Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 23/07/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hương 097....939 250 điểm 100 điểm 150 điểm 23/07/2017 Đề 8
Nguyễn Quang Anh 016.....713 815 điểm 430 điểm 385 điểm 23/07/2017 Đề 8
Lê Trung Anh 016.....233 525 điểm 295 điểm 230 điểm 23/07/2017 Đề 8
Vũ Đức Trọng 098....565 650 điểm 320 điểm 330 điểm 23/07/2017 Đề 8
Phạm Phương Trinh 016.....672 400 điểm 200 điểm 200 điểm 23/07/2017 Đề 8
Phạm Thị Thanh Huyền 097....807 315 điểm 215 điểm 100 điểm 23/07/2017 Đề 8
Lê Thị Hoàng Dung 016.....867 380 điểm 150 điểm 230 điểm 23/07/2017 Đề 8
Đỗ Thị Ngọc Hương 098....808 310 điểm 185 điểm 125 điểm 23/07/2017 Đề 8
Nguyen Thi Mai 016.....665 410 điểm 210 điểm 200 điểm 23/07/2017 Đề 8
Buổi thi 21/07/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Huyền Trang 090....965 320 điểm 190 điểm 130 điểm 21/07/2017 Đề 10
Quách Hồng Hạnh 086....321 380 điểm 250 điểm 130 điểm 21/07/2017 Đề 10
Nguyễn Thu Trang 016.....581 540 điểm 315 điểm 225 điểm 21/07/2017 Đề 10
đặng quỳnh trang 016.....845 345 điểm 120 điểm 225 điểm 21/07/2017 Đề 10
Khổng Thị Trang 016.....324 430 điểm 215 điểm 215 điểm 21/07/2017 Đề 10
phạm thị hà phương 016.....192 300 điểm 130 điểm 170 điểm 21/07/2017 Đề 10
Bùi Thị Hồng Hạnh 096....632 435 điểm 210 điểm 225 điểm 21/07/2017 Đề 10
Đỗ Mạnh Linh 098....506 350 điểm 150 điểm 200 điểm 21/07/2017 Đề 10
Buổi thi 19/07/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Hoài Thu 098....276 290 điểm 125 điểm 165 điểm 19/07/2017 Đề 7
Trần Đình Đức 096....768 340 điểm 145 điểm 195 điểm 19/07/2017 Đề 7
Lê ngọc sơn 016.....651 370 điểm 195 điểm 175 điểm 19/07/2017 Đề 7
Chu Ngọc Lim 016.....203 475 điểm 295 điểm 180 điểm 19/07/2017 Đề 7
Lê Thu Hà 016.....206 410 điểm 245 điểm 165 điểm 19/07/2017 Đề 7
Phan Trọng Việt 016.....673 285 điểm 170 điểm 115 điểm 19/07/2017 Đề 7
Bùi Đức Việt 090....199 410 điểm 220 điểm 190 điểm 19/07/2017 Đề 7
Trần Thị Quỳnh Trang 016.....359 260 điểm 110 điểm 150 điểm 19/07/2017 Đề 7
nguyen huu tai 016.....121 470 điểm 230 điểm 240 điểm 19/07/2017 Đề 7
Ngô Thị Thuỳ Dung 094....697 435 điểm 215 điểm 220 điểm 19/07/2017 Đề 7
Bùi Thị Ngọc Quỳnh 096....659 395 điểm 215 điểm 180 điểm 19/07/2017 Đề 7
Buổi thi 13/02/2017 - IIG
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Mạnh Tuấn 093....598 470 điểm 250 điểm 220 điểm 13/02/2017 IIG
Buổi thi 17/07/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Bích Liên 097....669 455 điểm 230 điểm 225 điểm 17/07/2017 Đề 8
Bùi Văn Thu 098....253 460 điểm 280 điểm 180 điểm 17/07/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Linh Chi 016.....929 350 điểm 250 điểm 100 điểm 17/07/2017 Đề 8
Buổi thi 16/07/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phan Thị Linh Ly 123....029 350 điểm 230 điểm 120 điểm 16/07/2017 Đề 10
Bùi Thị Ngọc Quỳnh 096....659 320 điểm 220 điểm 100 điểm 16/07/2017 Đề 10
Nguyễn Đình Khánh 016.....914 410 điểm 225 điểm 185 điểm 16/07/2017 Đề 10
Nguyễn Văn Tường 096....751 430 điểm 215 điểm 215 điểm 16/07/2017 Đề 10
Phạm Thị Luyến 098....889 570 điểm 320 điểm 250 điểm 16/07/2017 Đề 10
Đồng Thị Thảo 016.....222 360 điểm 230 điểm 130 điểm 16/07/2017 Đề 10
Bùi Thị Thu Uyên 096....845 500 điểm 215 điểm 285 điểm 16/07/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Mỹ Linh 094....017 405 điểm 165 điểm 240 điểm 16/07/2017 Đề 10
Trần Long 016.....193 665 điểm 395 điểm 270 điểm 16/07/2017 Đề 10
PHẠM THÁI SƠN 016.....265 325 điểm 145 điểm 180 điểm 16/07/2017 Đề 10
Lê Thanh Tâm 096....451 410 điểm 250 điểm 160 điểm 16/07/2017 Đề 10
Lê Thị Lệ 096....110 445 điểm 230 điểm 215 điểm 16/07/2017 Đề 10
Ngụy Thị Huyền 091....883 715 điểm 390 điểm 325 điểm 16/07/2017 Đề 10
Trịnh Thanh Xuân 096....996 355 điểm 175 điểm 180 điểm 16/07/2017 Đề 10
Phạm Anh Dũng 098....848 455 điểm 275 điểm 180 điểm 16/07/2017 Đề 10
Ma Trương Mai Linh 016.....789 665 điểm 360 điểm 305 điểm 16/07/2017 Đề 10
Buổi thi 14/07/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Vũ Linh 098....870 365 điểm 200 điểm 165 điểm 14/07/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Thùy Dung 094....599 685 điểm 400 điểm 285 điểm 14/07/2017 Đề 7
Phan Thị Linh Ly 123....029 335 điểm 190 điểm 145 điểm 14/07/2017 Đề 7
Đinh Thị Diệu Hoa 016.....901 320 điểm 140 điểm 180 điểm 14/07/2017 Đề 7
Bùi Thị Hồng Hạnh 096....632 495 điểm 215 điểm 280 điểm 14/07/2017 Đề 7
Ngô Thị Thùy Dương 016.....623 490 điểm 270 điểm 220 điểm 14/07/2017 Đề 7
nguyễn thị anh 097....303 310 điểm 140 điểm 170 điểm 14/07/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Vân Anh 097....355 260 điểm 130 điểm 130 điểm 14/07/2017 Đề 7
Lê Hương Trà 096....860 300 điểm 175 điểm 125 điểm 14/07/2017 Đề 7
Nguyễn Minh Vũ 091....800 810 điểm 405 điểm 405 điểm 14/07/2017 Đề 7
Phan Thị Ngọc 096....433 225 điểm 175 điểm 50 điểm 14/07/2017 Đề 7
Bùi Lê Hưng Bình 086....934 320 điểm 210 điểm 110 điểm 14/07/2017 Đề 7
Trịnh Xuân Lưu 016.....064 495 điểm 295 điểm 200 điểm 14/07/2017 Đề 7
Đoàn Nhật Dương 012.....214 490 điểm 200 điểm 290 điểm 14/07/2017 Đề 7
Vũ Thị Hương Trà 016.....290 325 điểm 135 điểm 190 điểm 14/07/2017 Đề 7
Buổi thi 12/07/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Liễu 016.....234 845 điểm 420 điểm 425 điểm 12/07/2017 Đề 8
lê thị tú anh 016.....110 250 điểm 160 điểm 90 điểm 12/07/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Phúc 016.....851 270 điểm 150 điểm 120 điểm 12/07/2017 Đề 8
Hứa Thái Anh 098....229 285 điểm 165 điểm 120 điểm 12/07/2017 Đề 8
Phạm Thị Thu Hiền 016.....910 390 điểm 210 điểm 180 điểm 12/07/2017 Đề 8
Phạm Thị Tuyết Ngân 016.....245 290 điểm 125 điểm 165 điểm 12/07/2017 Đề 8
Hà Minh Ngọc 016.....275 335 điểm 215 điểm 120 điểm 12/07/2017 Đề 8
Trần Thị Quỳnh Trang 016.....359 255 điểm 165 điểm 90 điểm 12/07/2017 Đề 8
Tô Phương Hoa 963...063 360 điểm 195 điểm 165 điểm 12/07/2017 Đề 8
Phan Thị Linh Ly 123....029 260 điểm 160 điểm 100 điểm 12/07/2017 Đề 8
Nguyễn Minh Ngọc 016.....268 2 điểm 1 điểm 1 điểm 12/07/2017 Đề 8
Buổi thi 10/07/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
ĐInh Thị Bích Ngọc 096....009 350 điểm 210 điểm 140 điểm 10/07/2017 Đề 10
Phạm Việt Hoàng 016.....464 630 điểm 320 điểm 310 điểm 10/07/2017 Đề 10
Lương Minh Hằng 988...449 810 điểm 450 điểm 360 điểm 10/07/2017 Đề 10
Bùi Viêt Hà 097....729 360 điểm 185 điểm 175 điểm 10/07/2017 Đề 10
Phương Thu Hiền 016.....592 400 điểm 300 điểm 100 điểm 10/07/2017 Đề 10
Hồ Anh Quân 012.....503 600 điểm 320 điểm 280 điểm 10/07/2017 Đề 10
Bùi Tùng Lâm 016.....281 310 điểm 170 điểm 140 điểm 10/07/2017 Đề 10
Nguyễn Ánh Tuyết 098....909 485 điểm 215 điểm 270 điểm 10/07/2017 Đề 10
Thanh Lam Bui 016.....991 370 điểm 245 điểm 125 điểm 10/07/2017 Đề 10
Phạm Huy 016.....562 410 điểm 250 điểm 160 điểm 10/07/2017 Đề 10
Nguyễn Vân Nhi 012.....346 775 điểm 405 điểm 370 điểm 10/07/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Hương Diễm 016....... 73 670 điểm 370 điểm 300 điểm 10/07/2017 Đề 10
Bùi Hoài Nam 098....023 310 điểm 170 điểm 140 điểm 10/07/2017 Đề 10
Nguyễn Đại Vương 096....658 385 điểm 210 điểm 175 điểm 10/07/2017 Đề 10
Quách Thị Diệu Thúy 016.....311 290 điểm 160 điểm 130 điểm 10/07/2017 Đề 10
Buổi thi 07/07/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Thanh Huyền 096....027 230 điểm 150 điểm 80 điểm 07/07/2017 Đề 8
Ho Thi Nga 094....530 535 điểm 310 điểm 225 điểm 07/07/2017 Đề 8
Trần Thế Anh 091....668 430 điểm 250 điểm 180 điểm 07/07/2017 Đề 8
Buổi thi 09/07/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Ngọc Ánh 097....098 320 điểm 170 điểm 150 điểm 09/07/2017 Đề 7
Nguyễn Đức Mạnh 016.....612 565 điểm 295 điểm 270 điểm 09/07/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Hương 016.....086 555 điểm 270 điểm 285 điểm 09/07/2017 Đề 7
Trần Nhâm Oanh 016.....745 635 điểm 310 điểm 325 điểm 09/07/2017 Đề 7
Bùi Hoài Nam 098....023 290 điểm 170 điểm 120 điểm 09/07/2017 Đề 7
Nguyễn Kiều Trang 098....287 405 điểm 215 điểm 190 điểm 09/07/2017 Đề 7
Hoàng Thu Hằng - NEU +84......115 370 điểm 210 điểm 160 điểm 09/07/2017 Đề 7
Buổi thi 05/07/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
LeO Thị Thu Trang 096....682 500 điểm 280 điểm 220 điểm 05/07/2017 Đề 10

Trang