Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 22/11/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thanh 097....017 425 điểm 175 điểm 250 điểm 22/11/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Thu Thủy 016.....793 365 điểm 215 điểm 150 điểm 22/11/2017 Đề 7
Thân Việt Đức 016.....799 590 điểm 300 điểm 290 điểm 22/11/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Hoài Thu 091....302 535 điểm 245 điểm 290 điểm 22/11/2017 Đề 7
Phạm Vũ Minh Anh 016.....061 310 điểm 150 điểm 160 điểm 22/11/2017 Đề 7
Dang Viet Huynh 016.....871 490 điểm 310 điểm 180 điểm 22/11/2017 Đề 7
Hoài Thu 091...... 02 535 điểm 245 điểm 290 điểm 22/11/2017 Đề 7
Hoàng Thị Hải 091....284 510 điểm 240 điểm 270 điểm 22/11/2017 Đề 7
Buổi thi 20/11/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Lâm Phượng 096......188 605 điểm 280 điểm 325 điểm 20/11/2017 Đề 10
Bùi Thị Tâm 098....799 210 điểm 110 điểm 100 điểm 20/11/2017 Đề 10
Vũ Văn Lam 016.....665 140 điểm 110 điểm 30 điểm 20/11/2017 Đề 10
Hà Thị Thanh Loan 097....586 350 điểm 190 điểm 160 điểm 20/11/2017 Đề 10
Hà Minh Đức 295 điểm 195 điểm 100 điểm 20/11/2017 Đề 10
Lê Thảo Linh 096....300 435 điểm 215 điểm 220 điểm 20/11/2017 Đề 10
Trương Minh Trang 016.....529 350 điểm 185 điểm 165 điểm 20/11/2017 Đề 10
Nguyễn Minh Thái 016.....201 325 điểm 245 điểm 80 điểm 20/11/2017 Đề 10
Hoàng Lê Hoài Thương 096....466 440 điểm 230 điểm 210 điểm 20/11/2017 Đề 10
Buổi thi 19/11/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Ngọc Phương Mai 016.....757 455 điểm 275 điểm 180 điểm 19/11/2017 Đề 8
Hoàng Như Dương 016.....870 295 điểm 170 điểm 125 điểm 19/11/2017 Đề 8
Lê Như Quỳnh 099....776 425 điểm 230 điểm 195 điểm 19/11/2017 Đề 8
Phạm Trọng Quang 016.....752 495 điểm 255 điểm 240 điểm 19/11/2017 Đề 8
Trần Linh Giang 090....561 530 điểm 315 điểm 215 điểm 19/11/2017 Đề 8
Đỗ Thuỳ Dung 016.....668 360 điểm 215 điểm 145 điểm 19/11/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Thủy 096....311 305 điểm 180 điểm 125 điểm 19/11/2017 Đề 8
Buổi thi 17/11/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Chí Dũng 098....899 445 điểm 230 điểm 215 điểm 17/11/2017 Đề 7
Phạm Văn Tuyến 016.....435 730 điểm 365 điểm 365 điểm 17/11/2017 Đề 7
Đoàn đình tú 094....786 315 điểm 135 điểm 180 điểm 17/11/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Hồng Sương 016.....922 520 điểm 280 điểm 240 điểm 17/11/2017 Đề 7
Buổi thi 15/11/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thị Bích Huệ 016.....931 440 điểm 260 điểm 180 điểm 15/11/2017 Đề 10
PHẠM THỊ PHƯƠNG 098....175 470 điểm 230 điểm 240 điểm 15/11/2017 Đề 10
Nguyễn Viết Trọng 097....641 380 điểm 210 điểm 170 điểm 15/11/2017 Đề 10
Thảo Ly 094....877 455 điểm 190 điểm 265 điểm 15/11/2017 Đề 10
nguyễ thị ngân 098....980 425 điểm 190 điểm 235 điểm 15/11/2017 Đề 10
Ngô Tiến Tùng 016.....094 210 điểm 90 điểm 120 điểm 15/11/2017 Đề 10
lê ngọc hồng 097....895 375 điểm 185 điểm 190 điểm 15/11/2017 Đề 10
trần hoài an 016.....169 715 điểm 410 điểm 305 điểm 15/11/2017 Đề 10
Trần Thị Cẩm Tú 016.....120 700 điểm 370 điểm 330 điểm 15/11/2017 Đề 10
Đặng Thị Thu Huyền 016.....865 460 điểm 200 điểm 260 điểm 15/11/2017 Đề 10
Buổi thi 13/11/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Minh Tân 096....147 375 điểm 230 điểm 145 điểm 13/11/2017 Đề 8
Nguyễn Ngọc Trâm 098....199 530 điểm 295 điểm 235 điểm 13/11/2017 Đề 8
Diệp Anh 016.....733 350 điểm 180 điểm 170 điểm 13/11/2017 Đề 8
Nguyễn Song An 016.....472 550 điểm 330 điểm 220 điểm 13/11/2017 Đề 8
Đoàn Ngọc Sơn 098....093 460 điểm 270 điểm 190 điểm 13/11/2017 Đề 8
Thiếu Đức Toàn 094....256 350 điểm 190 điểm 160 điểm 13/11/2017 Đề 8
Phùng thế Hùng 016.....127 545 điểm 310 điểm 235 điểm 13/11/2017 Đề 8
Buổi thi 12/11/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thu Huệ 016.....536 225 điểm 135 điểm 90 điểm 12/11/2017 Đề 7
Quang nguyễn 016.....090 305 điểm 135 điểm 170 điểm 12/11/2017 Đề 7
Hoàng Kim Quý 016.....366 445 điểm 210 điểm 235 điểm 12/11/2017 Đề 7
Khởi 091....049 205 điểm 135 điểm 70 điểm 12/11/2017 Đề 7
Buổi thi 10/11/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Phương Trinh 096....628 300 điểm 240 điểm 60 điểm 10/11/2017 Đề 10
Hà Oanh 091....826 320 điểm 180 điểm 140 điểm 10/11/2017 Đề 10
Buổi thi 08/11/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hồ Anh Tuấn 096....111 545 điểm 260 điểm 285 điểm 08/11/2017 Đề 8
Lê Thị Phương Thảo 098....340 295 điểm 185 điểm 110 điểm 08/11/2017 Đề 8
Nguyễn Viết Trọng 097....641 585 điểm 295 điểm 290 điểm 08/11/2017 Đề 8
Phạm Ngọc Hiếu 016.....896 255 điểm 145 điểm 110 điểm 08/11/2017 Đề 8
Buổi thi 06/11/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phan Tân 098....145 500 điểm 280 điểm 220 điểm 06/11/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Trang Ngân 096....675 310 điểm 215 điểm 95 điểm 06/11/2017 Đề 7
Trần Thị Quỳnh Trang 016.....973 325 điểm 150 điểm 175 điểm 06/11/2017 Đề 7
Lê Thị Thu Quế 016.....533 400 điểm 180 điểm 220 điểm 06/11/2017 Đề 7
Đặng Ngọc Bảo Trâm 096....733 330 điểm 210 điểm 120 điểm 06/11/2017 Đề 7
Buổi thi 05/11/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Gia Hân 098....370 460 điểm 190 điểm 270 điểm 05/11/2017 Đề 10
Nguyễn Đức Thắng 098....000 130 điểm 110 điểm 20 điểm 05/11/2017 Đề 10
Lê Thị Mỹ Linh 016.....021 370 điểm 180 điểm 190 điểm 05/11/2017 Đề 10
Nguyễn Tùng Khánh 091....346 785 điểm 430 điểm 355 điểm 05/11/2017 Đề 10
Phan thị bảo khuyên 091....151 450 điểm 195 điểm 255 điểm 05/11/2017 Đề 10
Nguyễn Khánh Chi 094....084 440 điểm 210 điểm 230 điểm 05/11/2017 Đề 10
Buổi thi 03/11/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Thị Thu Trang 016.....360 520 điểm 235 điểm 285 điểm 03/11/2017 Đề 8
Trần Thu Thảo 016.....208 430 điểm 240 điểm 190 điểm 03/11/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Hương Giang 090....847 235 điểm 125 điểm 110 điểm 03/11/2017 Đề 8
Vũ Thị Kiều Trinh 097....559 340 điểm 190 điểm 150 điểm 03/11/2017 Đề 8
Đỗ Thị Ngọc 016.....679 360 điểm 130 điểm 230 điểm 03/11/2017 Đề 8
Lê Vũ Thúy Nga 091....042 715 điểm 330 điểm 385 điểm 03/11/2017 Đề 8
Phùng Mạnh Tiến 016.....135 515 điểm 365 điểm 150 điểm 03/11/2017 Đề 8
Trần Anh Đức 097....184 280 điểm 115 điểm 165 điểm 03/11/2017 Đề 8
Buổi thi 30/10/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Quân 097....525 385 điểm 170 điểm 215 điểm 30/10/2017 Đề 10
Trần Thị Yến 098....232 245 điểm 135 điểm 110 điểm 30/10/2017 Đề 10
Đỗ Thu Hằng 016.....002 425 điểm 215 điểm 210 điểm 30/10/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Lụa 098....378 545 điểm 310 điểm 235 điểm 30/10/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Phương 016.....182 470 điểm 230 điểm 240 điểm 30/10/2017 Đề 10
Buổi thi 01/11/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Văn 090....976 685 điểm 330 điểm 355 điểm 01/11/2017 Đề 7
Lê Hòa My 016.....360 350 điểm 150 điểm 200 điểm 01/11/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Phương 016.....182 420 điểm 190 điểm 230 điểm 01/11/2017 Đề 7
Trần Trọng Tiến 096....399 370 điểm 190 điểm 180 điểm 01/11/2017 Đề 7
Phùng Ngọc Trâm 094....050 670 điểm 315 điểm 355 điểm 01/11/2017 Đề 7
Nguyễn Chí Linh 016.....210 445 điểm 230 điểm 215 điểm 01/11/2017 Đề 7
Nguyễn Đình Đạt 016.....685 375 điểm 210 điểm 165 điểm 01/11/2017 Đề 7
Buổi thi 29/10/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Thị Thùy Ngân 096....365 325 điểm 150 điểm 175 điểm 29/10/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Mai 016.....730 355 điểm 130 điểm 225 điểm 29/10/2017 Đề 8
Lê Thị Hoa 016.....484 580 điểm 300 điểm 280 điểm 29/10/2017 Đề 8
Đặng Thu Hiền 016.....560 280 điểm 195 điểm 85 điểm 29/10/2017 Đề 8
Nguyễn Hồng Nhung 986...174 490 điểm 270 điểm 220 điểm 29/10/2017 Đề 8
Lương Thị Phương 097....920 400 điểm 210 điểm 190 điểm 29/10/2017 Đề 8
Nguyễn Danh Đại 098....538 310 điểm 180 điểm 130 điểm 29/10/2017 Đề 8
Trần Thị Thương 016.....482 405 điểm 180 điểm 225 điểm 29/10/2017 Đề 8
Nguyễn Thùy Linh 016.....693 330 điểm 210 điểm 120 điểm 29/10/2017 Đề 8
Nguyễn trâm anh 094....625 255 điểm 160 điểm 95 điểm 29/10/2017 Đề 8
Ngô Minh Đức 097....372 425 điểm 230 điểm 195 điểm 29/10/2017 Đề 8
Buổi thi 27/10/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Ngọc Hương 098....165 515 điểm 290 điểm 225 điểm 27/10/2017 Đề 7
Nguyen Thi Kim Ngân 097....894 860 điểm 445 điểm 415 điểm 27/10/2017 Đề 7
Nguyễn Ngọc Thắng 091....291 315 điểm 195 điểm 120 điểm 27/10/2017 Đề 7

Trang