Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 18/09/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Minh Nghĩa 096....369 500 điểm 245 điểm 255 điểm 18/09/2017 Đề 8
Nguyễn Văn Thanh 098....574 420 điểm 245 điểm 175 điểm 18/09/2017 Đề 8
Hoàng Thu Hường 098....322 770 điểm 390 điểm 380 điểm 18/09/2017 Đề 8
Nguyễn Thanh Phương 016.....345 400 điểm 230 điểm 170 điểm 18/09/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Thủy 096....014 280 điểm 165 điểm 115 điểm 18/09/2017 Đề 8
Trần Thị Dung 096....925 500 điểm 245 điểm 255 điểm 18/09/2017 Đề 8
Lê Văn Long 016.....023 65 điểm 5 điểm 60 điểm 18/09/2017 Đề 8
Hoàng Đức Tuấn 016.....253 280 điểm 185 điểm 95 điểm 18/09/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Duyên 098....875 430 điểm 230 điểm 200 điểm 18/09/2017 Đề 8
Vũ Thị Thêu 016.....868 385 điểm 170 điểm 215 điểm 18/09/2017 Đề 8
Vũ Thị Thảo 016.....078 360 điểm 185 điểm 175 điểm 18/09/2017 Đề 8
Đỗ Thị Vân 016.....168 370 điểm 210 điểm 160 điểm 18/09/2017 Đề 8
Khổng Thị Anh Thư 016.....126 580 điểm 280 điểm 300 điểm 18/09/2017 Đề 8
Trần Đình Đức 096....768 450 điểm 215 điểm 235 điểm 18/09/2017 Đề 8
Nguyên Thị Huyền Trang 096....329 360 điểm 180 điểm 180 điểm 18/09/2017 Đề 8
le son tung 016.....558 510 điểm 240 điểm 270 điểm 18/09/2017 Đề 8
Trịnh Thu Huyền 098....289 365 điểm 175 điểm 190 điểm 18/09/2017 Đề 8
Buổi thi 17/09/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Văn Ngọ 098....099 230 điểm 120 điểm 110 điểm 17/09/2017 Đề 7
Ngô hoài trang 097....352 390 điểm 215 điểm 175 điểm 17/09/2017 Đề 7
Lê Thị Hà 016.....909 380 điểm 240 điểm 140 điểm 17/09/2017 Đề 7
Cao Thị Hương 097....412 180 điểm 110 điểm 70 điểm 17/09/2017 Đề 7
Nguyễn Thu Thanh 016.....360 260 điểm 140 điểm 120 điểm 17/09/2017 Đề 7
Vũ Tuấn Đạt 016.....878 255 điểm 130 điểm 125 điểm 17/09/2017 Đề 7
Phan Hiền 016.....674 355 điểm 185 điểm 170 điểm 17/09/2017 Đề 7
Trần Minh Tuân 016.....822 335 điểm 175 điểm 160 điểm 17/09/2017 Đề 7
Phùng Tuấn Phong 098....962 650 điểm 330 điểm 320 điểm 17/09/2017 Đề 7
Đoàn Nguyệt Quế 016.....322 520 điểm 230 điểm 290 điểm 17/09/2017 Đề 7
Nguyễn Mai Hương 016.....037 555 điểm 290 điểm 265 điểm 17/09/2017 Đề 7
Nguyen Van Huan 016.....847 460 điểm 260 điểm 200 điểm 17/09/2017 Đề 7
Stella Phan 012.......635 710 điểm 385 điểm 325 điểm 17/09/2017 Đề 7
Chu Bá Duy 016.....040 425 điểm 200 điểm 225 điểm 17/09/2017 Đề 7
Phan Lê Thục Uyên 016.....459 420 điểm 185 điểm 235 điểm 17/09/2017 Đề 7
Phùng Thị Nga 016.....054 270 điểm 150 điểm 120 điểm 17/09/2017 Đề 7
Nguyễn Trung Hiệp 096....017 295 điểm 180 điểm 115 điểm 17/09/2017 Đề 7
Lê Phương Anh 016.....629 335 điểm 190 điểm 145 điểm 17/09/2017 Đề 7
Buổi thi 15/09/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bui Thi Thanh 090....893 550 điểm 260 điểm 290 điểm 15/09/2017 Đề 10
Đỗ Thị Thủy 016.....449 320 điểm 150 điểm 170 điểm 15/09/2017 Đề 10
Nguyễn Tú Uyên 094....874 250 điểm 125 điểm 125 điểm 15/09/2017 Đề 10
Đào Xuân Quyền 098....387 670 điểm 385 điểm 285 điểm 15/09/2017 Đề 10
Nguyễn Thu Ngân 016.....193 475 điểm 280 điểm 195 điểm 15/09/2017 Đề 10
Nguyễn Thái Sơn 093....720 210 điểm 195 điểm 15 điểm 15/09/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Đào 096....972 495 điểm 230 điểm 265 điểm 15/09/2017 Đề 10
Hoang Dang Truong 012.....678 475 điểm 250 điểm 225 điểm 15/09/2017 Đề 10
Tạ Thùy Linh 016.....453 410 điểm 175 điểm 235 điểm 15/09/2017 Đề 10
Trần Thị Đào 096....270 490 điểm 270 điểm 220 điểm 15/09/2017 Đề 10
Nguyễn Ngọc Thắng 091....883 300 điểm 160 điểm 140 điểm 15/09/2017 Đề 10
Buổi thi 13/09/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Thị Thu Hà 096....522 235 điểm 135 điểm 100 điểm 13/09/2017 Đề 8
Trần Quốc Đạt 096....507 210 điểm 110 điểm 100 điểm 13/09/2017 Đề 8
Lê Phương Thảo 093....637 405 điểm 210 điểm 195 điểm 13/09/2017 Đề 8
Trần Thị Hằng 091....766 440 điểm 220 điểm 220 điểm 13/09/2017 Đề 8
Tran Tu 168....286 530 điểm 270 điểm 260 điểm 13/09/2017 Đề 8
chị Nguyễn Thu Trang 090....025 460 điểm 320 điểm 140 điểm 13/09/2017 Đề 8
Trịnh Khuyên 091....711 280 điểm 180 điểm 100 điểm 13/09/2017 Đề 8
trọng quân 016.....973 275 điểm 145 điểm 130 điểm 13/09/2017 Đề 8
Lê Phương Liên 098....508 290 điểm 195 điểm 95 điểm 13/09/2017 Đề 8
đỗ thanh hằng 097....118 435 điểm 170 điểm 265 điểm 13/09/2017 Đề 8
Trần Thị Ngọc Anh 016.....318 310 điểm 150 điểm 160 điểm 13/09/2017 Đề 8
Thanh Lê 094....209 420 điểm 230 điểm 190 điểm 13/09/2017 Đề 8
Hoàng Khánh Huyền 016.....808 275 điểm 180 điểm 95 điểm 13/09/2017 Đề 8
đỗ Anh Dũng 969...646 330 điểm 170 điểm 160 điểm 13/09/2017 Đề 8
Buổi thi 10/09/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Huyền Trang 096....236 530 điểm 260 điểm 270 điểm 10/09/2017 Đề 10
Lê Hữu Hoàng 016.....201 510 điểm 230 điểm 280 điểm 10/09/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 096....950 465 điểm 270 điểm 195 điểm 10/09/2017 Đề 10
Bùi phương thảo 016.....111 445 điểm 245 điểm 200 điểm 10/09/2017 Đề 10
Hoàng Mỹ Linh 016.....086 370 điểm 190 điểm 180 điểm 10/09/2017 Đề 10
Lê Thị Thu Trang 098....536 530 điểm 315 điểm 215 điểm 10/09/2017 Đề 10
Vũ Thị Quỳnh Anh 097....506 405 điểm 245 điểm 160 điểm 10/09/2017 Đề 10
Lê Trung Tân 016.....077 485 điểm 245 điểm 240 điểm 10/09/2017 Đề 10
Lê Nhật Hoàng 097....579 410 điểm 185 điểm 225 điểm 10/09/2017 Đề 10
Hồ Thu Uyên 096....321 375 điểm 180 điểm 195 điểm 10/09/2017 Đề 10
Dương Văn Tiến 016.....484 435 điểm 240 điểm 195 điểm 10/09/2017 Đề 10
Phạm Tú Anh 016.....150 260 điểm 190 điểm 70 điểm 10/09/2017 Đề 10
Hồ Sỹ Phúc 097....657 350 điểm 195 điểm 155 điểm 10/09/2017 Đề 10
Lê Thị Thu Hà 097....918 510 điểm 210 điểm 300 điểm 10/09/2017 Đề 10
Nguyễn Đình Minh 016.....241 490 điểm 255 điểm 235 điểm 10/09/2017 Đề 10
Phạm Thị Ngọc Anh 016.....999 350 điểm 170 điểm 180 điểm 10/09/2017 Đề 10
Đào Thị Vân 016.....958 355 điểm 175 điểm 180 điểm 10/09/2017 Đề 10
Trịnh Khuyên 091....711 315 điểm 165 điểm 150 điểm 10/09/2017 Đề 10
Cấn Thị Thu Hiền 090....300 355 điểm 165 điểm 190 điểm 10/09/2017 Đề 10
Đào Mai Hương 016.....919 320 điểm 260 điểm 60 điểm 10/09/2017 Đề 10
Nguyễn Mai Hương 016.....037 550 điểm 260 điểm 290 điểm 10/09/2017 Đề 10
Trịnh Thị Hương 097....209 605 điểm 315 điểm 290 điểm 10/09/2017 Đề 10
Trần Sơn An 012.....108 360 điểm 230 điểm 130 điểm 10/09/2017 Đề 10
Phạm Thị Mai Hương 016.....131 260 điểm 120 điểm 140 điểm 10/09/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Thúy Lành 097....479 530 điểm 230 điểm 300 điểm 10/09/2017 Đề 10
Vũ Thị Yến 016.....519 340 điểm 175 điểm 165 điểm 10/09/2017 Đề 10
Vũ Anh Đức 012.....315 440 điểm 230 điểm 210 điểm 10/09/2017 Đề 10
Chu Bá Duy 016.....040 350 điểm 190 điểm 160 điểm 10/09/2017 Đề 10
Buổi thi 11/09/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng Thu Thảo 098....866 240 điểm 150 điểm 90 điểm 11/09/2017 Đề 7
Đỗ Xuân Huy 016.....012 350 điểm 200 điểm 150 điểm 11/09/2017 Đề 7
nguyễn thị thu hiền 016.....043 575 điểm 315 điểm 260 điểm 11/09/2017 Đề 7
Lê Sơn 016.....082 315 điểm 200 điểm 115 điểm 11/09/2017 Đề 7
Đỗ Minh Hạnh 012.....989 720 điểm 350 điểm 370 điểm 11/09/2017 Đề 7
phùng thị nhung 016.....351 305 điểm 165 điểm 140 điểm 11/09/2017 Đề 7
Trần Thịn Minh Hằng 016.....838 395 điểm 165 điểm 230 điểm 11/09/2017 Đề 7
Phí Phượng Anh 096....800 370 điểm 195 điểm 175 điểm 11/09/2017 Đề 7
Nguyễn Thanh Sơn 098....367 275 điểm 210 điểm 65 điểm 11/09/2017 Đề 7
Phan Thị Phương Thảo 016.....679 360 điểm 190 điểm 170 điểm 11/09/2017 Đề 7
Trương Thị Thúy Hiển 016.....237 375 điểm 210 điểm 165 điểm 11/09/2017 Đề 7
Phạm Tuấn Anh 091....922 280 điểm 170 điểm 110 điểm 11/09/2017 Đề 7

Trang