Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 14h30 21/08/2022:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thu Phương 088....019 625 điểm 300 điểm 325 điểm 19/08/2022 Đề 2
Hoàng Ngọc Thanh 035....034 440 điểm 200 điểm 240 điểm 19/08/2022 Đề 2
Lưu Thanh Hà 097....750 355 điểm 165 điểm 190 điểm 19/08/2022 Đề 2
Ta Khanh Chi 037....200 255 điểm 175 điểm 80 điểm 19/08/2022 Đề 2
Lê Nguyễn Hương Giang 091....931 710 điểm 300 điểm 410 điểm 19/08/2022 Đề 2
Mai Thị Vân Anh 096....803 305 điểm 145 điểm 160 điểm 19/08/2022 Đề 2
Trần Văn Long 098....733 575 điểm 255 điểm 320 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Quốc Thái 039....844 355 điểm 275 điểm 80 điểm 19/08/2022 Đề 2
Đồng Duy Hưng 097....110 615 điểm 315 điểm 300 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thế Duyệt 097....043 430 điểm 200 điểm 230 điểm 19/08/2022 Đề 2
Lê Trần Hồng Anh (2001) 085....815 250 điểm 165 điểm 85 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thu Hoài 096....837 550 điểm 250 điểm 300 điểm 19/08/2022 Đề 2
Hồng Quân 098....245 245 điểm 165 điểm 80 điểm 19/08/2022 Đề 2
Trịnh Thị Thu Trang 097....450 380 điểm 200 điểm 180 điểm 19/08/2022 Đề 2
Chu Khanh Duy 036....026 320 điểm 170 điểm 150 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Yến 098....905 55 điểm 5 điểm 50 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thành Công 039....492 580 điểm 280 điểm 300 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 032....846 535 điểm 310 điểm 225 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Phương Anh 086....949 395 điểm 195 điểm 200 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Văn Đức 096....900 185 điểm 100 điểm 85 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Phương Thắng 038....355 435 điểm 240 điểm 195 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Khánh Hòa 093....689 550 điểm 240 điểm 310 điểm 19/08/2022 Đề 2
Trần Quốc Vương 032....558 65 điểm 0 điểm 65 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Văn Minh 083....853 470 điểm 290 điểm 180 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 039....361 410 điểm 125 điểm 285 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Thanh Phương 039....301 600 điểm 320 điểm 280 điểm 19/08/2022 Đề 2
Thân Thị Vân Anh 091....059 575 điểm 245 điểm 330 điểm 19/08/2022 Đề 2
Thái Bình Phương 098....830 230 điểm 135 điểm 95 điểm 19/08/2022 Đề 2
Cồ Huy Khởi 039....022 420 điểm 245 điểm 175 điểm 19/08/2022 Đề 2
Đào Văn Chiều 090....925 355 điểm 210 điểm 145 điểm 19/08/2022 Đề 2
Vũ Quang Tùng 086....897 225 điểm 180 điểm 45 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Oanh 077....191 240 điểm 5 điểm 235 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Quang Tùng 096....721 260 điểm 80 điểm 180 điểm 19/08/2022 Đề 2
Bùi Nữ Thủy Tiên 096....023 515 điểm 250 điểm 265 điểm 19/08/2022 Đề 2
Chu Phương Anh 091....658 680 điểm 370 điểm 310 điểm 19/08/2022 Đề 2
Đỗ Khánh Linh 097....969 160 điểm 150 điểm 10 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Văn Hưng 086....623 435 điểm 245 điểm 190 điểm 19/08/2022 Đề 2
Cao Duy Hải 036....409 405 điểm 245 điểm 160 điểm 19/08/2022 Đề 2
Vũ Thùy Linh 032....176 305 điểm 175 điểm 130 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Ngọc Bảo 097....434 165 điểm 100 điểm 65 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Ngọc Bích 096....864 335 điểm 190 điểm 145 điểm 19/08/2022 Đề 2
Phạm Duy Việt 033....072 560 điểm 300 điểm 260 điểm 19/08/2022 Đề 2
Lê Anh Đức 091....084 790 điểm 465 điểm 325 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Xiêm 097....260 300 điểm 230 điểm 70 điểm 19/08/2022 Đề 2
Phạm Nguyễn Mỹ Linh 033....723 350 điểm 250 điểm 100 điểm 19/08/2022 Đề 2
Hứa Minh Tâm 038....352 690 điểm 400 điểm 290 điểm 19/08/2022 Đề 2
Lê Thị Huyền 091....186 480 điểm 280 điểm 200 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Phương Ngọc 038....261 360 điểm 200 điểm 160 điểm 19/08/2022 Đề 2
Tạ Hoàng Nguyên 084....616 565 điểm 315 điểm 250 điểm 19/08/2022 Đề 2
Lê Thúy Linh 094....881 480 điểm 260 điểm 220 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Vân Anh 037....740 440 điểm 220 điểm 220 điểm 19/08/2022 Đề 2
Trần Thị Thanh An 094....522 350 điểm 200 điểm 150 điểm 19/08/2022 Đề 2
nguyễn hảo 096....594 430 điểm 190 điểm 240 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thu Hiền 096....448 120 điểm 90 điểm 30 điểm 19/08/2022 Đề 2
Lê Anh Quân 097....339 540 điểm 220 điểm 320 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Thủy Nguyên 088......785 545 điểm 365 điểm 180 điểm 19/08/2022 Đề 2
Phạm Quang Hưng 097....620 460 điểm 300 điểm 160 điểm 19/08/2022 Đề 2
Hoàng Minh Cường 086....020 385 điểm 165 điểm 220 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Hồng Phương 098....816 400 điểm 200 điểm 200 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Diệu An 033....338 385 điểm 175 điểm 210 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Hồng Ngọc 097....351 350 điểm 245 điểm 105 điểm 19/08/2022 Đề 2
Phạm Minh Anh 097....240 570 điểm 245 điểm 325 điểm 19/08/2022 Đề 2
Trần Lệ Uyên Nhi 097....297 570 điểm 315 điểm 255 điểm 19/08/2022 Đề 2
Hà Huyền Trang 037....979 640 điểm 405 điểm 235 điểm 19/08/2022 Đề 2
Phan Thị Thúy Hằng 085....126 535 điểm 270 điểm 265 điểm 19/08/2022 Đề 2
Phan Nhật Dương 094....909 715 điểm 350 điểm 365 điểm 19/08/2022 Đề 2
Dương Mạnh Phú 098....619 205 điểm 60 điểm 145 điểm 19/08/2022 Đề 2
Phạm Hữu Đức 086....586 430 điểm 240 điểm 190 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Tú Lệ 097....779 385 điểm 190 điểm 195 điểm 19/08/2022 Đề 2
Vũ Hồng Diệu 035....358 465 điểm 230 điểm 235 điểm 19/08/2022 Đề 2
Lê Như Ngọc Hiếu 094....756 530 điểm 280 điểm 250 điểm 19/08/2022 Đề 2
tranphamhung2003@gmail.com 098....802 295 điểm 180 điểm 115 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Ngọc Mai 039....666 560 điểm 360 điểm 200 điểm 19/08/2022 Đề 2
Lê Quỳnh Hoa 038....524 685 điểm 385 điểm 300 điểm 19/08/2022 Đề 2
Hà Mai 035....136 710 điểm 380 điểm 330 điểm 19/08/2022 Đề 2
Trần Minh Huy 092....579 555 điểm 300 điểm 255 điểm 19/08/2022 Đề 2
Lý Kiều 086....524 390 điểm 230 điểm 160 điểm 19/08/2022 Đề 2
Hoàng Thị Phương Thảo 081....202 460 điểm 175 điểm 285 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Quỳnh Nga 086....904 450 điểm 280 điểm 170 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Minh Nhật 096....012 610 điểm 340 điểm 270 điểm 19/08/2022 Đề 2
Phạm Thị Hồng Vân 096....582 270 điểm 75 điểm 195 điểm 19/08/2022 Đề 2
Trần Thị Trà Giang 033....795 515 điểm 210 điểm 305 điểm 19/08/2022 Đề 2
Đỗ Minh Phương 096....429 440 điểm 175 điểm 265 điểm 19/08/2022 Đề 2
Dương Thị Thanh Huyền 093....048 450 điểm 240 điểm 210 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Hồng Minh 036....456 495 điểm 330 điểm 165 điểm 19/08/2022 Đề 2
Thao Hoang 093....235 530 điểm 280 điểm 250 điểm 19/08/2022 Đề 2
Luyện Thị Thanh Nga 094....708 230 điểm 165 điểm 65 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Bạch Huệ 070....420 305 điểm 115 điểm 190 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thanh Hằng 086....625 700 điểm 360 điểm 340 điểm 19/08/2022 Đề 2
Lê Thị Quỳnh Nga 091....537 310 điểm 165 điểm 145 điểm 19/08/2022 Đề 2
Trần Phương Thảo 086....372 625 điểm 300 điểm 325 điểm 19/08/2022 Đề 2
Bùi Ngọc Hảo 070....420 240 điểm 160 điểm 80 điểm 19/08/2022 Đề 2
Phan Thị Hải Yến 097....382 455 điểm 175 điểm 280 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thị Phương Thảo 033....818 265 điểm 170 điểm 95 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Hồng Nhung 097....441 810 điểm 390 điểm 420 điểm 19/08/2022 Đề 2
Trần Diễm Quỳnh 086....329 370 điểm 210 điểm 160 điểm 19/08/2022 Đề 2
Đặng Phương Thảo 081....892 630 điểm 365 điểm 265 điểm 19/08/2022 Đề 2
Trần Thị Hà 096....389 200 điểm 100 điểm 100 điểm 19/08/2022 Đề 2
Đào Thị Thu Uyên 037...210 455 điểm 280 điểm 175 điểm 19/08/2022 Đề 2
Nguyễn Thu Hiền 036....850 595 điểm 295 điểm 300 điểm 19/08/2022 Đề 2

Trang