 385 điểm 195 điểm 190 điểm 12/05/2023 Đề 5
Nguyễn Thùy Trang 084....802 470 điểm 260 điểm 210 điểm 12/05/2023 Đề 5
Phạm Thị Mỹ Duyên 096....204 220 điểm 70 điểm 150 điểm 12/05/2023 Đề 5
LÊ VĂN MINH 098....831 260 điểm 170 điểm 90 điểm 12/05/2023 Đề 5
Nguyễn Mai Liên 091....418 500 điểm 210 điểm 290 điểm 12/05/2023 Đề 5
Phạm Thị Lan 097....279 195 điểm 160 điểm 35 điểm 12/05/2023 Đề 5
Nguyễn Văn Hưng 036....381 280 điểm 190 điểm 90 điểm 12/05/2023 Đề 5
Lương Hoàng 088....588 785 điểm 430 điểm 355 điểm 12/05/2023 Đề 5
Nguyễn Thanh Bình 039....614 735 điểm 400 điểm 335 điểm 12/05/2023 Đề 5
Lường Thị Thúy Hằng 033....022 210 điểm 145 điểm 65 điểm 12/05/2023 Đề 5
Đàm Vân Hạ 037....961 570 điểm 330 điểm 240 điểm 12/05/2023 Đề 5
Hồ Quang anh 033....953 180 điểm 80 điểm 100 điểm 12/05/2023 Đề 5
Nguyễn Như Trường 097....502 485 điểm 315 điểm 170 điểm 12/05/2023 Đề 5
Lê Minh Hà 096....692 440 điểm 280 điểm 160 điểm 12/05/2023 Đề 5
Lê Thanh Trà 094....082 480 điểm 290 điểm 190 điểm 12/05/2023 Đề 5
Nguyễn Thị Hằng 098....929 760 điểm 370 điểm 390 điểm 12/05/2023 Đề 5
Vũ Xuân Thạch 038....462 550 điểm 325 điểm 225 điểm 12/05/2023 Đề 5
Phùng Ngọc Đức 2003 082....117 375 điểm 210 điểm 165 điểm 12/05/2023 Đề 5
Nguyễn Thị Yến 097....918 485 điểm 275 điểm 210 điểm 12/05/2023 Đề 5
Ngô Đinh Quang Nhật 091....587 545 điểm 290 điểm 255 điểm 12/05/2023 Đề 5
Buổi thi 14h30 03/05/2023:hoangtoiec - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Thị Hiền 035....159 245 điểm 175 điểm 70 điểm 04/05/2023 Đề 5
Hoàng Thị Nguyệt 096....483 465 điểm 230 điểm 235 điểm 04/05/2023 Đề 5
Lương Thị Hương Giang 097....466 530 điểm 220 điểm 310 điểm 04/05/2023 Đề 5
Phạm Hải Long 086....360 415 điểm 185 điểm 230 điểm 04/05/2023 Đề 5
Nguyễn Thị Kiều Trang 093....589 530 điểm 260 điểm 270 điểm 04/05/2023 Đề 5
Lê Thanh Trà 094....082 325 điểm 210 điểm 115 điểm 04/05/2023 Đề 5
Phạm Đăng Khoa (ngõ 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân) 033....468 375 điểm 200 điểm 175 điểm 04/05/2023 Đề 5
Bùi Thị Phương Mai 032.....092 305 điểm 130 điểm 175 điểm 04/05/2023 Đề 5
Vũ Thị Quyên 097....442 410 điểm 215 điểm 195 điểm 04/05/2023 Đề 5
Nguyễn Phương Hảo 093....126 630 điểm 295 điểm 335 điểm 04/05/2023 Đề 5
Nguyễn Thu Huyền 038....838 790 điểm 365 điểm 425 điểm 04/05/2023 Đề 5
Trần Thị Thanh Hoa 097....648 415 điểm 250 điểm 165 điểm 04/05/2023 Đề 5
Nguyễn Thu Hà 094....893 625 điểm 245 điểm 380 điểm 04/05/2023 Đề 5
Buổi thi 14h30 26/04/2023:hoangtoiec - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Đăng Khoa (ngõ 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân) 033....468 120 điểm 55 điểm 65 điểm 06/04/2023 Đề 5
Mỹ Uyên 091....698 260 điểm 175 điểm 85 điểm 06/04/2023 Đề 5
Nguyễn Ngọc Minh Châu 086....766 595 điểm 275 điểm 320 điểm 06/04/2023 Đề 5
Hà Quang Huy 098....882 605 điểm 315 điểm 290 điểm 06/04/2023 Đề 5
Nguyễn Thị Thùy Trang 089....982 315 điểm 195 điểm 120 điểm 06/04/2023 Đề 5
Nguyễn Thị Quỳnh 088....740 415 điểm 215 điểm 200 điểm 06/04/2023 Đề 5
Phan Thị Kim Bình 039....592 220 điểm 110 điểm 110 điểm 06/04/2023 Đề 5
Nguyễn Quỳnh Anh 097....830 245 điểm 130 điểm 115 điểm 06/04/2023 Đề 5
Buổi thi 14h30 21/04/2023:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Công Hiếu 094....666 730 điểm 365 điểm 365 điểm 06/04/2023 Đề 2
Nguyễn Thị Thu Hường 035....752 205 điểm 40 điểm 165 điểm 06/04/2023 Đề 2
Buổi thi 14h30 19/04/2023:hoangtoiec - Đề 6
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Ngọc Minh Châu 086....766 595 điểm 275 điểm 320 điểm 06/04/2023 Đề 6
Phùng thị thúy 037....260 580 điểm 315 điểm 265 điểm 06/04/2023 Đề 6
Nguyễn Phương Thảo 091....650 490 điểm 210 điểm 280 điểm 06/04/2023 Đề 6
Buổi thi 14h30 16/04/2023:hoangtoiec - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phan Thị Ánh Tuyết 036....917 520 điểm 230 điểm 290 điểm 06/04/2023 Đề 8
Bùi Diễm Quỳnh 033....373 330 điểm 215 điểm 115 điểm 06/04/2023 Đề 8
Lê Thị Khánh Linh 035....303 180 điểm 140 điểm 40 điểm 06/04/2023 Đề 8
Nguyễn Phương Thảo 091....650 335 điểm 140 điểm 195 điểm 06/04/2023 Đề 8
Chí Linh 098....872 495 điểm 150 điểm 345 điểm 06/04/2023 Đề 8
Buổi thi 14h30 14/04/2023:hoangtoiec - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Khánh Linh 097....969 180 điểm 135 điểm 45 điểm 06/04/2023 Đề 7
Nguyễn Bảo Hoàng 098....129 710 điểm 380 điểm 330 điểm 06/04/2023 Đề 7
Trần Thanh Lâm 035....460 315 điểm 165 điểm 150 điểm 06/04/2023 Đề 7
Bùi Thu Trang 098....962 435 điểm 220 điểm 215 điểm 06/04/2023 Đề 7
Buổi thi 14h30 12/04/2023:hoangtoiec - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Thanh Tú 096....210 400 điểm 240 điểm 160 điểm 06/04/2023 Đề 8
Trần Thanh Lâm 035....460 265 điểm 170 điểm 95 điểm 06/04/2023 Đề 8
Buổi thi 14h30 02/04/2023:hoangtoiec - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Minh Ngọc 093....319 350 điểm 180 điểm 170 điểm 06/04/2023 Đề 8
Lê Thị Oanh 035....551 370 điểm 190 điểm 180 điểm 06/04/2023 Đề 8
Nguyễn Thị Thư 039....246 350 điểm 200 điểm 150 điểm 06/04/2023 Đề 8
Trần Thanh Nga 033....994 350 điểm 130 điểm 220 điểm 06/04/2023 Đề 8
Nguyễn Văn Minh 097....543 355 điểm 180 điểm 175 điểm 06/04/2023 Đề 8
Nguyễn Xuân Lâm 039....835 320 điểm 210 điểm 110 điểm 06/04/2023 Đề 8
Khuất Duy Thành 085....074 350 điểm 200 điểm 150 điểm 06/04/2023 Đề 8
Bùi Thị Mai Hương 098....524 265 điểm 100 điểm 165 điểm 06/04/2023 Đề 8
Bùi Chương 092....464 390 điểm 190 điểm 200 điểm 06/04/2023 Đề 8
Võ Đức Huy 086....242 425 điểm 135 điểm 290 điểm 06/04/2023 Đề 8
Nguyễn Minh Phương 035....109 415 điểm 145 điểm 270 điểm 06/04/2023 Đề 8
Hoàng Đặng Tiến 096....859 265 điểm 120 điểm 145 điểm 06/04/2023 Đề 8
Đỗ Hiên 091....938 300 điểm 150 điểm 150 điểm 06/04/2023 Đề 8
Buổi thi 14h30 02/04/2023:hoangtoiec - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Minh Lý 038....645 435 điểm 270 điểm 165 điểm 02/04/2023 Đề 5
Phạm Anh 086....965 190 điểm 145 điểm 45 điểm 02/04/2023 Đề 5
Trần Nhật Minh 081....823 595 điểm 340 điểm 255 điểm 02/04/2023 Đề 5
Trần Minh Thông 097....251 560 điểm 300 điểm 260 điểm 02/04/2023 Đề 5
Lương Việt Hải 037....252 405 điểm 230 điểm 175 điểm 02/04/2023 Đề 5
Phan Thị Hoài Oanh 038.....036 330 điểm 135 điểm 195 điểm 02/04/2023 Đề 5
Hoàng Lê Thanh Nga 082....157 350 điểm 175 điểm 175 điểm 02/04/2023 Đề 5
Nguyễn Hương Giang 036....706 280 điểm 215 điểm 65 điểm 02/04/2023 Đề 5
Buổi thi 14h30 26/03/2023:hoangtoiec - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Thị Bích Ngọc 016.....900 740 điểm 345 điểm 395 điểm 19/03/2023 Đề 7
Nguyễn Quỳnh Anh 038....362 515 điểm 195 điểm 320 điểm 19/03/2023 Đề 7
Bùi Quang Hưng 088....357 230 điểm 120 điểm 110 điểm 19/03/2023 Đề 7

Trang