Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 17/09/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bế Thùy Linh 016.....890 350 điểm 150 điểm 200 điểm 17/09/2018 Đề 10
Trương Thị Nhung 016.....436 375 điểm 230 điểm 145 điểm 17/09/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Nhài 016.....207 235 điểm 150 điểm 85 điểm 17/09/2018 Đề 10
Tri Linh 098....043 420 điểm 210 điểm 210 điểm 17/09/2018 Đề 10
Đỗ Ngọc Quang 096....261 575 điểm 320 điểm 255 điểm 17/09/2018 Đề 10
Lê Thị Ngọc Ánh 091....182 255 điểm 145 điểm 110 điểm 17/09/2018 Đề 10
Anh Tuấn 098....844 565 điểm 330 điểm 235 điểm 17/09/2018 Đề 10
Đỗ Thị Huế 098....957 295 điểm 145 điểm 150 điểm 17/09/2018 Đề 10
Trần Thị Diệu 096....463 340 điểm 180 điểm 160 điểm 17/09/2018 Đề 10
Mai Thị Thu Trang 016.....297 280 điểm 195 điểm 85 điểm 17/09/2018 Đề 10
Bui Thi Huong 016.....235 330 điểm 180 điểm 150 điểm 17/09/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Tuyết Chinh 086....423 470 điểm 245 điểm 225 điểm 17/09/2018 Đề 10
Đỗ Vượng Lộc 098....002 770 điểm 385 điểm 385 điểm 17/09/2018 Đề 10
Nguyễn Đình Hùng 016.....111 310 điểm 160 điểm 150 điểm 17/09/2018 Đề 10
Trần Thị Phương Thơm 016.....673 350 điểm 170 điểm 180 điểm 17/09/2018 Đề 10
Buổi thi 16/09/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Đăng Đông 016.....526 480 điểm 255 điểm 225 điểm 16/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Huyền 096....599 350 điểm 190 điểm 160 điểm 16/09/2018 Đề 8
Tran Thi Thuy 098....499 125 điểm 80 điểm 45 điểm 16/09/2018 Đề 8
Nguyễn Ngọc Linh 016.....232 400 điểm 280 điểm 120 điểm 16/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Khánh Huyền 097....995 720 điểm 390 điểm 330 điểm 16/09/2018 Đề 8
Dương Oanh 096....284 400 điểm 255 điểm 145 điểm 16/09/2018 Đề 8
Lê Vương Khánh Linh 091....039 220 điểm 120 điểm 100 điểm 16/09/2018 Đề 8
Ngô Bạch Thiên Hương 016.....395 705 điểm 345 điểm 360 điểm 16/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thu Thảo 098....848 555 điểm 270 điểm 285 điểm 16/09/2018 Đề 8
Đỗ Anh Ngọc 096....779 270 điểm 120 điểm 150 điểm 16/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Huyền Trang 097....329 300 điểm 200 điểm 100 điểm 16/09/2018 Đề 8
Hà Thị Trang 096....503 230 điểm 130 điểm 100 điểm 16/09/2018 Đề 8
Phan Thị Thủy 016.....129 620 điểm 260 điểm 360 điểm 16/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Thúy Lam 097....792 430 điểm 215 điểm 215 điểm 16/09/2018 Đề 8
Mạnh Hùng 012.....528 480 điểm 255 điểm 225 điểm 16/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Kim Anh 016.....270 360 điểm 150 điểm 210 điểm 16/09/2018 Đề 8
Doan Chinh 098....409 475 điểm 275 điểm 200 điểm 16/09/2018 Đề 8
Võ Nguyên Thành 016.....652 330 điểm 130 điểm 200 điểm 16/09/2018 Đề 8
Buổi thi 10/09/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Hoài Nam 098....023 385 điểm 190 điểm 195 điểm 10/09/2018 Đề 8
Đỗ Lan Hương 096....809 350 điểm 200 điểm 150 điểm 10/09/2018 Đề 8
Phạm Ngọc Thanh Trúc 012.....886 760 điểm 395 điểm 365 điểm 10/09/2018 Đề 8
Trịnh Thị Kim Oanh 016.....666 570 điểm 290 điểm 280 điểm 10/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Thùy Trang 016.....724 220 điểm 130 điểm 90 điểm 10/09/2018 Đề 8
Lê Bá Thuận 016.....354 250 điểm 150 điểm 100 điểm 10/09/2018 Đề 8
Đinh Thu Hương 090....273 350 điểm 200 điểm 150 điểm 10/09/2018 Đề 8
Cao Linh Phương 091....191 380 điểm 230 điểm 150 điểm 10/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thảo Phương 094....192 320 điểm 190 điểm 130 điểm 10/09/2018 Đề 8
Ngô thị ngọc trang 016.....648 360 điểm 215 điểm 145 điểm 10/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Hường 097....405 440 điểm 240 điểm 200 điểm 10/09/2018 Đề 8
Trần Thị Thanh Thảo 094.....399 350 điểm 210 điểm 140 điểm 10/09/2018 Đề 8
Nguyễn Vân Anh 016.....399 355 điểm 190 điểm 165 điểm 10/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Mai 096....491 315 điểm 200 điểm 115 điểm 10/09/2018 Đề 8
Ngọc Văn Lượng 016.....922 410 điểm 230 điểm 180 điểm 10/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Khánh Linh 016.....131 440 điểm 215 điểm 225 điểm 10/09/2018 Đề 8
Mã Đinh Trang 096....719 340 điểm 195 điểm 145 điểm 10/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Duyên 098....608 280 điểm 135 điểm 145 điểm 10/09/2018 Đề 8
Bùi Thị Nga 097....071 190 điểm 130 điểm 60 điểm 10/09/2018 Đề 8
Nguyen Thi Huong 016.....905 310 điểm 210 điểm 100 điểm 10/09/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Thùy 096....579 305 điểm 185 điểm 120 điểm 10/09/2018 Đề 8
Tran Thi Anh 016.....607 240 điểm 115 điểm 125 điểm 10/09/2018 Đề 8
Phan Thị Quỳnh Trang 097....359 490 điểm 270 điểm 220 điểm 10/09/2018 Đề 8
Buổi thi 14/09/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng Ngọc Ánh 096....867 210 điểm 145 điểm 65 điểm 14/09/2018 Đề 7
Nguyễn Trung Chính 016.....379 250 điểm 170 điểm 80 điểm 14/09/2018 Đề 7
Lê Thanh Tùng 098....659 540 điểm 120 điểm 420 điểm 14/09/2018 Đề 7
Lê PhươngNga 096....558 440 điểm 250 điểm 190 điểm 14/09/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Khánh Huyền 016.....306 185 điểm 100 điểm 85 điểm 14/09/2018 Đề 7
Ngô Thi Thanh Mai 016.....870 470 điểm 215 điểm 255 điểm 14/09/2018 Đề 7
Trần Minh Tuấn 097....059 415 điểm 245 điểm 170 điểm 14/09/2018 Đề 7
Trịnh Thị Út Thơm 016.....350 290 điểm 175 điểm 115 điểm 14/09/2018 Đề 7
Đoàn Thị Tâm 097....019 395 điểm 195 điểm 200 điểm 14/09/2018 Đề 7
Dương Thị Thu Thủy 090....522 140 điểm 100 điểm 40 điểm 14/09/2018 Đề 7
Minh Ha 016.....990 430 điểm 150 điểm 280 điểm 14/09/2018 Đề 7
Nguyễn Bích Thuân 016.....848 270 điểm 145 điểm 125 điểm 14/09/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 016.....959 395 điểm 200 điểm 195 điểm 14/09/2018 Đề 7
Dương Thị Linh 016.....841 420 điểm 245 điểm 175 điểm 14/09/2018 Đề 7
Lương Nhật Mai 096....120 160 điểm 100 điểm 60 điểm 14/09/2018 Đề 7
Hoàng Thị Bích Hồng 098....290 440 điểm 210 điểm 230 điểm 14/09/2018 Đề 7
Tạ Thị Dinh 096....151 375 điểm 195 điểm 180 điểm 14/09/2018 Đề 7
nguyễn Nhã Xuân 016.....067 350 điểm 160 điểm 190 điểm 14/09/2018 Đề 7
Chu Thị Phương Hồng 016.....025 520 điểm 270 điểm 250 điểm 14/09/2018 Đề 7
Bùi Thị Lâm 097....550 490 điểm 255 điểm 235 điểm 14/09/2018 Đề 7
Bùi Thu Huyền 016.....912 570 điểm 340 điểm 230 điểm 14/09/2018 Đề 7
Buổi thi 12/09/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trịnh Ngọc Mai 016.....335 290 điểm 150 điểm 140 điểm 12/09/2018 Đề 10
Nguyễn Phương Anh 096....279 390 điểm 210 điểm 180 điểm 12/09/2018 Đề 10
ngô khánh linh 016.....800 185 điểm 75 điểm 110 điểm 12/09/2018 Đề 10
Vương Đình Ân 098....501 750 điểm 370 điểm 380 điểm 12/09/2018 Đề 10
Nguyễn Minh Phương 016.....115 410 điểm 195 điểm 215 điểm 12/09/2018 Đề 10
Lương Ngọc Sơn 016.....158 550 điểm 260 điểm 290 điểm 12/09/2018 Đề 10
Hoàng Anh Tuấn 016.....494 465 điểm 250 điểm 215 điểm 12/09/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thuỳ Linh 097....509 450 điểm 240 điểm 210 điểm 12/09/2018 Đề 10
Nguyễn Văn Khôi 096....778 370 điểm 245 điểm 125 điểm 12/09/2018 Đề 10
Vũ Thị Thu 098....399 270 điểm 120 điểm 150 điểm 12/09/2018 Đề 10
Luu Minh Quang 098....199 520 điểm 325 điểm 195 điểm 12/09/2018 Đề 10
Trương Thị Mai 098....101 255 điểm 135 điểm 120 điểm 12/09/2018 Đề 10
Hà Vũ 094....600 710 điểm 370 điểm 340 điểm 12/09/2018 Đề 10
Đỗ Huyền Trang 016.....277 315 điểm 170 điểm 145 điểm 12/09/2018 Đề 10
Buổi thi 09/09/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thành Lâm 016.....965 270 điểm 200 điểm 70 điểm 09/09/2018 Đề 7
Lý Thu Hiền 016.....184 350 điểm 180 điểm 170 điểm 09/09/2018 Đề 7
Nguyễn Xuân Đức 096....123 480 điểm 245 điểm 235 điểm 09/09/2018 Đề 7
Tram 016.....690 565 điểm 325 điểm 240 điểm 09/09/2018 Đề 7
Tạ Khánh Linh 016.....429 520 điểm 180 điểm 340 điểm 09/09/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hồng Anh 098....716 350 điểm 185 điểm 165 điểm 09/09/2018 Đề 7
Vũ Thị Thương 097....779 380 điểm 200 điểm 180 điểm 09/09/2018 Đề 7
Bùi Văn Hưng 097....638 345 điểm 195 điểm 150 điểm 09/09/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Trang 016.....862 280 điểm 180 điểm 100 điểm 09/09/2018 Đề 7

Trang