Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 14h30 Thứ 4 :hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Tạ Thu Thủy 039....307 385 điểm 240 điểm 145 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Hồng Ngọc 097....871 600 điểm 310 điểm 290 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vũ Diệu Lâm 038....616 615 điểm 315 điểm 300 điểm 04/03/2024 Đề 1
Bùi Đức Hải 091....750 790 điểm 380 điểm 410 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đào Thị Huyền Trang 094....389 425 điểm 175 điểm 250 điểm 04/03/2024 Đề 1
Trần Minh Phượng 097....935 445 điểm 250 điểm 195 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vũ Thị Lan 096....832 280 điểm 125 điểm 155 điểm 04/03/2024 Đề 1
Võ Thị Thơm 037....275 285 điểm 185 điểm 100 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phan Nguyên Minh 039....448 570 điểm 330 điểm 240 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Quỳnh Mai 096....200 275 điểm 135 điểm 140 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Mạnh Dũng 037....320 345 điểm 215 điểm 130 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Quốc Việt 080.....189 355 điểm 160 điểm 195 điểm 04/03/2024 Đề 1
Mai Thị Ánh Hồng 032....776 245 điểm 85 điểm 160 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Vui 035....031 610 điểm 290 điểm 320 điểm 04/03/2024 Đề 1
Tạ Mỹ Linh 038....429 555 điểm 160 điểm 395 điểm 04/03/2024 Đề 1
Tạ Khánh Linh 098....965 360 điểm 125 điểm 235 điểm 04/03/2024 Đề 1
Thái Thiện Nhân 091....075 845 điểm 440 điểm 405 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Ngọc Hoàn 038....188 330 điểm 130 điểm 200 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vũ Quỳnh Anh 090....998 360 điểm 200 điểm 160 điểm 04/03/2024 Đề 1
Trương Vũ Hiếu 033....573 580 điểm 290 điểm 290 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Hữu Đức 039....938 495 điểm 275 điểm 220 điểm 04/03/2024 Đề 1
Ngô Thị Kiều Anh 091....176 605 điểm 350 điểm 255 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phan Thị Kiều Trang 037....134 365 điểm 165 điểm 200 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lương Thị Thủy 094....698 515 điểm 260 điểm 255 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Quốc Chính 032....060 140 điểm 80 điểm 60 điểm 04/03/2024 Đề 1
Trần Văn Tuấn 098....270 50 điểm 40 điểm 10 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phạm Thị Ngọc Vào 093....966 265 điểm 170 điểm 95 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Huyền Trang 091....336 720 điểm 370 điểm 350 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lê Thị Hải Yến 032....895 470 điểm 240 điểm 230 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Diệu Linh 098....244 365 điểm 200 điểm 165 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Hồng Chi 093....129 400 điểm 170 điểm 230 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Trí Trung 089....499 415 điểm 220 điểm 195 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vi Thị Huyền Thương 033....273 625 điểm 260 điểm 365 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Thu Huyền 097....671 530 điểm 270 điểm 260 điểm 04/03/2024 Đề 1
Ngô Minh Thành 094....493 625 điểm 315 điểm 310 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vũ Ngọc Hoàng 039....564 830 điểm 425 điểm 405 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phạm Khánh Huyền 098....459 920 điểm 445 điểm 475 điểm 04/03/2024 Đề 1
Hồ Như Dũng 096....452 425 điểm 215 điểm 210 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Thùy Linh 039....833 360 điểm 190 điểm 170 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đinh Thanh Hằng 037....116 685 điểm 380 điểm 305 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thế Long 034....249 515 điểm 300 điểm 215 điểm 04/03/2024 Đề 1
Trần Thị Trang Dung 090....998 490 điểm 290 điểm 200 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lê Thị Minh Tâm 098....588 290 điểm 255 điểm 35 điểm 04/03/2024 Đề 1
Bùi Mỹ Linh 096....922 420 điểm 245 điểm 175 điểm 04/03/2024 Đề 1
Hoàng Thị Kim Oanh 094....582 350 điểm 180 điểm 170 điểm 04/03/2024 Đề 1
Bùi Thị Mai 097....226 325 điểm 230 điểm 95 điểm 04/03/2024 Đề 1
Bùi Thị Ngọc Huyền 096....024 590 điểm 240 điểm 350 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vũ Thị Tuyên 097....079 280 điểm 120 điểm 160 điểm 04/03/2024 Đề 1
Bùi Thị Khánh Linh 096....312 730 điểm 340 điểm 390 điểm 04/03/2024 Đề 1
Bùi Diễm 036....279 520 điểm 270 điểm 250 điểm 04/03/2024 Đề 1
Mai Thị Thanh Thủy 094....713 625 điểm 360 điểm 265 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vũ Thanh Tùng 097....466 310 điểm 220 điểm 90 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Việt Hà 096....782 470 điểm 245 điểm 225 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Phương Thảo 097....655 350 điểm 180 điểm 170 điểm 04/03/2024 Đề 1
Trương Khả Tú 082....861 850 điểm 450 điểm 400 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phạm Thị Thu Hà 097....202 570 điểm 300 điểm 270 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đoàn Thu Trang 035....926 815 điểm 380 điểm 435 điểm 04/03/2024 Đề 1
Hoàng Thị Trang 080..................t 385 điểm 190 điểm 195 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Hữu Hưởng 035....124 460 điểm 240 điểm 220 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phạm Thị Gia Huệ 098....930 400 điểm 270 điểm 130 điểm 04/03/2024 Đề 1
Trương Thanh Hậu 034....009 510 điểm 315 điểm 195 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đỗ Thị Giang 086....246 490 điểm 160 điểm 330 điểm 04/03/2024 Đề 1
Trần Thị Phương 038....319 530 điểm 295 điểm 235 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lan Anh 094....789 525 điểm 220 điểm 305 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lê Việt Hoàng 086....027 665 điểm 340 điểm 325 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Quốc Nhật 096....468 350 điểm 80 điểm 270 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phạm Đức Hải Triều 091....127 425 điểm 175 điểm 250 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Đắc Thắng 096....661 905 điểm 410 điểm 495 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Minh Dương 034....038 555 điểm 320 điểm 235 điểm 04/03/2024 Đề 1
Mai Thị Hồng 094....987 270 điểm 160 điểm 110 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Hải Yến 097....527 365 điểm 215 điểm 150 điểm 04/03/2024 Đề 1
Hà Trần Bảo Ngọc 038....120 575 điểm 360 điểm 215 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đỗ Minh Anh 096....833 830 điểm 465 điểm 365 điểm 04/03/2024 Đề 1
Ngô Hoàng Thuỷ 037....502 300 điểm 210 điểm 90 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đoàn An Khánh 085....796 215 điểm 175 điểm 40 điểm 04/03/2024 Đề 1
Cao Việt Bách 097....425 145 điểm 100 điểm 45 điểm 04/03/2024 Đề 1
Ngô Huyền 091....552 245 điểm 200 điểm 45 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Hải Anh 098....431 390 điểm 175 điểm 215 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vũ Tính 096....577 205 điểm 140 điểm 65 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vũ Thùy Dương 032....035 570 điểm 260 điểm 310 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đàm Phương Dung 088....185 420 điểm 260 điểm 160 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vũ Thị Yến 091....683 590 điểm 310 điểm 280 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Duy Anh 033....486 470 điểm 270 điểm 200 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đỗ Phương Thảo 096....855 435 điểm 175 điểm 260 điểm 04/03/2024 Đề 1
Hoàng Thị Hương Linh 097....514 475 điểm 250 điểm 225 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đinh Thị Thanh Hương 03.....588 325 điểm 160 điểm 165 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lê Anh Vũ 097....250 700 điểm 410 điểm 290 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đỗ Việt Anh 038....961 430 điểm 160 điểm 270 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Kim Tuyết 098....002 695 điểm 345 điểm 350 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Anh Dũng (Hoàng Mai - HN) 084....068 660 điểm 330 điểm 330 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thùy Ly 098....779 655 điểm 315 điểm 340 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Minh Hạ 032...........................340 330 điểm 200 điểm 130 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phan Quỳnh Trang 037....997 305 điểm 175 điểm 130 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lê Phạm Thu Hiền 097....067 305 điểm 135 điểm 170 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Trọng Hiếu 088....300 550 điểm 310 điểm 240 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lê Uyên Nhi 077....020 530 điểm 315 điểm 215 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Dịu 2003 036.....490 290 điểm 120 điểm 170 điểm 04/03/2024 Đề 1
Trần Thu Hương 033....653 550 điểm 330 điểm 220 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Trung Anh 090....199 380 điểm 190 điểm 190 điểm 04/03/2024 Đề 1
Buổi thi 14h30 06/12/2023:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Bích Ngọc 086....793 445 điểm 300 điểm 145 điểm 04/12/2023 Đề 1

Trang