Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Học sinh khóa Grammar Online- Thầy Hoàng

Hôm nay em đã hoàn thành bài học cuối cùng của khóa học rồi.

Khi có ý định đăng ký khóa học online, em nghĩ chắc nó cũng chỉ giống với các khóa học online thông thường khác. Nhưng không, sau khi tự mình học tập và trải nghiệm em mới nhận ra được điều đặc biệt. Đó là có sự đồng hành của thầy trong suốt khóa học. Được thầy động viên, chia sẻ những bài học thú vị cả về học tập và đời sống, để bản thân em có thể rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho mình.

Hy vọng trong thời gian tới, nếu có điều kiện em có thể đến lớp học offline của thầy.

E cảm ơn thầy rất nhiều ạ!