Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 24/03/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Oanh 016.....955 465 điểm 240 điểm 225 điểm 24/03/2017 Đề 8
Trần Thị Xuân 016.....127 290 điểm 165 điểm 125 điểm 24/03/2017 Đề 8
Phạm Cẩm Vân 016.....212 630 điểm 295 điểm 335 điểm 24/03/2017 Đề 8
Vũ Kim Sa 096....259 395 điểm 250 điểm 145 điểm 24/03/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Thu Hà 016.....356 715 điểm 385 điểm 330 điểm 24/03/2017 Đề 8
Buổi thi 13/02/2017 - IIG
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lưu Thị Thu Hương 016.....173 390 điểm 220 điểm 170 điểm 13/02/2017 IIG
Đặng Thị Hằng 097....384 350 điểm 180 điểm 170 điểm 13/02/2017 IIG
Buổi thi 22/03/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lại Thanh Phương 016.....552 455 điểm 260 điểm 195 điểm 22/03/2017 Đề 10
Đỗ Tiến Quý 096....896 300 điểm 185 điểm 115 điểm 22/03/2017 Đề 10
Bùi Thị Thanh Huyền 016.....108 525 điểm 260 điểm 265 điểm 22/03/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Ngợi 097....626 620 điểm 290 điểm 330 điểm 22/03/2017 Đề 10
Mai Thanh Hường 016.....280 420 điểm 195 điểm 225 điểm 22/03/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Thuý 016.....912 665 điểm 365 điểm 300 điểm 22/03/2017 Đề 10
Lê Xuân Đại 016.....923 370 điểm 175 điểm 195 điểm 22/03/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Thu Hường 094....479 550 điểm 290 điểm 260 điểm 22/03/2017 Đề 10
Triệu Thị Ngọc Lan 016.....047 300 điểm 180 điểm 120 điểm 22/03/2017 Đề 10
Buổi thi 20/03/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Hải Anh 097....749 335 điểm 165 điểm 170 điểm 20/03/2017 Đề 7
Lê Văn Hồng 097....262 375 điểm 210 điểm 165 điểm 20/03/2017 Đề 7
Phạm Quang Hưng 097....620 320 điểm 190 điểm 130 điểm 20/03/2017 Đề 7
Đoàn Anh Tuấn 016.....567 370 điểm 200 điểm 170 điểm 20/03/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Hoa 016.....156 350 điểm 180 điểm 170 điểm 20/03/2017 Đề 7
Buổi thi 08/03/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Thị Hương Giang 012.......787 555 điểm 275 điểm 280 điểm 08/03/2017 Đề 8
Buổi thi 19/03/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
nguyennguyet.vcu@gmail.com 097....305 510 điểm 240 điểm 270 điểm 19/03/2017 Đề 8
Ngô Thị Mận 098....049 315 điểm 195 điểm 120 điểm 19/03/2017 Đề 8
Triệu Thị Ngọc Lan 016.....047 270 điểm 180 điểm 90 điểm 19/03/2017 Đề 8
Ngô Thị Phương Ly 098....360 680 điểm 340 điểm 340 điểm 19/03/2017 Đề 8
ĐỖ THỊ VÂN 096....139 305 điểm 190 điểm 115 điểm 19/03/2017 Đề 8
Đỗ Hương Giang 098....911 350 điểm 230 điểm 120 điểm 19/03/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Thu Vân 012.....338 420 điểm 210 điểm 210 điểm 19/03/2017 Đề 8
Mai Thanh Hường 016.....280 305 điểm 240 điểm 65 điểm 19/03/2017 Đề 8
Nguyễn Ngọc Mai 016.....604 395 điểm 245 điểm 150 điểm 19/03/2017 Đề 8
Phạm Thị Thủy 016.....076 370 điểm 200 điểm 170 điểm 19/03/2017 Đề 8
Phạm Đức Quang 096....213 325 điểm 185 điểm 140 điểm 19/03/2017 Đề 8
Vũ Hồng Phúc 016.....609 285 điểm 170 điểm 115 điểm 19/03/2017 Đề 8
Đỗ Việt Hoàng 090....449 400 điểm 270 điểm 130 điểm 19/03/2017 Đề 8
Tran Thanh An 091....765 360 điểm 215 điểm 145 điểm 19/03/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Lan Hương 016.....727 510 điểm 270 điểm 240 điểm 19/03/2017 Đề 8
Phương Thảo 016.....149 660 điểm 300 điểm 360 điểm 19/03/2017 Đề 8
trần kim dũng 016.....067 420 điểm 230 điểm 190 điểm 19/03/2017 Đề 8
Lê Thị Thu Trang 016.....124 630 điểm 310 điểm 320 điểm 19/03/2017 Đề 8
Phan Đức Anh 097....686 350 điểm 220 điểm 130 điểm 19/03/2017 Đề 8
Nguyễn Hoài An 016.....645 590 điểm 290 điểm 300 điểm 19/03/2017 Đề 8
Phạm Thị Quỳnh Hương 098....509 695 điểm 330 điểm 365 điểm 19/03/2017 Đề 8
Nguyễn Văn Thắng 016.....266 400 điểm 210 điểm 190 điểm 19/03/2017 Đề 8
Trần Thị Như Quỳnh 012.....226 295 điểm 210 điểm 85 điểm 19/03/2017 Đề 8
Phương Thảo 016.....149 660 điểm 300 điểm 360 điểm 19/03/2017 Đề 8
Buổi thi 17/03/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thanh Ngọc 016.....119 310 điểm 170 điểm 140 điểm 17/03/2017 Đề 10
Ngo Thi Thuy Phuong 098....912 605 điểm 315 điểm 290 điểm 17/03/2017 Đề 10
Hoàng Diệu Linh 016.....022 445 điểm 270 điểm 175 điểm 17/03/2017 Đề 10
Phạm Thị Ngư 097....364 350 điểm 220 điểm 130 điểm 17/03/2017 Đề 10
Lưu Thị Diễm 096....742 380 điểm 190 điểm 190 điểm 17/03/2017 Đề 10
Ngô Thị Mận 098....049 325 điểm 175 điểm 150 điểm 17/03/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Hồng Thái 016.....078 615 điểm 275 điểm 340 điểm 17/03/2017 Đề 10
đỗ phương xuân 016......103 350 điểm 200 điểm 150 điểm 17/03/2017 Đề 10
Huỳnh Mai 096....848 365 điểm 195 điểm 170 điểm 17/03/2017 Đề 10
Trần Thị Trinh 016.....700 440 điểm 220 điểm 220 điểm 17/03/2017 Đề 10
Nguyễn Ánh Ngọc 016.....610 350 điểm 180 điểm 170 điểm 17/03/2017 Đề 10
Trần Thị Ánh Nguyệt 016.....648 710 điểm 420 điểm 290 điểm 17/03/2017 Đề 10
Buổi thi 13/03/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thu Hường 096....920 265 điểm 135 điểm 130 điểm 13/03/2017 Đề 8
Đặng Thị Thu Hà 016.....815 385 điểm 220 điểm 165 điểm 13/03/2017 Đề 8
Nguyễn Ngọc Bách 091....179 615 điểm 400 điểm 215 điểm 13/03/2017 Đề 8
Nguyễn Tùng Lâm 096....149 215 điểm 165 điểm 50 điểm 13/03/2017 Đề 8
Lý Trung Kiên 098....286 515 điểm 255 điểm 260 điểm 13/03/2017 Đề 8
Trần Linh Chi 094....199 390 điểm 260 điểm 130 điểm 13/03/2017 Đề 8
nguyễn thị kim ánh 096....118 395 điểm 195 điểm 200 điểm 13/03/2017 Đề 8
Luong Van Dung 097....054 425 điểm 255 điểm 170 điểm 13/03/2017 Đề 8
Ngô Lê Phương 091....255 395 điểm 195 điểm 200 điểm 13/03/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Thanh Huyền 096....975 365 điểm 165 điểm 200 điểm 13/03/2017 Đề 8
Buổi thi 15/03/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Dương Khắc Tùng 091....430 450 điểm 220 điểm 230 điểm 15/03/2017 Đề 7
Nguyễn Duy Đạt 012.....388 450 điểm 200 điểm 250 điểm 15/03/2017 Đề 7
Vũ Thị Quỳnh 096....282 365 điểm 220 điểm 145 điểm 15/03/2017 Đề 7
Vũ Thị Thu Trang 096....117 315 điểm 175 điểm 140 điểm 15/03/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Ánh Dương 090....001 500 điểm 230 điểm 270 điểm 15/03/2017 Đề 7
Nhâm thảo linh 016.....676 275 điểm 180 điểm 95 điểm 15/03/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Hải Yến 093....604 260 điểm 140 điểm 120 điểm 15/03/2017 Đề 7
Nghiêm Thị Thu Thủy 098....961 225 điểm 125 điểm 100 điểm 15/03/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Ngọc Yến 016.....990 380 điểm 185 điểm 195 điểm 15/03/2017 Đề 7
Trần Hoài Ân 016.....169 355 điểm 245 điểm 110 điểm 15/03/2017 Đề 7
Đinh Thị Dung 016.....380 355 điểm 165 điểm 190 điểm 15/03/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Ngọc Lan 096....793 370 điểm 195 điểm 175 điểm 15/03/2017 Đề 7
Đặng Thị Dung 016.....344 325 điểm 200 điểm 125 điểm 15/03/2017 Đề 7
Buổi thi 12/03/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Anh Trương 094....178 340 điểm 190 điểm 150 điểm 12/03/2017 Đề 10
Hoàng Thị Huyền 016.....193 445 điểm 230 điểm 215 điểm 12/03/2017 Đề 10
Đỗ Xuân Trúc 094....355 395 điểm 250 điểm 145 điểm 12/03/2017 Đề 10
Nguyễn Khắc Hà 016.....247 490 điểm 280 điểm 210 điểm 12/03/2017 Đề 10
hoàng thị hồng ngân 096....729 440 điểm 200 điểm 240 điểm 12/03/2017 Đề 10
Phạm Nguyên Tùng 016.....600 390 điểm 210 điểm 180 điểm 12/03/2017 Đề 10
Trịnh Thị Thu Trang 096....990 650 điểm 380 điểm 270 điểm 12/03/2017 Đề 10
Lê Hồng Nhung 098....804 550 điểm 310 điểm 240 điểm 12/03/2017 Đề 10
nguyễn thu huyền 091....835 675 điểm 290 điểm 385 điểm 12/03/2017 Đề 10
chau 098....260 445 điểm 230 điểm 215 điểm 12/03/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Thanh Ngân 097....947 880 điểm 430 điểm 450 điểm 12/03/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 097....301 510 điểm 255 điểm 255 điểm 12/03/2017 Đề 10
Ngô Ngọc Anh 016.....051 320 điểm 180 điểm 140 điểm 12/03/2017 Đề 10
Nguyễn Thùy Linh 091....218 540 điểm 290 điểm 250 điểm 12/03/2017 Đề 10
Trương Thị Thùy Linh 097....989 430 điểm 240 điểm 190 điểm 12/03/2017 Đề 10
Đỗ Thị Kiều Anh 090....223 380 điểm 190 điểm 190 điểm 12/03/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Hoài Chất 098....536 340 điểm 170 điểm 170 điểm 12/03/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Thùy Dương 016.....068 450 điểm 230 điểm 220 điểm 12/03/2017 Đề 10
Hoang kim Đức 096....189 280 điểm 160 điểm 120 điểm 12/03/2017 Đề 10

Trang