Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 13/02/2017 - IIG
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thanh Hoài 016.....011 750 điểm 410 điểm 340 điểm 13/02/2017 IIG
Đỗ Thị Phương Huế 090....316 545 điểm 300 điểm 245 điểm 13/02/2017 IIG
Nguyễn Ngọc Tuấn 098....236 525 điểm 245 điểm 280 điểm 13/02/2017 IIG
Bùi Thị Phương Thảo 016.....000 405 điểm 230 điểm 175 điểm 13/02/2017 IIG
Đỗ Trung Đức 096.....592 350 điểm 170 điểm 180 điểm 13/02/2017 IIG
Buổi thi 24/05/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Công Giáp 012.....656 670 điểm 330 điểm 340 điểm 24/05/2017 Đề 7
Nguyễn Gia Nguyên 016.....013 575 điểm 290 điểm 285 điểm 24/05/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Nguyệt 016.....164 355 điểm 160 điểm 195 điểm 24/05/2017 Đề 7
trương thị hà 016.....592 355 điểm 185 điểm 170 điểm 24/05/2017 Đề 7
Buổi thi 22/05/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phan Hùng 091....653 500 điểm 240 điểm 260 điểm 22/05/2017 Đề 7
Nguyễn Hà Giang 097....291 350 điểm 200 điểm 150 điểm 22/05/2017 Đề 7
Ngô Thúy Ngân 091....149 405 điểm 215 điểm 190 điểm 22/05/2017 Đề 7
Nguyễn Thu Phương 094....661 370 điểm 230 điểm 140 điểm 22/05/2017 Đề 7
Buổi thi 21/05/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Khắc Hà 016.....247 355 điểm 185 điểm 170 điểm 21/05/2017 Đề 8
Nguyễn Thanh Ngọc 016.....119 305 điểm 130 điểm 175 điểm 21/05/2017 Đề 8
Nguyễn Đình Đức 097....339 210 điểm 140 điểm 70 điểm 21/05/2017 Đề 8
Hoàng Thị Uyên 097....589 380 điểm 180 điểm 200 điểm 21/05/2017 Đề 8
nguyễn thị trang 016.....807 630 điểm 340 điểm 290 điểm 21/05/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Diệu Thúy 093....969 630 điểm 300 điểm 330 điểm 21/05/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Hà Trang 016.....475 370 điểm 170 điểm 200 điểm 21/05/2017 Đề 8
Nguyễn Thiên Kim 097....609 495 điểm 275 điểm 220 điểm 21/05/2017 Đề 8
Lê Hoàng Sơn 016.....222 510 điểm 300 điểm 210 điểm 21/05/2017 Đề 8
Buổi thi 19/05/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Hữu Mạnh Linh 097....289 180 điểm 130 điểm 50 điểm 19/05/2017 Đề 7
Ninh Huy Hải 094....565 360 điểm 195 điểm 165 điểm 19/05/2017 Đề 7
Trịnh Duy Phan 016.......157 660 điểm 320 điểm 340 điểm 19/05/2017 Đề 7
Đặng Thị Hà 098....558 355 điểm 175 điểm 180 điểm 19/05/2017 Đề 7
Buổi thi 17/05/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thùy Linh 094....424 145 điểm 85 điểm 60 điểm 17/05/2017 Đề 10
Cồ Mai Phương 094....819 300 điểm 180 điểm 120 điểm 17/05/2017 Đề 10
Lê Thị Hoa 098.......83 390 điểm 190 điểm 200 điểm 17/05/2017 Đề 10
Đồng Quỳnh Anh 016.....608 230 điểm 140 điểm 90 điểm 17/05/2017 Đề 10
Phạm Thị Thanh Hằng 097....481 250 điểm 130 điểm 120 điểm 17/05/2017 Đề 10
Buổi thi 14/05/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Thị Hân 097....741 280 điểm 180 điểm 100 điểm 14/05/2017 Đề 7
Trần Thị Thuỷ 096....762 465 điểm 245 điểm 220 điểm 14/05/2017 Đề 7
nguyễn thị hằng 016.....971 410 điểm 200 điểm 210 điểm 14/05/2017 Đề 7
nguyễn thị hát 097....961 490 điểm 275 điểm 215 điểm 14/05/2017 Đề 7
Vũ Thị Anh 097....820 350 điểm 175 điểm 175 điểm 14/05/2017 Đề 7
Đỗ Huyền 098....020 230 điểm 145 điểm 85 điểm 14/05/2017 Đề 7
Trần Siêu Cường 016.....001 325 điểm 215 điểm 110 điểm 14/05/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Hồng Nhung 091....081 580 điểm 280 điểm 300 điểm 14/05/2017 Đề 7
Trần Thị Thảo 098....168 350 điểm 220 điểm 130 điểm 14/05/2017 Đề 7
Vũ Thị Thu Thủy 016.....921 525 điểm 245 điểm 280 điểm 14/05/2017 Đề 7
Trần Thị Thùy Dung 096....956 265 điểm 140 điểm 125 điểm 14/05/2017 Đề 7
Buổi thi 15/05/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn thị mai hương 016.....922 295 điểm 175 điểm 120 điểm 15/05/2017 Đề 8
Phát Hoàng 012.....460 510 điểm 275 điểm 235 điểm 15/05/2017 Đề 8
Nguyễn Đình Thảo 016.....757 395 điểm 195 điểm 200 điểm 15/05/2017 Đề 8
Lê Thị Phương Nga 091....892 430 điểm 220 điểm 210 điểm 15/05/2017 Đề 8
Phạm Quang Khải 098....868 370 điểm 200 điểm 170 điểm 15/05/2017 Đề 8
Nguyen Nhung 016.....299 510 điểm 200 điểm 310 điểm 15/05/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Mai Hương 016.....922 295 điểm 175 điểm 120 điểm 15/05/2017 Đề 8
Buổi thi 12/05/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Tuấn Anh 016.....354 440 điểm 275 điểm 165 điểm 12/05/2017 Đề 10
Lê Kim Chi 096....545 690 điểm 360 điểm 330 điểm 12/05/2017 Đề 10
Hoàng Mai Chi 016.....961 505 điểm 290 điểm 215 điểm 12/05/2017 Đề 10
Nhung Cao 090....406 615 điểm 330 điểm 285 điểm 12/05/2017 Đề 10
Vi Thị Huệ 096....104 295 điểm 175 điểm 120 điểm 12/05/2017 Đề 10
Nguyễn Anh Tuấn 093....323 325 điểm 165 điểm 160 điểm 12/05/2017 Đề 10
Buổi thi 08/05/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Hải Phương 016.....744 605 điểm 340 điểm 265 điểm 08/05/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Mơ 016.....729 615 điểm 350 điểm 265 điểm 08/05/2017 Đề 7
Nguyễn đức huy 090....995 685 điểm 405 điểm 280 điểm 08/05/2017 Đề 7
Buổi thi 10/05/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Thị Len 098....234 270 điểm 130 điểm 140 điểm 10/05/2017 Đề 8
Phương Thảo 097....579 380 điểm 200 điểm 180 điểm 10/05/2017 Đề 8
Nguyễn Thế Lộc 098....223 385 điểm 215 điểm 170 điểm 10/05/2017 Đề 8
Nguyễn Nhật Anh 094....169 545 điểm 315 điểm 230 điểm 10/05/2017 Đề 8
Nguyễn Địch Huy 096....248 510 điểm 295 điểm 215 điểm 10/05/2017 Đề 8
Nguyễn Minh Thông 016.....809 565 điểm 275 điểm 290 điểm 10/05/2017 Đề 8
Nguyễn Văn Linh 098....482 520 điểm 250 điểm 270 điểm 10/05/2017 Đề 8
Buổi thi 07/05/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Hồng Hạnh 090....995 910 điểm 495 điểm 415 điểm 07/05/2017 Đề 10
Nguyễn Hữu Học 016.....299 405 điểm 230 điểm 175 điểm 07/05/2017 Đề 10
Lưu Thị Vân 097....823 320 điểm 200 điểm 120 điểm 07/05/2017 Đề 10
lê thu thảo 097....597 390 điểm 195 điểm 195 điểm 07/05/2017 Đề 10
Đặng Thị Quỳnh Vân 016.....759 460 điểm 200 điểm 260 điểm 07/05/2017 Đề 10
Vũ Quang Huy 094....829 650 điểm 345 điểm 305 điểm 07/05/2017 Đề 10
Nguyễn Lan Hương 097....410 300 điểm 140 điểm 160 điểm 07/05/2017 Đề 10
Hồ Linh 097....298 480 điểm 310 điểm 170 điểm 07/05/2017 Đề 10
Lương Thanh Hoàn 012.....900 655 điểm 370 điểm 285 điểm 07/05/2017 Đề 10
Trần Diệu Thanh Phương 016.....881 755 điểm 430 điểm 325 điểm 07/05/2017 Đề 10
pham thanh ha 016.....896 715 điểm 410 điểm 305 điểm 07/05/2017 Đề 10
Buổi thi 05/05/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng Thị Hồng Oanh 094....734 165 điểm 150 điểm 15 điểm 05/05/2017 Đề 8
Chu Thị Thu Trang 091....068 520 điểm 260 điểm 260 điểm 05/05/2017 Đề 8
Nguyễn Thúy Ngân 090....667 655 điểm 330 điểm 325 điểm 05/05/2017 Đề 8
Đỗ Thị Nga 094....066 375 điểm 210 điểm 165 điểm 05/05/2017 Đề 8
Tô Thị Ngọc Quỳnh 096....358 480 điểm 260 điểm 220 điểm 05/05/2017 Đề 8
Vũ Hà 096....445 550 điểm 300 điểm 250 điểm 05/05/2017 Đề 8
phan mai hoa 016.....487 400 điểm 200 điểm 200 điểm 05/05/2017 Đề 8
Buổi thi 03/05/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Mai Hằng 097....342 275 điểm 150 điểm 125 điểm 03/05/2017 Đề 7
nguyễn thu quỳnh 016.....979 315 điểm 175 điểm 140 điểm 03/05/2017 Đề 7
trương thị hà 016.....592 325 điểm 175 điểm 150 điểm 03/05/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Xuân Mỹ 096....809 320 điểm 190 điểm 130 điểm 03/05/2017 Đề 7
Lê Thị Vân Anh 096....453 520 điểm 220 điểm 300 điểm 03/05/2017 Đề 7
Đào bích vân 016.....858 550 điểm 360 điểm 190 điểm 03/05/2017 Đề 7
Buổi thi 28/04/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Thị Ngọc Hà 090....324 775 điểm 395 điểm 380 điểm 28/04/2017 Đề 10
Hàn Phương Thảo 098....816 325 điểm 155 điểm 170 điểm 28/04/2017 Đề 10
Đỗ Thị Nga 016.....206 775 điểm 410 điểm 365 điểm 28/04/2017 Đề 10
Trần Minh Tú 016....... 50 610 điểm 360 điểm 250 điểm 28/04/2017 Đề 10
Nguyễn Sơn Hà 097....958 270 điểm 160 điểm 110 điểm 28/04/2017 Đề 10
Phùng Thị Ngọc Anh 016.....705 750 điểm 345 điểm 405 điểm 28/04/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Trang 016.....909 375 điểm 195 điểm 180 điểm 28/04/2017 Đề 10
Buổi thi 26/04/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hà 096....495 535 điểm 300 điểm 235 điểm 26/04/2017 Đề 8
Nguyễn Duy Sang 097....523 275 điểm 165 điểm 110 điểm 26/04/2017 Đề 8
Nguyễn Trà Giang 096....859 350 điểm 200 điểm 150 điểm 26/04/2017 Đề 8
Trịnh Thị Luân 097....330 185 điểm 140 điểm 45 điểm 26/04/2017 Đề 8

Trang