Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 23/04/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Huyền Trang 096....841 455 điểm 275 điểm 180 điểm 23/04/2017 Đề 10
Lê Quang Huy 096....836 450 điểm 275 điểm 175 điểm 23/04/2017 Đề 10
Phạm Ngọc Thành 096....298 530 điểm 290 điểm 240 điểm 23/04/2017 Đề 10
Biện Thị Vui 016.....799 535 điểm 270 điểm 265 điểm 23/04/2017 Đề 10
Lê Thu Hiền 094....894 380 điểm 215 điểm 165 điểm 23/04/2017 Đề 10
Bùi Khánh Linh 091....234 450 điểm 220 điểm 230 điểm 23/04/2017 Đề 10
Nguyễn Xuân Hải 094....869 415 điểm 240 điểm 175 điểm 23/04/2017 Đề 10
Buổi thi 21/04/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 097....301 660 điểm 320 điểm 340 điểm 21/04/2017 Đề 8
Lê Hoài Nam 094....686 425 điểm 275 điểm 150 điểm 21/04/2017 Đề 8
Nguyễn Khắc Thanh 016.....875 360 điểm 195 điểm 165 điểm 21/04/2017 Đề 8
Ngô Thị Yến 098....057 360 điểm 195 điểm 165 điểm 21/04/2017 Đề 8
Dương Thị Kiều Trang 016.....378 350 điểm 190 điểm 160 điểm 21/04/2017 Đề 8
Hoàng thị hoa 096....312 410 điểm 250 điểm 160 điểm 21/04/2017 Đề 8
nguyễn thu huyền 091....835 780 điểm 380 điểm 400 điểm 21/04/2017 Đề 8
Buổi thi 19/04/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Quang Huy 096....836 290 điểm 245 điểm 45 điểm 19/04/2017 Đề 7
Nguyễn Hương 096....251 360 điểm 180 điểm 180 điểm 19/04/2017 Đề 7
Nghiêm Đinh Thanh Công 016.....925 325 điểm 185 điểm 140 điểm 19/04/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Trang 016.....909 330 điểm 160 điểm 170 điểm 19/04/2017 Đề 7
Nguyễn Hải Quỳnh 016.....269 460 điểm 190 điểm 270 điểm 19/04/2017 Đề 7
Vũ Thị Việt Hà 098....430 430 điểm 215 điểm 215 điểm 19/04/2017 Đề 7
Bùi Văn Thu 098....253 330 điểm 185 điểm 145 điểm 19/04/2017 Đề 7
Bùi Việt Phương 016.....511 545 điểm 215 điểm 330 điểm 19/04/2017 Đề 7
Phạm Tuấn Vu 096....760 70 điểm 65 điểm 5 điểm 19/04/2017 Đề 7
Nguyễn Bích Ngọc 096....363 235 điểm 115 điểm 120 điểm 19/04/2017 Đề 7
Buổi thi 13/02/2017 - IIG
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Thị Ánh Tuyết 016.....218 420 điểm 235 điểm 185 điểm 13/02/2017 IIG
Hoàng Thu Hòa 016.....583 535 điểm 310 điểm 225 điểm 13/02/2017 IIG
Buổi thi 17/04/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Quốc Huy 098....410 355 điểm 165 điểm 190 điểm 17/04/2017 Đề 10
Hà Mai Phương 097....162 350 điểm 195 điểm 155 điểm 17/04/2017 Đề 10
Nguyễn Hoài Linh 096....450 430 điểm 260 điểm 170 điểm 17/04/2017 Đề 10
Nguyễn T. Thu Hà 016.....439 290 điểm 165 điểm 125 điểm 17/04/2017 Đề 10
Đỗ Hà Chi 016.....587 670 điểm 350 điểm 320 điểm 17/04/2017 Đề 10
trần kim dũng 016.....067 525 điểm 295 điểm 230 điểm 17/04/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Dung 016.....569 275 điểm 150 điểm 125 điểm 17/04/2017 Đề 10
Vũ Trường Giang 098....328 420 điểm 255 điểm 165 điểm 17/04/2017 Đề 10
Nguyễn Văn Nam 016.....560 435 điểm 180 điểm 255 điểm 17/04/2017 Đề 10
Nguyễn Thế Thắng 096....134 390 điểm 215 điểm 175 điểm 17/04/2017 Đề 10
Đào Thu Phương 016.....428 535 điểm 270 điểm 265 điểm 17/04/2017 Đề 10
Dương Thị Kiều Trang 016.....378 340 điểm 195 điểm 145 điểm 17/04/2017 Đề 10
Trần Thị Hoa 016.....538 370 điểm 200 điểm 170 điểm 17/04/2017 Đề 10
Buổi thi 16/04/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thùy Dương 097....521 285 điểm 185 điểm 100 điểm 16/04/2017 Đề 8
dương thị hồng nhung 090....069 495 điểm 255 điểm 240 điểm 16/04/2017 Đề 8
Quỳnh Nguyễn 016.....344 545 điểm 350 điểm 195 điểm 16/04/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Chi 094....748 610 điểm 325 điểm 285 điểm 16/04/2017 Đề 8
Lê Thị Nhung 016.....235 260 điểm 165 điểm 95 điểm 16/04/2017 Đề 8
Trần văn Đăng 097....000 360 điểm 200 điểm 160 điểm 16/04/2017 Đề 8
Trần Huyền Trang 098....733 380 điểm 185 điểm 195 điểm 16/04/2017 Đề 8
Trinh Thị Lan Anh 016.....170 530 điểm 280 điểm 250 điểm 16/04/2017 Đề 8
Lê Văn Hưng 094....886 390 điểm 195 điểm 195 điểm 16/04/2017 Đề 8
Phạm Bích Diệp 098....831 390 điểm 240 điểm 150 điểm 16/04/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Thu 016.....909 385 điểm 190 điểm 195 điểm 16/04/2017 Đề 8
trần cẩm tú 016.....120 355 điểm 210 điểm 145 điểm 16/04/2017 Đề 8
Phạm Văn Trang 016.....557 450 điểm 240 điểm 210 điểm 16/04/2017 Đề 8
trần hoài an 016.....169 420 điểm 295 điểm 125 điểm 16/04/2017 Đề 8
Phạm Đức Anh 016.....320 520 điểm 300 điểm 220 điểm 16/04/2017 Đề 8
Lương Quỳnh 016.....578 680 điểm 395 điểm 285 điểm 16/04/2017 Đề 8
Trình Việt Hà 097....899 580 điểm 310 điểm 270 điểm 16/04/2017 Đề 8
Nguyễn Quỳnh Trang 091....099 455 điểm 240 điểm 215 điểm 16/04/2017 Đề 8
Vũ Nga Linh 096....277 430 điểm 250 điểm 180 điểm 16/04/2017 Đề 8
Trần Thị Hoa 016.....538 275 điểm 185 điểm 90 điểm 16/04/2017 Đề 8
La Xuân Quỳnh 016.....333 610 điểm 300 điểm 310 điểm 16/04/2017 Đề 8
Buổi thi 14/04/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Duyên Thắng 096....889 285 điểm 220 điểm 65 điểm 14/04/2017 Đề 7
Lê Việt Dũng 094....767 235 điểm 175 điểm 60 điểm 14/04/2017 Đề 7
Trương Thị Hảo 097....584 535 điểm 250 điểm 285 điểm 14/04/2017 Đề 7
Đỗ Hồng Thịnh 016.....439 350 điểm 180 điểm 170 điểm 14/04/2017 Đề 7
Đàm Thị Chinh 016.....219 360 điểm 135 điểm 225 điểm 14/04/2017 Đề 7
Nguyễn Bích Ngọc 096....363 315 điểm 220 điểm 95 điểm 14/04/2017 Đề 7
Đỗ Duyên 098....544 580 điểm 280 điểm 300 điểm 14/04/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Thu 016.....255 255 điểm 135 điểm 120 điểm 14/04/2017 Đề 7
Nguyễn Thu Huyền 096....063 365 điểm 145 điểm 220 điểm 14/04/2017 Đề 7
Ngô Thị Yến 098....057 305 điểm 180 điểm 125 điểm 14/04/2017 Đề 7
Hoàng Thị Hảo 096....343 395 điểm 140 điểm 255 điểm 14/04/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Nga 096....468 300 điểm 170 điểm 130 điểm 14/04/2017 Đề 7
Đới Thị Anh 098....046 415 điểm 215 điểm 200 điểm 14/04/2017 Đề 7
Trương Thị Hoàng Lưu 096....476 495 điểm 255 điểm 240 điểm 14/04/2017 Đề 7
Nguyễn Hoàng Hiệp 012.....156 400 điểm 255 điểm 145 điểm 14/04/2017 Đề 7
Lê Thị Thu Phương 097....226 270 điểm 145 điểm 125 điểm 14/04/2017 Đề 7
Buổi thi 10/04/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Phương Thảo 016.....408 360 điểm 250 điểm 110 điểm 10/04/2017 Đề 8
Lê Thanh Bình 097....691 360 điểm 175 điểm 185 điểm 10/04/2017 Đề 8
Vũ Thị Thu Hường 097....150 530 điểm 240 điểm 290 điểm 10/04/2017 Đề 8
Buổi thi 12/04/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Ngọc Ánh 016.....082 545 điểm 295 điểm 250 điểm 12/04/2017 Đề 10
Ngô Thị Hằng 012.....129 450 điểm 190 điểm 260 điểm 12/04/2017 Đề 10
Phạm Hải Yến 094....726 360 điểm 220 điểm 140 điểm 12/04/2017 Đề 10
Bùi Huyền Trang 016.....877 675 điểm 385 điểm 290 điểm 12/04/2017 Đề 10
Phạm Ngọc Thành 096....298 490 điểm 280 điểm 210 điểm 12/04/2017 Đề 10
Lâm hoa 098....558 285 điểm 125 điểm 160 điểm 12/04/2017 Đề 10
Võ Thị Quỳnh Trang 016.....631 650 điểm 360 điểm 290 điểm 12/04/2017 Đề 10
Pham Xuan Huong 016.....787 350 điểm 185 điểm 165 điểm 12/04/2017 Đề 10
Nguyễn Trọng Quý 098....302 515 điểm 260 điểm 255 điểm 12/04/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Trang 016.....770 350 điểm 160 điểm 190 điểm 12/04/2017 Đề 10
Đỗ Huyền 098....020 330 điểm 210 điểm 120 điểm 12/04/2017 Đề 10
Buổi thi 09/04/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Hải Quỳnh 016.....126 195 điểm 115 điểm 80 điểm 09/04/2017 Đề 7
Hoàng Thị Thuỳ Linho 096....062 475 điểm 195 điểm 280 điểm 09/04/2017 Đề 7
Trịnh Thùy Dương 016.....877 355 điểm 165 điểm 190 điểm 09/04/2017 Đề 7
Nguyễn Cảnh Đức 012.....000 560 điểm 310 điểm 250 điểm 09/04/2017 Đề 7
Trương Khánh Hà 016.....741 685 điểm 345 điểm 340 điểm 09/04/2017 Đề 7
Đỗ Hà Chi 016.....587 295 điểm 170 điểm 125 điểm 09/04/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Thùy 097....159 410 điểm 190 điểm 220 điểm 09/04/2017 Đề 7
Nguyễn Khắc Thanh 016.....875 325 điểm 180 điểm 145 điểm 09/04/2017 Đề 7
thân thị quý 096....938 425 điểm 175 điểm 250 điểm 09/04/2017 Đề 7
Đỗ Ngọc Anh 096....477 555 điểm 275 điểm 280 điểm 09/04/2017 Đề 7

Trang