Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 2021-11-17 03:30:00:hoangtoiec - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Ngọc Yến 035....444 730 điểm 305 điểm 425 điểm 17/11/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Thảo 034....629 305 điểm 150 điểm 155 điểm 17/11/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Thu Uyên 097....388 300 điểm 130 điểm 170 điểm 17/11/2021 Đề 5
Hà Thu Trang 033....699 255 điểm 185 điểm 70 điểm 17/11/2021 Đề 5
Kiều Duy Sơn 098....778 170 điểm 75 điểm 95 điểm 17/11/2021 Đề 5
Nguyễn Thu Hường 086....579 530 điểm 310 điểm 220 điểm 17/11/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Diệu Linh 096....248 515 điểm 275 điểm 240 điểm 17/11/2021 Đề 5
Mai Thị Bình 097....746 300 điểm 130 điểm 170 điểm 17/11/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Vân Nhi 098....319 290 điểm 175 điểm 115 điểm 17/11/2021 Đề 5
Trần Thị Liên 036....335 275 điểm 135 điểm 140 điểm 17/11/2021 Đề 5
Trần Công Hiệu 033....484 330 điểm 175 điểm 155 điểm 17/11/2021 Đề 5
Phạm Thị Thùy Tiên 037....815 545 điểm 220 điểm 325 điểm 17/11/2021 Đề 5
Nguyễn Ngọc Tường Vy 086....435 520 điểm 250 điểm 270 điểm 17/11/2021 Đề 5
Lê Thị Huyền Trang 097....089 585 điểm 255 điểm 330 điểm 17/11/2021 Đề 5
Đỗ Thu Hằng 091....299 690 điểm 430 điểm 260 điểm 17/11/2021 Đề 5
Lê Quỳnh Anh 091....762 415 điểm 255 điểm 160 điểm 17/11/2021 Đề 5
Đỗ Hoa Quỳnh 091....865 585 điểm 255 điểm 330 điểm 17/11/2021 Đề 5
Thu Hòa 085....019 275 điểm 170 điểm 105 điểm 17/11/2021 Đề 5
Buổi thi 2021-11-04 04:15:00:hoangtoiec - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thị Mai Liên 091....011 330 điểm 235 điểm 95 điểm 04/11/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Thùy Dương 082....563 390 điểm 195 điểm 195 điểm 04/11/2021 Đề 5
Phạm Khánh Linh 037....487 485 điểm 250 điểm 235 điểm 04/11/2021 Đề 5
Tô Thị Thùy Linh 035....191 570 điểm 305 điểm 265 điểm 04/11/2021 Đề 5
Dương Danh Minh 096....264 550 điểm 260 điểm 290 điểm 04/11/2021 Đề 5
Bùi Trung Anh 096....769 500 điểm 235 điểm 265 điểm 04/11/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Anh Thư 083....272 670 điểm 350 điểm 320 điểm 04/11/2021 Đề 5
Phạm Thị Minh Nguyệt 098....893 435 điểm 245 điểm 190 điểm 04/11/2021 Đề 5
Hoàng Nhật Hạ 096....401 305 điểm 165 điểm 140 điểm 04/11/2021 Đề 5
Vũ Minh Đức 086....940 500 điểm 230 điểm 270 điểm 04/11/2021 Đề 5
Lê Thùy Dương 096....992 645 điểm 320 điểm 325 điểm 04/11/2021 Đề 5
Nguyễn Đình Tài 036....314 395 điểm 250 điểm 145 điểm 04/11/2021 Đề 5
Dương Tươi 086....470 665 điểm 305 điểm 360 điểm 04/11/2021 Đề 5
Trịnh Thị Thu Hiền 098....496 310 điểm 115 điểm 195 điểm 04/11/2021 Đề 5
Phạm Thái Dương 081....715 200 điểm 100 điểm 100 điểm 04/11/2021 Đề 5
Trần Thị Thu Thủy 091....808 775 điểm 385 điểm 390 điểm 04/11/2021 Đề 5
Đặng Thị Kim Hằng 037....446 340 điểm 170 điểm 170 điểm 04/11/2021 Đề 5
Lâm Phạm Ngọc 033....804 485 điểm 255 điểm 230 điểm 04/11/2021 Đề 5
Đặng Lâm Anh 086....587 815 điểm 370 điểm 445 điểm 04/11/2021 Đề 5
Hà Thị Nga 098....426 350 điểm 160 điểm 190 điểm 04/11/2021 Đề 5
Nguyễn Thu Hương 098....067 435 điểm 195 điểm 240 điểm 04/11/2021 Đề 5
Kiều Thị Hoài 097....267 580 điểm 260 điểm 320 điểm 04/11/2021 Đề 5
Buổi thi 2021-10-19 08:30:00:hoangtoiec - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thị Hằng 094....824 505 điểm 235 điểm 270 điểm 19/10/2021 Đề 5
Phan Quỳnh Hương 085....329 370 điểm 200 điểm 170 điểm 19/10/2021 Đề 5
Phạm Thị Thanh Đua 098....758 115 điểm 95 điểm 20 điểm 19/10/2021 Đề 5
Phạm Gia Kiệt 097....276 280 điểm 165 điểm 115 điểm 19/10/2021 Đề 5
Lê Hải Hà 083....058 485 điểm 255 điểm 230 điểm 19/10/2021 Đề 5
Tạ Bích Thủy 565 điểm 310 điểm 255 điểm 19/10/2021 Đề 5
Nguyễn Lan Anh 039....909 420 điểm 220 điểm 200 điểm 19/10/2021 Đề 5
Phạm Thị Thảo Vân 036....659 550 điểm 260 điểm 290 điểm 19/10/2021 Đề 5
Trân Anh Thư 094....866 425 điểm 165 điểm 260 điểm 19/10/2021 Đề 5
Phạm Thị Thùy Dương 032....539 255 điểm 145 điểm 110 điểm 19/10/2021 Đề 5
Phùng Thị Thu Hà 039....383 850 điểm 445 điểm 405 điểm 19/10/2021 Đề 5
Đỗ Thị Liên 037....602 465 điểm 140 điểm 325 điểm 19/10/2021 Đề 5
Đặng Thị Trang 096....973 450 điểm 140 điểm 310 điểm 19/10/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Vân 098....873 580 điểm 290 điểm 290 điểm 19/10/2021 Đề 5
Phạm Lê Diễm Quỳnh 096....281 640 điểm 310 điểm 330 điểm 19/10/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Phượng 035....319 225 điểm 160 điểm 65 điểm 19/10/2021 Đề 5
Đặng Thị Lan Hương 016.....808 560 điểm 270 điểm 290 điểm 19/10/2021 Đề 5
Trần Thị Như Ngọc 097....431 855 điểm 430 điểm 425 điểm 19/10/2021 Đề 5
Tran Thanh Loan 039....688 515 điểm 265 điểm 250 điểm 19/10/2021 Đề 5
Trần Linh Chi 055...441 470 điểm 225 điểm 245 điểm 19/10/2021 Đề 5
Nguyễn Hưng 093....129 545 điểm 240 điểm 305 điểm 19/10/2021 Đề 5
Nguyễn Kiều Thúy 097....757 520 điểm 260 điểm 260 điểm 19/10/2021 Đề 5
Đặng Hồng Hạnh 093....160 570 điểm 300 điểm 270 điểm 19/10/2021 Đề 5
Buổi thi 2021-09-30 07:45:00:hoangtoiec - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thị Hà 086....316 510 điểm 255 điểm 255 điểm 30/09/2021 Đề 5
Hoàng Đức Thịnh 097....477 670 điểm 330 điểm 340 điểm 30/09/2021 Đề 5
VÕ NGỌC TRUNG 096....541 350 điểm 170 điểm 180 điểm 30/09/2021 Đề 5
Nguyễn Khánh Linh 098....215 215 điểm 120 điểm 95 điểm 30/09/2021 Đề 5
Phạm Thị Thu Trang 097....485 590 điểm 260 điểm 330 điểm 30/09/2021 Đề 5
Ngô Thu Hương 038....993 90 điểm 85 điểm 5 điểm 30/09/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Như 033....239 555 điểm 260 điểm 295 điểm 30/09/2021 Đề 5
Vũ Thị Hằng 098....233 225 điểm 135 điểm 90 điểm 30/09/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Thanh Hà 096....736 200 điểm 115 điểm 85 điểm 30/09/2021 Đề 5
Đỗ Phương Khải 096....995 480 điểm 255 điểm 225 điểm 30/09/2021 Đề 5
Nguyễn Hữu Tài 091....243 240 điểm 180 điểm 60 điểm 30/09/2021 Đề 5
Vũ Ngọc Dương 096....768 430 điểm 230 điểm 200 điểm 30/09/2021 Đề 5
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 039....089 525 điểm 250 điểm 275 điểm 30/09/2021 Đề 5
Đặng Thanh Hương 098....766 410 điểm 200 điểm 210 điểm 30/09/2021 Đề 5
NGUYỄN THANH SANG 094....659 445 điểm 210 điểm 235 điểm 30/09/2021 Đề 5
Phạm Thanh Thủy 036....997 400 điểm 170 điểm 230 điểm 30/09/2021 Đề 5
Nguyễn Đức Lộc 097....602 460 điểm 175 điểm 285 điểm 30/09/2021 Đề 5
Phạm Anh 086....965 260 điểm 135 điểm 125 điểm 30/09/2021 Đề 5
Trần Minh Thi 090....247 195 điểm 185 điểm 10 điểm 30/09/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Liên Nga 097....058 655 điểm 300 điểm 355 điểm 30/09/2021 Đề 5
Đặng Thị Hạnh 083....443 445 điểm 210 điểm 235 điểm 30/09/2021 Đề 5
Phạm Ngọc Anh 094....648 620 điểm 395 điểm 225 điểm 30/09/2021 Đề 5
Đỗ Trung Hậu 098....511 665 điểm 280 điểm 385 điểm 30/09/2021 Đề 5
Phạm Hải Yến 098....398 350 điểm 200 điểm 150 điểm 30/09/2021 Đề 5
lưu thị thủy 039....160 300 điểm 170 điểm 130 điểm 30/09/2021 Đề 5
Phan Công Huy 096....087 435 điểm 245 điểm 190 điểm 30/09/2021 Đề 5
Phạm Văn Cường 093....174 445 điểm 205 điểm 240 điểm 30/09/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Oanh 036....549 185 điểm 120 điểm 65 điểm 30/09/2021 Đề 5
Nguyễn Văn Khánh 036....127 490 điểm 285 điểm 205 điểm 30/09/2021 Đề 5
Trần Thị Phương Hoa 036....367 410 điểm 200 điểm 210 điểm 30/09/2021 Đề 5
Trần Thị Huế 097....167 550 điểm 285 điểm 265 điểm 30/09/2021 Đề 5
Hoàng Như Mạnh 093....845 480 điểm 200 điểm 280 điểm 30/09/2021 Đề 5
Vũ Quang Huy 094....829 545 điểm 285 điểm 260 điểm 30/09/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Thảo 097....461 365 điểm 180 điểm 185 điểm 30/09/2021 Đề 5
Buổi thi 2021-09-01 08:30:00:hoangtoiec - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hiếu 097....811 495 điểm 265 điểm 230 điểm 01/09/2021 Đề 5
Nguyễn Chí Kiên 096....534 460 điểm 260 điểm 200 điểm 01/09/2021 Đề 5
Phan Thị Tú Anh 034....281 280 điểm 170 điểm 110 điểm 01/09/2021 Đề 5

Trang