Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 13/11/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn trường long 070....727 330 điểm 215 điểm 115 điểm 13/11/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Mai 035....413 300 điểm 150 điểm 150 điểm 13/11/2019 Đề 1
Lương Văn Tuấn 034....083 325 điểm 185 điểm 140 điểm 13/11/2019 Đề 1
Buổi thi 11/11/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đào Thị Hà Trang 035....123 395 điểm 175 điểm 220 điểm 11/11/2019 Đề 1
Đỗ Công Ban 082....070 160 điểm 145 điểm 15 điểm 11/11/2019 Đề 1
Trần Duy Tân 038....551 285 điểm 175 điểm 110 điểm 11/11/2019 Đề 1
Vũ Thị Thúy 016.....666 505 điểm 270 điểm 235 điểm 11/11/2019 Đề 1
NGUYỄN BINH 093....996 170 điểm 140 điểm 30 điểm 11/11/2019 Đề 1
Chu Thị Vy 036....809 500 điểm 340 điểm 160 điểm 11/11/2019 Đề 1
Lê Thị Thanh Hiền 038....589 260 điểm 145 điểm 115 điểm 11/11/2019 Đề 1
Hoàng Thị Minh Hằng 097....182 460 điểm 210 điểm 250 điểm 11/11/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Mỹ Duyên 039....757 655 điểm 290 điểm 365 điểm 11/11/2019 Đề 1
Buổi thi 25/10/2019 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Tuyết Mai 097....516 605 điểm 275 điểm 330 điểm 25/10/2019 Đề 2
Phạm Quang Trung 035....551 245 điểm 130 điểm 115 điểm 25/10/2019 Đề 2
Lê Thị Vân Anh 039....939 395 điểm 230 điểm 165 điểm 25/10/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Lâm 035....405 690 điểm 330 điểm 360 điểm 25/10/2019 Đề 2
Lê Minh Anh 033....199 385 điểm 210 điểm 175 điểm 25/10/2019 Đề 2
Nguyễn Phương Thảo 098....576 550 điểm 310 điểm 240 điểm 25/10/2019 Đề 2
Đỗ Phương Thảo 096....999 620 điểm 340 điểm 280 điểm 25/10/2019 Đề 2
Nguyễn Ngọc Ánh 096....914 620 điểm 320 điểm 300 điểm 25/10/2019 Đề 2
Phan Phương Hoa 096....981 600 điểm 380 điểm 220 điểm 25/10/2019 Đề 2
Buổi thi 10/11/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Hà Vân 083....699 510 điểm 280 điểm 230 điểm 10/11/2019 Đề 1
Đỗ Công Ban 082....070 160 điểm 145 điểm 15 điểm 10/11/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thanh Minh 036....082 580 điểm 350 điểm 230 điểm 10/11/2019 Đề 1
Đinh Việt Hoàng 036....682 530 điểm 260 điểm 270 điểm 10/11/2019 Đề 1
Nguyễn Phương Thanh 039....077 350 điểm 175 điểm 175 điểm 10/11/2019 Đề 1
Trần Duy Tân 038....551 285 điểm 175 điểm 110 điểm 10/11/2019 Đề 1
Nguyễn Việt Phương - NEU4 098....068 580 điểm 260 điểm 320 điểm 10/11/2019 Đề 1
Trần Thị Hà 038....170 365 điểm 215 điểm 150 điểm 10/11/2019 Đề 1
Phạm Thị Hiển 096....839 530 điểm 290 điểm 240 điểm 10/11/2019 Đề 1
Cao Thị Tuyết Mai 081....199 210 điểm 120 điểm 90 điểm 10/11/2019 Đề 1
Buổi thi 08/11/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thị Ngọc Minh 091....541 210 điểm 150 điểm 60 điểm 08/11/2019 Đề 4
ĐẶNG TIẾN DŨNG 098....424 295 điểm 135 điểm 160 điểm 08/11/2019 Đề 4
Vũ Thúy Hằng 035....479 440 điểm 250 điểm 190 điểm 08/11/2019 Đề 4
NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 039....898 405 điểm 190 điểm 215 điểm 08/11/2019 Đề 4
Buổi thi 06/11/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Huy Trung 098....525 235 điểm 115 điểm 120 điểm 06/11/2019 Đề 4
Bùi Thúy Quỳnh 096....207 415 điểm 365 điểm 50 điểm 06/11/2019 Đề 4
Hoàng Ngọc Hùng 035....630 420 điểm 230 điểm 190 điểm 06/11/2019 Đề 4
Dương Thị Thu Hương 038....445 285 điểm 160 điểm 125 điểm 06/11/2019 Đề 4
Đoàn Thanh Thảo 096....127 475 điểm 275 điểm 200 điểm 06/11/2019 Đề 4
Nguyễn Sinh Hoàng 033....079 390 điểm 170 điểm 220 điểm 06/11/2019 Đề 4
Trần Hùng Tráng 09.....469 390 điểm 225 điểm 165 điểm 06/11/2019 Đề 4
Lâm Phạm Ngọc 033....804 335 điểm 175 điểm 160 điểm 06/11/2019 Đề 4
Trần Thành Long 097....109 405 điểm 215 điểm 190 điểm 06/11/2019 Đề 4
Phạm Thị Thảo 036....100 350 điểm 190 điểm 160 điểm 06/11/2019 Đề 4
Buổi thi 04/11/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Phương Oanh 032....049 620 điểm 300 điểm 320 điểm 04/11/2019 Đề 4
Lê Minh Ánh 094....265 635 điểm 310 điểm 325 điểm 04/11/2019 Đề 4
Trần Lê Hoàng 097....673 845 điểm 465 điểm 380 điểm 04/11/2019 Đề 4
Nga 092....673 580 điểm 315 điểm 265 điểm 04/11/2019 Đề 4
Phạm Tuấn Anh 096....359 235 điểm 120 điểm 115 điểm 04/11/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Huyền 098....432 515 điểm 275 điểm 240 điểm 04/11/2019 Đề 4
Đoàn Văn Phúc 033....969 485 điểm 245 điểm 240 điểm 04/11/2019 Đề 4
Nguyễn Phương Anh 097....311 550 điểm 300 điểm 250 điểm 04/11/2019 Đề 4
Nguyễn Minh Huyền 091....826 600 điểm 300 điểm 300 điểm 04/11/2019 Đề 4
Nguyễn hoàng nam 096....892 950 điểm 495 điểm 455 điểm 04/11/2019 Đề 4
Bùi Thu Trà 039....496 377 điểm 27 điểm 350 điểm 04/11/2019 Đề 4
Đặng Xuân Hồng 036....817 350 điểm 200 điểm 150 điểm 04/11/2019 Đề 4
Buổi thi 03/11/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Trọng Hồng 038....059 240 điểm 170 điểm 70 điểm 03/11/2019 Đề 4
Trần Thị Diệp Anh 091....699 225 điểm 130 điểm 95 điểm 03/11/2019 Đề 4
Buổi thi 01/11/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Thị Thắm 035....169 255 điểm 85 điểm 170 điểm 01/11/2019 Đề 3
Nguyễn Minh Nhật 035....448 255 điểm 135 điểm 120 điểm 01/11/2019 Đề 3
Phạm Thị Ngọc Diệp 038....696 695 điểm 340 điểm 355 điểm 01/11/2019 Đề 3
Doãn Hồng Dương Minh 098....999 575 điểm 400 điểm 175 điểm 01/11/2019 Đề 3
Hà Hải An 038....885 295 điểm 165 điểm 130 điểm 01/11/2019 Đề 3
Nguyễn thị Phương Thảo 036....956 430 điểm 180 điểm 250 điểm 01/11/2019 Đề 3
Dương thị lụa 033....070 545 điểm 260 điểm 285 điểm 01/11/2019 Đề 3
Lưu thị cẩm ly 032....681 165 điểm 115 điểm 50 điểm 01/11/2019 Đề 3
Hoàng Ngọc Linh 096....691 445 điểm 215 điểm 230 điểm 01/11/2019 Đề 3
Lê thị hồng mỹ 096....277 355 điểm 160 điểm 195 điểm 01/11/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Hồng Mai 096....496 515 điểm 250 điểm 265 điểm 01/11/2019 Đề 3
Buổi thi 30/10/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Ngọc Linh 096....691 445 điểm 215 điểm 230 điểm 30/10/2019 Đề 3
Phạm khánh Hoài 097....723 450 điểm 210 điểm 240 điểm 30/10/2019 Đề 3
Trần Hương Thảo 033....393 325 điểm 175 điểm 150 điểm 30/10/2019 Đề 3
NGUYỄN NHUNG 096....326 490 điểm 270 điểm 220 điểm 30/10/2019 Đề 3
Trương Việt Hà 083....175 310 điểm 170 điểm 140 điểm 30/10/2019 Đề 3
Trần Thị Duyên 082....309 255 điểm 135 điểm 120 điểm 30/10/2019 Đề 3
Nguyễn Trà My 097....132 280 điểm 135 điểm 145 điểm 30/10/2019 Đề 3
Buổi thi 28/10/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Thị Lan Hương 034....456 600 điểm 215 điểm 385 điểm 28/10/2019 Đề 3
Nguyễn Hoài Như 096....416 305 điểm 180 điểm 125 điểm 28/10/2019 Đề 3
Buổi thi 27/10/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phan Thị Như 096....003 265 điểm 150 điểm 115 điểm 27/10/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Phượng 038....491 220 điểm 160 điểm 60 điểm 27/10/2019 Đề 3
Quỳnh An 086....530 495 điểm 260 điểm 235 điểm 27/10/2019 Đề 3
Buổi thi 21/10/2019 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Lâm 035....405 690 điểm 330 điểm 360 điểm 21/10/2019 Đề 2
Buổi thi 20/10/2019 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
nguyễn thành thái 036....224 665 điểm 365 điểm 300 điểm 20/10/2019 Đề 2
Mai Xuyến 086....809 540 điểm 230 điểm 310 điểm 20/10/2019 Đề 2
Buổi thi 18/10/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Mai Thị Liễu 033....007 610 điểm 300 điểm 310 điểm 18/10/2019 Đề 1
Phạm Văn Quý 037....214 400 điểm 200 điểm 200 điểm 18/10/2019 Đề 1
Nguyễn T Thùy Linh 098....870 450 điểm 255 điểm 195 điểm 18/10/2019 Đề 1
Vũ Thị Phương Anh 035....511 480 điểm 255 điểm 225 điểm 18/10/2019 Đề 1
Từ Thị Kim Thoa 090....667 260 điểm 130 điểm 130 điểm 18/10/2019 Đề 1
Cao Hữu Chí Minh 096....938 590 điểm 300 điểm 290 điểm 18/10/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Phương 086....991 335 điểm 160 điểm 175 điểm 18/10/2019 Đề 1
Trương Thu Hà 094....109 320 điểm 230 điểm 90 điểm 18/10/2019 Đề 1
Buổi thi 16/10/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Quỳnh Anh 091....962 735 điểm 385 điểm 350 điểm 16/10/2019 Đề 1
Ngọc Huệ 034....862 465 điểm 275 điểm 190 điểm 16/10/2019 Đề 1
Lê Văn Đức 033....710 355 điểm 190 điểm 165 điểm 16/10/2019 Đề 1
Buổi thi 14/10/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Hà My 036....872 360 điểm 130 điểm 230 điểm 14/10/2019 Đề 1
Nguyễn Thanh Lượng 016.....092 505 điểm 290 điểm 215 điểm 14/10/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Hồng Nhung 039....829 510 điểm 130 điểm 380 điểm 14/10/2019 Đề 1
Đỗ Hoa 037....339 380 điểm 210 điểm 170 điểm 14/10/2019 Đề 1

Trang