Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 14h30 13/09/2023:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Xuyến 097....058 370 điểm 245 điểm 125 điểm 11/09/2023 Đề 1
Nguyễn Thanh Hoa 039....331 690 điểm 365 điểm 325 điểm 11/09/2023 Đề 1
Lê Thị Khánh Linh 035....303 270 điểm 180 điểm 90 điểm 11/09/2023 Đề 1
Nguyễn Thuỷ Tiên 039....090 615 điểm 230 điểm 385 điểm 11/09/2023 Đề 1
Nguyễn Đức Trung 098....020 330 điểm 250 điểm 80 điểm 11/09/2023 Đề 1
Hoàng Thị Ngọc Diệp 039....167 515 điểm 195 điểm 320 điểm 11/09/2023 Đề 1
Nguyễn Thành Thông 076....688 465 điểm 245 điểm 220 điểm 11/09/2023 Đề 1
Võ Thị Xuân 035....618 325 điểm 185 điểm 140 điểm 11/09/2023 Đề 1
Bùi Diễm Quỳnh 033....373 375 điểm 200 điểm 175 điểm 11/09/2023 Đề 1
Đào Ngọc Công 096....688 260 điểm 170 điểm 90 điểm 11/09/2023 Đề 1
Thu Hà 097....060 490 điểm 260 điểm 230 điểm 11/09/2023 Đề 1
Phan Ngọc Huyền 036....312 455 điểm 190 điểm 265 điểm 11/09/2023 Đề 1
Tạ Thùy Dương 098....005 275 điểm 115 điểm 160 điểm 11/09/2023 Đề 1
Phan Thị Xuân Hòa 096....240 355 điểm 185 điểm 170 điểm 11/09/2023 Đề 1
Nguyễn Trương Anh Thư 086....505 440 điểm 210 điểm 230 điểm 11/09/2023 Đề 1
Phương Song Quỳnh 091....705 165 điểm 160 điểm 5 điểm 11/09/2023 Đề 1
Vũ Thị Yến 098....112 500 điểm 270 điểm 230 điểm 11/09/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Hương 097....129 755 điểm 385 điểm 370 điểm 11/09/2023 Đề 1
Lê Văn Hưng 038....354 495 điểm 215 điểm 280 điểm 11/09/2023 Đề 1
Bùi Thanh Bình 034....520 285 điểm 195 điểm 90 điểm 11/09/2023 Đề 1
Trần Thị Thu Hà 086....397 285 điểm 165 điểm 120 điểm 11/09/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Huệ 037....735 675 điểm 340 điểm 335 điểm 11/09/2023 Đề 1
Buổi thi 14:30 Chủ Nhật :hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Đại Dương 096....295 715 điểm 380 điểm 335 điểm 23/05/2023 Đề 1
Đỗ Gia Đức 096....708 500 điểm 270 điểm 230 điểm 23/05/2023 Đề 1
Kiều Minh Trang 094....723 610 điểm 390 điểm 220 điểm 23/05/2023 Đề 1
Nguyễn Hồng Hạnh 094....833 285 điểm 115 điểm 170 điểm 23/05/2023 Đề 1
Tạ Mỹ Linh 038....429 195 điểm 95 điểm 100 điểm 23/05/2023 Đề 1
Đinh Thị Tươi 086....626 290 điểm 190 điểm 100 điểm 23/05/2023 Đề 1
Đinh Thị Hạnh Trang 085....201 370 điểm 210 điểm 160 điểm 23/05/2023 Đề 1
Trần Văn Huy 097....246 205 điểm 95 điểm 110 điểm 23/05/2023 Đề 1
Trần Anh Minh 032....739 655 điểm 300 điểm 355 điểm 23/05/2023 Đề 1
Vũ Đức Tuân 1982 091....037 365 điểm 175 điểm 190 điểm 23/05/2023 Đề 1
Nguyễn Đặng Anh Minh 094....582 330 điểm 215 điểm 115 điểm 23/05/2023 Đề 1
Kim Ngọc 037....387 695 điểm 360 điểm 335 điểm 23/05/2023 Đề 1
Trần Thu Phương 098....280 85 điểm 70 điểm 15 điểm 23/05/2023 Đề 1
Nguyễn Cát Linh 039....227 370 điểm 240 điểm 130 điểm 23/05/2023 Đề 1
Nguyễn Hà Giang 038....896 400 điểm 200 điểm 200 điểm 23/05/2023 Đề 1
Đỗ Quỳnh Trang Tri trung - Phú Xuyên 032....649 275 điểm 180 điểm 95 điểm 23/05/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Phương Nga 032....090 435 điểm 220 điểm 215 điểm 23/05/2023 Đề 1
Lương Việt Hải 037....252 510 điểm 320 điểm 190 điểm 23/05/2023 Đề 1
Lê Bá Trường 036.....675 240 điểm 65 điểm 175 điểm 23/05/2023 Đề 1
Buổi thi 14h30 04/09/2023:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đào Minh Hạ 033....211 325 điểm 130 điểm 195 điểm 04/09/2023 Đề 1
Khiếu Đức Toàn 094....256 440 điểm 230 điểm 210 điểm 04/09/2023 Đề 1
Nguyễn Văn Trường 077....016 405 điểm 135 điểm 270 điểm 04/09/2023 Đề 1
Ngô Thị Doan 086....249 330 điểm 190 điểm 140 điểm 04/09/2023 Đề 1
Nguyễn Hoài Thu 098....785 525 điểm 260 điểm 265 điểm 04/09/2023 Đề 1
Dương Tuấn Minh 039....740 340 điểm 180 điểm 160 điểm 04/09/2023 Đề 1
Nguyễn Tú Uyên 096....696 415 điểm 255 điểm 160 điểm 04/09/2023 Đề 1
Nguyễn Thế Dương 086....506 240 điểm 175 điểm 65 điểm 04/09/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Ngọc Mai 035....066 720 điểm 400 điểm 320 điểm 04/09/2023 Đề 1
Hoàng Việt Anh 083....634 220 điểm 170 điểm 50 điểm 04/09/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Thanh Huyền 032....053 500 điểm 195 điểm 305 điểm 04/09/2023 Đề 1
Đào Lan Hương (2008) 097..........................933 245 điểm 185 điểm 60 điểm 04/09/2023 Đề 1
Nguyễn Quang Hải 098....382 320 điểm 160 điểm 160 điểm 04/09/2023 Đề 1
Lương Minh Toàn 096....193 425 điểm 200 điểm 225 điểm 04/09/2023 Đề 1
Nguyễn Nga 039....937 380 điểm 215 điểm 165 điểm 04/09/2023 Đề 1
Ma Thị Mỹ Duyên 035....950 290 điểm 170 điểm 120 điểm 04/09/2023 Đề 1
Lê Văn Chung 098....072 165 điểm 70 điểm 95 điểm 04/09/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Hà 038....424 545 điểm 255 điểm 290 điểm 04/09/2023 Đề 1
Buổi thi 14h30 14/08/2023:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Thái Bảo Minh Anh (2008) 039...............................585 320 điểm 195 điểm 125 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 039....562 500 điểm 270 điểm 230 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Ngọc Dung 090....248 450 điểm 250 điểm 200 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Trần Minh Hiếu 070....639 720 điểm 390 điểm 330 điểm 12/08/2023 Đề 1
Đỗ Thu Trà 097....546 300 điểm 250 điểm 50 điểm 12/08/2023 Đề 1
Bùi Quỳnh Anh 039....617 385 điểm 220 điểm 165 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Thiện Nghĩa 086....384 435 điểm 295 điểm 140 điểm 12/08/2023 Đề 1
Đỗ Nhật Minh Anh 098....636 620 điểm 360 điểm 260 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Văn Công 096....389 240 điểm 160 điểm 80 điểm 12/08/2023 Đề 1
Kiều Bảo Ngọc 039....097 400 điểm 200 điểm 200 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Duyên Việt Anh 034....230 330 điểm 140 điểm 190 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Huyền 036.....492 370 điểm 160 điểm 210 điểm 12/08/2023 Đề 1
Thái Quỳnh Chi 090....122 135 điểm 85 điểm 50 điểm 12/08/2023 Đề 1
Hoàng Thị Hải Yến (Thôn Đông-Tàm Xá-Đông Anh-HN) 098....809 350 điểm 210 điểm 140 điểm 12/08/2023 Đề 1
Lê Thị Thảo Vân (Thôn Đông-Tàm Xá-Đông Anh-HN) 035....631 320 điểm 125 điểm 195 điểm 12/08/2023 Đề 1
Trần Linh Chi 037.....365 580 điểm 295 điểm 285 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Hương Ly 096....463 605 điểm 350 điểm 255 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Trọng Thịnh 098....086 320 điểm 170 điểm 150 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Tân Hưng 086....772 535 điểm 270 điểm 265 điểm 12/08/2023 Đề 1
Hoàng Tuấn Huy 034....624 465 điểm 185 điểm 280 điểm 12/08/2023 Đề 1
Lưu Thị Hương Giang 093....221 450 điểm 190 điểm 260 điểm 12/08/2023 Đề 1
Lê Thị Thu Phương 096....064 555 điểm 230 điểm 325 điểm 12/08/2023 Đề 1
Đào Ngọc Anh Phương 096....860 345 điểm 175 điểm 170 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Quyên 098....132 320 điểm 210 điểm 110 điểm 12/08/2023 Đề 1
Tống Thị Phương 098....431 325 điểm 150 điểm 175 điểm 12/08/2023 Đề 1
Vũ Thị Thanh Hiền 096....527 475 điểm 145 điểm 330 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Ngọc Hà Châu 032....300 320 điểm 170 điểm 150 điểm 12/08/2023 Đề 1
Ngô Tiến Dụng 039....205 355 điểm 195 điểm 160 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Yến Chi 085....615 610 điểm 330 điểm 280 điểm 12/08/2023 Đề 1
Tuyết Mai 039....516 330 điểm 215 điểm 115 điểm 12/08/2023 Đề 1
Cung Đức Anh 058....551 415 điểm 195 điểm 220 điểm 12/08/2023 Đề 1
Đoàn Tuấn Minh 090....136 720 điểm 410 điểm 310 điểm 12/08/2023 Đề 1
Thiều Anh Đức 085.....030 355 điểm 185 điểm 170 điểm 12/08/2023 Đề 1
Đinh Hoàng Hiếu 092....435 410 điểm 230 điểm 180 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Thu Hồng 032....200 245 điểm 160 điểm 85 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Thế Ngọc 097....123 330 điểm 170 điểm 160 điểm 12/08/2023 Đề 1
Lương Thị Thảo 085....515 210 điểm 125 điểm 85 điểm 12/08/2023 Đề 1
Phạm Thị Ngọc Chúc 098....703 210 điểm 160 điểm 50 điểm 12/08/2023 Đề 1
Lương Hoài Thu 097....532 255 điểm 160 điểm 95 điểm 12/08/2023 Đề 1
Nguyễn Hồng Ngọc 097....351 480 điểm 245 điểm 235 điểm 12/08/2023 Đề 1
Chu Thị Hồng Nhung 035....524 730 điểm 400 điểm 330 điểm 12/08/2023 Đề 1

Trang