Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 17/01/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Hoàng Công 037....052 370 điểm 250 điểm 120 điểm 17/01/2020 Đề 2
Buổi thi 15/01/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Quang Thưởng 086....840 330 điểm 330 điểm 0 điểm 15/01/2020 Đề 2
Vũ Thị Phượng 035....355 260 điểm 145 điểm 115 điểm 15/01/2020 Đề 2
phạm thị quỳnh liên 096....498 265 điểm 180 điểm 85 điểm 15/01/2020 Đề 2
Buổi thi 13/01/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Giang 086....056 470 điểm 245 điểm 225 điểm 13/01/2020 Đề 2
Hồ Thu Phương 052....387 435 điểm 195 điểm 240 điểm 13/01/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Hà Ánh 097....024 330 điểm 160 điểm 170 điểm 13/01/2020 Đề 2
Đặng Quỳnh Mai 088....639 525 điểm 275 điểm 250 điểm 13/01/2020 Đề 2
Buổi thi 12/01/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thị Thu Hương 037....579 575 điểm 310 điểm 265 điểm 12/01/2020 Đề 2
Huỳnh Ngọc San 090....029 595 điểm 295 điểm 300 điểm 12/01/2020 Đề 2
Trương ngọc Ánh 035....279 240 điểm 195 điểm 45 điểm 12/01/2020 Đề 2
Đỗ Thu Hòa 09......924 330 điểm 190 điểm 140 điểm 12/01/2020 Đề 2
Buổi thi 01/12/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Văn Chiến 090....825 350 điểm 230 điểm 120 điểm 01/12/2019 Đề 4
Trần Thu Huyền 090....666 685 điểm 370 điểm 315 điểm 01/12/2019 Đề 4
Hoàng Minh Đức 097....590 390 điểm 245 điểm 145 điểm 01/12/2019 Đề 4
Nguyễn Thanh Hải 038....123 385 điểm 185 điểm 200 điểm 01/12/2019 Đề 4
Buổi thi 10/01/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Thanh Tâm 096....469 185 điểm 100 điểm 85 điểm 10/01/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Hồng Lê 093....940 315 điểm 175 điểm 140 điểm 10/01/2020 Đề 1
Sử Thị Thu Thủy 083....392 395 điểm 170 điểm 225 điểm 10/01/2020 Đề 1
Trần Thị Hương 038....818 425 điểm 175 điểm 250 điểm 10/01/2020 Đề 1
Phạm Lê Thanh Mai 034....410 610 điểm 360 điểm 250 điểm 10/01/2020 Đề 1
Buổi thi 08/01/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Tăng Thị Huyền 091.....639 400 điểm 145 điểm 255 điểm 08/01/2020 Đề 1
Trịnh Thị Hoàn 097....329 420 điểm 240 điểm 180 điểm 08/01/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Thanh Hoa 036....840 655 điểm 325 điểm 330 điểm 08/01/2020 Đề 1
Trần Minh Nguyệt 037....339 390 điểm 210 điểm 180 điểm 08/01/2020 Đề 1
Lê Trung Đạt 097....849 845 điểm 420 điểm 425 điểm 08/01/2020 Đề 1
Phạm Tuấn Anh 033....343 255 điểm 175 điểm 80 điểm 08/01/2020 Đề 1
Chu Thị Tố Uyên 097....047 505 điểm 215 điểm 290 điểm 08/01/2020 Đề 1
Phạm Phương Thúy 032....998 165 điểm 120 điểm 45 điểm 08/01/2020 Đề 1
Hoàng Bích Hà 081....321 215 điểm 100 điểm 115 điểm 08/01/2020 Đề 1
Buổi thi 06/01/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
LÊ ANH ĐỨC 033....827 800 điểm 410 điểm 390 điểm 06/01/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Thanh Hoa 097....461 565 điểm 330 điểm 235 điểm 06/01/2020 Đề 1
Đào Vân Anh 033....737 385 điểm 215 điểm 170 điểm 06/01/2020 Đề 1
Buổi thi 05/01/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Minh Huệ 034....759 530 điểm 225 điểm 305 điểm 05/01/2020 Đề 1
Buổi thi 03/01/2020 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Thị Phương Thoại 094....398 340 điểm 195 điểm 145 điểm 03/01/2020 Đề 4
Lưu Trần Huyền Lành 034....164 430 điểm 240 điểm 190 điểm 03/01/2020 Đề 4
Đào Vân Anh 033....737 340 điểm 200 điểm 140 điểm 03/01/2020 Đề 4
Lê Thị Huyền 039....788 580 điểm 310 điểm 270 điểm 03/01/2020 Đề 4
Nguyễn Văn Long 038....755 240 điểm 130 điểm 110 điểm 03/01/2020 Đề 4
Đỗ Hiền Phương 098....257 505 điểm 245 điểm 260 điểm 03/01/2020 Đề 4
Tạ Quang Hung 034....378 275 điểm 160 điểm 115 điểm 03/01/2020 Đề 4
Buổi thi 01/01/2020 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hường 096....763 550 điểm 245 điểm 305 điểm 01/01/2020 Đề 4
Đinh Thị Minh Phương 097....681 420 điểm 280 điểm 140 điểm 01/01/2020 Đề 4
Đào Thị Nga 032....849 450 điểm 195 điểm 255 điểm 01/01/2020 Đề 4
Buổi thi 30/12/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Truong Thi Hoang Thao 090....488 665 điểm 365 điểm 300 điểm 30/12/2019 Đề 4
Phạm Đức Huy 097....739 280 điểm 170 điểm 110 điểm 30/12/2019 Đề 4
Xuan Huong 090....198 530 điểm 270 điểm 260 điểm 30/12/2019 Đề 4
Nguyen Duy Khanh 091....253 555 điểm 270 điểm 285 điểm 30/12/2019 Đề 4
Buổi thi 29/12/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lưu Hà Trang 034....555 870 điểm 480 điểm 390 điểm 29/12/2019 Đề 4
nguyễn thị thùy trinh 036....876 480 điểm 255 điểm 225 điểm 29/12/2019 Đề 4
Phạm Thị Thu Trang 097....485 370 điểm 145 điểm 225 điểm 29/12/2019 Đề 4
Vũ Minh Hoàng 097....488 740 điểm 410 điểm 330 điểm 29/12/2019 Đề 4
Đào Xuân Trường 086....865 575 điểm 250 điểm 325 điểm 29/12/2019 Đề 4
Buổi thi 27/12/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Thị Ngọc Trâm 096....063 605 điểm 320 điểm 285 điểm 27/12/2019 Đề 3
Nguyễn Bá Phong 039....558 740 điểm 345 điểm 395 điểm 27/12/2019 Đề 3
Bùi Thị Duyên 035....278 535 điểm 215 điểm 320 điểm 27/12/2019 Đề 3
Đỗ Nguyễn Mỹ Linh 094....918 310 điểm 200 điểm 110 điểm 27/12/2019 Đề 3
Phạm Thanh Hương 098....309 790 điểm 380 điểm 410 điểm 27/12/2019 Đề 3
Buổi thi 25/12/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thành Nam 098....996 415 điểm 200 điểm 215 điểm 25/12/2019 Đề 3
Buổi thi 23/12/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Ngọc 086....710 355 điểm 180 điểm 175 điểm 23/12/2019 Đề 3
Đinh Trường Phong 037....996 380 điểm 170 điểm 210 điểm 23/12/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Thu Hiền 052....620 330 điểm 110 điểm 220 điểm 23/12/2019 Đề 3
Nguyễn Trung Kiên 033....949 630 điểm 320 điểm 310 điểm 23/12/2019 Đề 3
Buổi thi 22/12/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Trường Phong 037....996 380 điểm 170 điểm 210 điểm 22/12/2019 Đề 3
nguyễn thị thùy dung 086....033 300 điểm 135 điểm 165 điểm 22/12/2019 Đề 3
Buổi thi 20/12/2019 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Le Thi Nhung 039....189 350 điểm 170 điểm 180 điểm 20/12/2019 Đề 2
Hoàng Minh Đức 097....590 390 điểm 245 điểm 145 điểm 20/12/2019 Đề 2
Buổi thi 18/12/2019 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Như Ngọc 091....993 475 điểm 220 điểm 255 điểm 18/12/2019 Đề 2
Nguyễn thảo vi 037....036 500 điểm 245 điểm 255 điểm 18/12/2019 Đề 2
Buổi thi 16/12/2019 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
trần thị huyền 084....706 520 điểm 190 điểm 330 điểm 16/12/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Thắm 09......247 335 điểm 160 điểm 175 điểm 16/12/2019 Đề 2
Nguyễn Ngọc Mai 096....505 655 điểm 290 điểm 365 điểm 16/12/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Ngọc Khánh 097....232 220 điểm 135 điểm 85 điểm 16/12/2019 Đề 2
Buổi thi 15/12/2019 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Tuyên Hương 091....358 440 điểm 300 điểm 140 điểm 15/12/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Lam 097....155 680 điểm 325 điểm 355 điểm 15/12/2019 Đề 2
Buổi thi 13/12/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Ngọc Hân 096....749 505 điểm 270 điểm 235 điểm 13/12/2019 Đề 1
Nguyễn thị giang 097....985 520 điểm 280 điểm 240 điểm 13/12/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thắm 09......247 290 điểm 170 điểm 120 điểm 13/12/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Hợp 033....313 420 điểm 200 điểm 220 điểm 13/12/2019 Đề 1
Nguyên Vũ Bình 082....811 440 điểm 275 điểm 165 điểm 13/12/2019 Đề 1
Nguyễn Đức Quang 038....449 345 điểm 185 điểm 160 điểm 13/12/2019 Đề 1
Nguyễn Mai Thơ 032....436 395 điểm 215 điểm 180 điểm 13/12/2019 Đề 1
Phí Thị Phương Oanh 038....385 315 điểm 200 điểm 115 điểm 13/12/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Ngọc Khánh 097....232 285 điểm 185 điểm 100 điểm 13/12/2019 Đề 1
Buổi thi 11/12/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Lệ Diễm 039....367 410 điểm 250 điểm 160 điểm 11/12/2019 Đề 1
Đinh Thị Hồng Hạnh 039....218 250 điểm 125 điểm 125 điểm 11/12/2019 Đề 1
Buổi thi 09/12/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thị Hậu 098....398 485 điểm 260 điểm 225 điểm 09/12/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thắm 09......247 180 điểm 95 điểm 85 điểm 09/12/2019 Đề 1
Buổi thi 08/12/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Kim Trang 033....493 630 điểm 365 điểm 265 điểm 08/12/2019 Đề 1
Nguyễn Phương Thảo 037....235 280 điểm 150 điểm 130 điểm 08/12/2019 Đề 1
Hoàng Thị Ngọc Anh 098....830 240 điểm 145 điểm 95 điểm 08/12/2019 Đề 1
Lê Thu Nga 091....696 360 điểm 200 điểm 160 điểm 08/12/2019 Đề 1
Buổi thi 06/12/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Mai Thu Hà 098....746 405 điểm 215 điểm 190 điểm 06/12/2019 Đề 4
Nguyễn Trọng Huy 036....555 595 điểm 175 điểm 420 điểm 06/12/2019 Đề 4
Đỗ Xuân Dũng 038....372 210 điểm 145 điểm 65 điểm 06/12/2019 Đề 4
Nguyễn Cẩm Tuyên 090....025 195 điểm 145 điểm 50 điểm 06/12/2019 Đề 4
Bùi Tuấn Dương 037....888 170 điểm 120 điểm 50 điểm 06/12/2019 Đề 4
đào minh khánh 036....805 330 điểm 210 điểm 120 điểm 06/12/2019 Đề 4
Phan Huy Hoà 039....227 325 điểm 135 điểm 190 điểm 06/12/2019 Đề 4
Nguyễn Việt An 096....127 600 điểm 340 điểm 260 điểm 06/12/2019 Đề 4

Trang