Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Học sinh khóa Grammar Online- Thầy Hoàng

Em cảm ơn chia sẻ của thầy. Gần đây em đang chuyển đổi công việc sang một công ty nước ngoài. Trước để viết được1 câu em dùng google dịch rất nhiều, rồi nhờ người khác check lại xem đã đúng ngữ pháp chưa. Thật không ngờ hiện tại em đã có thể viết đúng những câu đơn giản, và tự tin viết hơn trước. Em cảm thấy tiến bộ hơn từng ngày. Thực sự rất cảm ơn thầy!!!