Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Học sinh khóa TOEIC ONLINE PREMIUM- Thầy Hoàng

Khi nào có điểm em báo cho thầy ạ. Chắc chắn tương lai nếu em học thêm tiếng anh thì em sẽ chọn trung tâm của thầy ạ. Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy dạy bọn em không chỉ là kiến thức, mả cả cách học tiếng anh nữa. Giờ bọn em cũng có đủ lông, cánh để tự tin bay được rồi ạ. Nếu ai đó muốn học tiếng anh, chắc chắn em sẽ giới thiệu vào trung tâm của thầy. Mỗi khóa học là một gia đình ^^