Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 12/11/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 038....332 375 điểm 180 điểm 195 điểm 12/11/2018 Đề 8
Vũ Thị Tố Oanh 096....195 225 điểm 160 điểm 65 điểm 12/11/2018 Đề 8
Trịnh Bích Hằng 033....768 550 điểm 270 điểm 280 điểm 12/11/2018 Đề 8
nguyễn thị huyền trang 091....939 350 điểm 230 điểm 120 điểm 12/11/2018 Đề 8
Buổi thi 11/11/2018 - Đề 9C
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyen Hoai Giang 016.....500 300 điểm 190 điểm 110 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Nguyễn Việt Hùng 039....677 635 điểm 350 điểm 285 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Hoàng Thị Huyền 016.....419 265 điểm 165 điểm 100 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Nguyễn Long Vũ 098....542 785 điểm 425 điểm 360 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Nguyễn Thị Liên 097....122 350 điểm 180 điểm 170 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Nguyễn Thị Trang 035....839 435 điểm 270 điểm 165 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Nguyễn Hà Trang 096....359 505 điểm 215 điểm 290 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Hoàng Thị Thuý 096....330 295 điểm 175 điểm 120 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Lê Thoan 096....410 325 điểm 175 điểm 150 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Trần Kim Phương 090....588 635 điểm 345 điểm 290 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Đinh Kiều Minh 034....360 350 điểm 180 điểm 170 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Buổi thi 09/11/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Kiều Ngọc 037....903 440 điểm 245 điểm 195 điểm 09/11/2018 Đề 10
Nguyễn Lan Anh 096....300 285 điểm 140 điểm 145 điểm 09/11/2018 Đề 10
Lê Minh Trí 096....279 265 điểm 175 điểm 90 điểm 09/11/2018 Đề 10
Buổi thi 07/11/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hương Lan 097....021 645 điểm 340 điểm 305 điểm 07/11/2018 Đề 8
Lê Ngọc Huyền 098....716 250 điểm 160 điểm 90 điểm 07/11/2018 Đề 8
Lê Ngọc Minh Tiến 016.....620 465 điểm 325 điểm 140 điểm 07/11/2018 Đề 8
Nguyễn Khánh Linh 096....989 555 điểm 260 điểm 295 điểm 07/11/2018 Đề 8
Buổi thi 05/11/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Khánh Huyền 096....519 360 điểm 195 điểm 165 điểm 05/11/2018 Đề 7
Đoàn Thị Ngọc Quynhf 037....009 335 điểm 165 điểm 170 điểm 05/11/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hảo 035....413 455 điểm 245 điểm 210 điểm 05/11/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hoa 098....378 400 điểm 130 điểm 270 điểm 05/11/2018 Đề 7
Lê Thị Thoan 096....410 325 điểm 180 điểm 145 điểm 05/11/2018 Đề 7
Buổi thi 04/11/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hoa 098....378 400 điểm 130 điểm 270 điểm 04/11/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Nữ 098....803 350 điểm 180 điểm 170 điểm 04/11/2018 Đề 10
Lê Thùy Dung 038....686 430 điểm 230 điểm 200 điểm 04/11/2018 Đề 10
Ngô Duy Hưng 032....247 580 điểm 280 điểm 300 điểm 04/11/2018 Đề 10
Nguyễn Thơm 033....759 570 điểm 270 điểm 300 điểm 04/11/2018 Đề 10
Trần Mai 016.....586 260 điểm 130 điểm 130 điểm 04/11/2018 Đề 10
Vương Quỳnh Anh 038....026 270 điểm 160 điểm 110 điểm 04/11/2018 Đề 10
Lê Thị Hưng 098....420 290 điểm 150 điểm 140 điểm 04/11/2018 Đề 10
Nguyễn Minh Đức 079....409 700 điểm 400 điểm 300 điểm 04/11/2018 Đề 10
Bùi Thị Thu Ngọc 098....474 435 điểm 255 điểm 180 điểm 04/11/2018 Đề 10
NGUYỄN THỊ MINH THƯ 096....465 210 điểm 150 điểm 60 điểm 04/11/2018 Đề 10
Đậu Thị Phương Thảo 035....903 435 điểm 245 điểm 190 điểm 04/11/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 097....984 460 điểm 220 điểm 240 điểm 04/11/2018 Đề 10
Lê Thị Hòa 016.....267 395 điểm 195 điểm 200 điểm 04/11/2018 Đề 10
huongduong011090@gmail.com 098....711 300 điểm 130 điểm 170 điểm 04/11/2018 Đề 10
Trần Thị Nhung 016.....724 330 điểm 135 điểm 195 điểm 04/11/2018 Đề 10
Buổi thi 02/11/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
phươngn 097....916 310 điểm 210 điểm 100 điểm 02/11/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Phương Thúy 098....883 500 điểm 260 điểm 240 điểm 02/11/2018 Đề 8
Trịnh Thị Bích Thảo 096....019 220 điểm 135 điểm 85 điểm 02/11/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Thùy Dung 096....182 360 điểm 240 điểm 120 điểm 02/11/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Hồng Nhung 038....738 440 điểm 260 điểm 180 điểm 02/11/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Mai 096....069 380 điểm 200 điểm 180 điểm 02/11/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Thu 098....841 240 điểm 125 điểm 115 điểm 02/11/2018 Đề 8
Bùi Minh Sang 094....836 315 điểm 165 điểm 150 điểm 02/11/2018 Đề 8
Buổi thi 31/10/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Minh Dương 097....336 585 điểm 325 điểm 260 điểm 31/10/2018 Đề 7
Ngô Phương Thảo 097....905 245 điểm 100 điểm 145 điểm 31/10/2018 Đề 7
Nguyễn Tường 096....310 660 điểm 360 điểm 300 điểm 31/10/2018 Đề 7
Lê Minh Trí 096....279 270 điểm 170 điểm 100 điểm 31/10/2018 Đề 7
Buổi thi 29/10/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lưu Minh Huệ 098....970 590 điểm 300 điểm 290 điểm 29/10/2018 Đề 10
Nghiêm Minh Thảo 091....089 585 điểm 275 điểm 310 điểm 29/10/2018 Đề 10
Quản Ngọc Hạnh 091....220 800 điểm 430 điểm 370 điểm 29/10/2018 Đề 10
Vũ Quang Tùng 096....769 365 điểm 175 điểm 190 điểm 29/10/2018 Đề 10
Trần Thị Hiền 016.....029 425 điểm 200 điểm 225 điểm 29/10/2018 Đề 10
Đỗ Xuân Vững 098....734 515 điểm 290 điểm 225 điểm 29/10/2018 Đề 10
Hoàng Thị Hồng Loan 077....742 645 điểm 320 điểm 325 điểm 29/10/2018 Đề 10
Vũ Thị Thu Trà 098....972 470 điểm 210 điểm 260 điểm 29/10/2018 Đề 10
Hoàng Thị Trang 036....738 270 điểm 160 điểm 110 điểm 29/10/2018 Đề 10
Buổi thi 28/10/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đồng Thị Tùng Lâm 085....124 320 điểm 125 điểm 195 điểm 28/10/2018 Đề 8
Trần Thị Hiền 016.....029 320 điểm 160 điểm 160 điểm 28/10/2018 Đề 8
Quang Le 093....393 245 điểm 135 điểm 110 điểm 28/10/2018 Đề 8
Buổi thi 26/10/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Minh Anh 096....339 470 điểm 200 điểm 270 điểm 26/10/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Thu 098....841 235 điểm 150 điểm 85 điểm 26/10/2018 Đề 7
Phan Hoài Nam 039....783 515 điểm 275 điểm 240 điểm 26/10/2018 Đề 7
Phạm Thị Diễm Ngọc 096....005 445 điểm 230 điểm 215 điểm 26/10/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Trang 039....032 525 điểm 245 điểm 280 điểm 26/10/2018 Đề 7
Lê Thị Ngọc Hà 016.....567 315 điểm 175 điểm 140 điểm 26/10/2018 Đề 7
Điệp Huyền 016.....919 245 điểm 130 điểm 115 điểm 26/10/2018 Đề 7
Nguyễn Thùy Linh 094....282 520 điểm 260 điểm 260 điểm 26/10/2018 Đề 7
Buổi thi 24/10/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thùy Dương 097....689 250 điểm 190 điểm 60 điểm 24/10/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Phương Thảo 016.....609 415 điểm 220 điểm 195 điểm 24/10/2018 Đề 10
Trần Hiền Hạnh 094....423 300 điểm 150 điểm 150 điểm 24/10/2018 Đề 10
Trương Thị Thuý Hằng 096....094 360 điểm 170 điểm 190 điểm 24/10/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thu Hương 016.....796 350 điểm 180 điểm 170 điểm 24/10/2018 Đề 10
Buổi thi 19/10/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Ngãi 016.....053 350 điểm 185 điểm 165 điểm 19/10/2018 Đề 10
Tran Bao Ngoc 097....957 560 điểm 300 điểm 260 điểm 19/10/2018 Đề 10
Ngô Quang Dũng 016.....414 725 điểm 395 điểm 330 điểm 19/10/2018 Đề 10
kienkientruc@gmail.com 096....007 290 điểm 240 điểm 50 điểm 19/10/2018 Đề 10
Buổi thi 22/10/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Trần Quân 016.....344 255 điểm 185 điểm 70 điểm 22/10/2018 Đề 8
Công Huyền Trang 016.....515 420 điểm 200 điểm 220 điểm 22/10/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Thúy 033....140 600 điểm 320 điểm 280 điểm 22/10/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Phương Anh 016.....378 505 điểm 280 điểm 225 điểm 22/10/2018 Đề 8
Lê Thị Mai 037....626 700 điểm 340 điểm 360 điểm 22/10/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Phương Thảo 016.....609 325 điểm 185 điểm 140 điểm 22/10/2018 Đề 8
Võ Thị Thu Hà 094....809 550 điểm 295 điểm 255 điểm 22/10/2018 Đề 8
Buổi thi 21/10/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Xuân Cường 096....675 265 điểm 125 điểm 140 điểm 21/10/2018 Đề 7
Nông Ngọc Lan 098....919 245 điểm 145 điểm 100 điểm 21/10/2018 Đề 7
Trần Nhật Phương 082....614 340 điểm 170 điểm 170 điểm 21/10/2018 Đề 7
Trần Văn Trinh 096....106 330 điểm 140 điểm 190 điểm 21/10/2018 Đề 7
Hà Mai Linh 096....730 390 điểm 165 điểm 225 điểm 21/10/2018 Đề 7
Trịnh Thị Việt Hà 034....254 370 điểm 175 điểm 195 điểm 21/10/2018 Đề 7
Nguyễn Trọng Đức 036....238 360 điểm 250 điểm 110 điểm 21/10/2018 Đề 7
Nguyễn Thu Hương 036.....273 295 điểm 165 điểm 130 điểm 21/10/2018 Đề 7
Bùi Huyền Trang 091....259 365 điểm 200 điểm 165 điểm 21/10/2018 Đề 7

Trang