Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 2021-01-18 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Cao Thị Quế 096....573 650 điểm 325 điểm 325 điểm 18/01/2021 Đề 3
Phạm Ngọc Thảo 082....633 725 điểm 320 điểm 405 điểm 18/01/2021 Đề 3
Nguyễn Thị Hân 016.....729 785 điểm 400 điểm 385 điểm 18/01/2021 Đề 3
Ngô Mỹ Uyên 090....197 420 điểm 230 điểm 190 điểm 18/01/2021 Đề 3
Hoàng Thu Anh 093....273 545 điểm 245 điểm 300 điểm 18/01/2021 Đề 3
Nguyễn Đức Huy 038....408 560 điểm 330 điểm 230 điểm 18/01/2021 Đề 3
Vũ Thảo Nguyên 096....837 300 điểm 0 điểm 300 điểm 18/01/2021 Đề 3
Nguyễn Thị Dịu 038....784 470 điểm 260 điểm 210 điểm 18/01/2021 Đề 3
Buổi thi 2021-01-20 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đoàn Văn Huynh 036....740 525 điểm 300 điểm 225 điểm 20/01/2021 Đề 3
Buổi thi 2021-01-17 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Thu Hiền 035....497 610 điểm 350 điểm 260 điểm 17/01/2021 Đề 3
Đoàn Thị Kim Chi 036....635 650 điểm 345 điểm 305 điểm 17/01/2021 Đề 3
Vũ thị thêm 035....030 325 điểm 180 điểm 145 điểm 17/01/2021 Đề 3
Buổi thi 2021-01-15 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Tạ Hiểu My 036....715 595 điểm 310 điểm 285 điểm 15/01/2021 Đề 3
Phạm Mạnh Hùng 098....516 390 điểm 160 điểm 230 điểm 15/01/2021 Đề 3
Trịnh Ngọc Hạ 039....007 580 điểm 320 điểm 260 điểm 15/01/2021 Đề 3
Hoàng Phương Thảo 096....549 540 điểm 250 điểm 290 điểm 15/01/2021 Đề 3
đào thị linh 097....833 550 điểm 210 điểm 340 điểm 15/01/2021 Đề 3
Trần Thị Cẩm Nhung 096....658 310 điểm 200 điểm 110 điểm 15/01/2021 Đề 3
Trần Tuấn Anh 093....569 665 điểm 380 điểm 285 điểm 15/01/2021 Đề 3
Buổi thi 2021-01-13 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Thanh Bình 082....969 420 điểm 190 điểm 230 điểm 13/01/2021 Đề 2
Buổi thi 2021-01-11 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng Tiểu Yến 096....470 420 điểm 110 điểm 310 điểm 11/01/2021 Đề 2
Võ Thị Phương Thảo 097....899 725 điểm 360 điểm 365 điểm 11/01/2021 Đề 2
Trịnh Thị Phương Dung 036....256 335 điểm 185 điểm 150 điểm 11/01/2021 Đề 2
Nguyễn Thu Hương 039....598 460 điểm 270 điểm 190 điểm 11/01/2021 Đề 2
Trần Huyền Trang 038....286 215 điểm 135 điểm 80 điểm 11/01/2021 Đề 2
Buổi thi 2021-01-10 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Hồng Nhung 096....052 345 điểm 195 điểm 150 điểm 10/01/2021 Đề 2
Bùi Thị Thu Trang 078....998 405 điểm 240 điểm 165 điểm 10/01/2021 Đề 2
Nguyễn Lê Minh 097....866 670 điểm 370 điểm 300 điểm 10/01/2021 Đề 2
Nguyễn Thị Thu Trang 096....854 255 điểm 140 điểm 115 điểm 10/01/2021 Đề 2
Hoàng Thanh Thủy 039....586 720 điểm 380 điểm 340 điểm 10/01/2021 Đề 2
Nguyễn Minh Trang 096....191 420 điểm 240 điểm 180 điểm 10/01/2021 Đề 2
Mẫn Thúy Anh 096....239 380 điểm 215 điểm 165 điểm 10/01/2021 Đề 2
Lê Trọng Việt 034....679 380 điểm 180 điểm 200 điểm 10/01/2021 Đề 2
Nguyên Quốc Việt 039....025 275 điểm 160 điểm 115 điểm 10/01/2021 Đề 2
Buổi thi 2021-01-06 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hiền 098....506 400 điểm 145 điểm 255 điểm 06/01/2021 Đề 1
Đỗ Đức Khải 098....300 460 điểm 240 điểm 220 điểm 06/01/2021 Đề 1
Đào Thu Uyên 098....042 295 điểm 125 điểm 170 điểm 06/01/2021 Đề 1
Buổi thi 2021-01-04 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Thị Thu Hiền 079....901 225 điểm 135 điểm 90 điểm 04/01/2021 Đề 1
Đào Thị Nga 092....910 405 điểm 170 điểm 235 điểm 04/01/2021 Đề 1
Nguyễn Thị Mai 083....872 405 điểm 310 điểm 95 điểm 04/01/2021 Đề 1
Nguyễn Thảo Linh 039....361 350 điểm 230 điểm 120 điểm 04/01/2021 Đề 1
Nguyễn Thị Hiền 098....506 280 điểm 90 điểm 190 điểm 04/01/2021 Đề 1
Nguyễn Thúy Hương 038....518 820 điểm 450 điểm 370 điểm 04/01/2021 Đề 1
Buổi thi 2021-01-03 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Trung Hiếu 096....139 440 điểm 260 điểm 180 điểm 03/01/2021 Đề 1
Buổi thi 2020-12-30 07:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lương Việt Quang + 05 039....439 415 điểm 95 điểm 320 điểm 30/12/2020 Đề 4
Hoàng Thị Thúy 037....370 395 điểm 250 điểm 145 điểm 30/12/2020 Đề 4
Lê Văn Cường 096....468 420 điểm 170 điểm 250 điểm 30/12/2020 Đề 4
Nguyễn Thanh Tú 037....838 500 điểm 310 điểm 190 điểm 30/12/2020 Đề 4
Bùi Thùy Linh 037....006 380 điểm 180 điểm 200 điểm 30/12/2020 Đề 4
Lê Yến Linh 077....364 530 điểm 300 điểm 230 điểm 30/12/2020 Đề 4
Nguyễn Phương Linh 035....365 530 điểm 275 điểm 255 điểm 30/12/2020 Đề 4
Lưu Hạnh Ngân 098....461 450 điểm 255 điểm 195 điểm 30/12/2020 Đề 4
Trần Hoàng 039....417 405 điểm 180 điểm 225 điểm 30/12/2020 Đề 4
Ngô Thị thu uyên 032....075 425 điểm 245 điểm 180 điểm 30/12/2020 Đề 4
Phạm Quang Huy 093....351 425 điểm 185 điểm 240 điểm 30/12/2020 Đề 4
Trần Thị Kim Oanh 086....604 385 điểm 255 điểm 130 điểm 30/12/2020 Đề 4
Hà Thị Hậu 096....486 475 điểm 280 điểm 195 điểm 30/12/2020 Đề 4
Buổi thi 2020-12-28 07:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đàm Thị Vân Anh 032....208 275 điểm 150 điểm 125 điểm 28/12/2020 Đề 4
Đàm Lý 035....316 285 điểm 135 điểm 150 điểm 28/12/2020 Đề 4
Pham Thanh Hoai 035....393 260 điểm 165 điểm 95 điểm 28/12/2020 Đề 4
Buổi thi 2020-12-27 07:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Trung HIếu 091....651 380 điểm 260 điểm 120 điểm 27/12/2020 Đề 4
Hồ Thanh Tuấn 036....810 425 điểm 170 điểm 255 điểm 27/12/2020 Đề 4
Trần Hoàng 039....417 300 điểm 175 điểm 125 điểm 27/12/2020 Đề 4
Trịnh Thị Lan 016.....845 785 điểm 420 điểm 365 điểm 27/12/2020 Đề 4
Buổi thi 2020-12-23 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Tạ Quốc Việt 094....233 555 điểm 360 điểm 195 điểm 23/12/2020 Đề 3
Trần Đức Khánh 088....212 350 điểm 250 điểm 100 điểm 23/12/2020 Đề 3
Buổi thi 2020-12-21 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Thị Miền 035....401 775 điểm 345 điểm 430 điểm 21/12/2020 Đề 3
Phạm Nhật Linh 082....888 370 điểm 245 điểm 125 điểm 21/12/2020 Đề 3
Hoàng Thị Tú Linh 096....109 350 điểm 190 điểm 160 điểm 21/12/2020 Đề 3
Nguyễn Thị Kiều Trang 096....216 295 điểm 150 điểm 145 điểm 21/12/2020 Đề 3
văn thị kim chi 098....697 750 điểm 345 điểm 405 điểm 21/12/2020 Đề 3
Đào Thu Uyên 098....042 265 điểm 120 điểm 145 điểm 21/12/2020 Đề 3
Phạm Nhật Minh - 098....129 760 điểm 380 điểm 380 điểm 21/12/2020 Đề 3
Lê Anh Tuấn 093....131 370 điểm 220 điểm 150 điểm 21/12/2020 Đề 3
Hoàng Thị Minh 098....515 305 điểm 175 điểm 130 điểm 21/12/2020 Đề 3
Buổi thi 2020-12-20 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Quốc Anh 034....746 430 điểm 255 điểm 175 điểm 20/12/2020 Đề 3
Buổi thi 2020-12-14 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Quỳnh Lan 097....107 350 điểm 195 điểm 155 điểm 14/12/2020 Đề 2
Đặng Lâm Anh 086....587 370 điểm 220 điểm 150 điểm 14/12/2020 Đề 2
Trần Thị Bảo Huyền 091....395 470 điểm 220 điểm 250 điểm 14/12/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Hương 016.....694 480 điểm 245 điểm 235 điểm 14/12/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Hiền 096....714 330 điểm 190 điểm 140 điểm 14/12/2020 Đề 2
Lê Văn Toàn 084....291 200 điểm 130 điểm 70 điểm 14/12/2020 Đề 2
Phạm Giang 098....659 255 điểm 140 điểm 115 điểm 14/12/2020 Đề 2
Phan Tiến Đạt 097....064 230 điểm 140 điểm 90 điểm 14/12/2020 Đề 2
Vũ Anh Sơn 098....615 385 điểm 210 điểm 175 điểm 14/12/2020 Đề 2
nguyễn thị thanh thủy 039....545 210 điểm 0 điểm 210 điểm 14/12/2020 Đề 2
Lê Thị Yến 037....012 335 điểm 125 điểm 210 điểm 14/12/2020 Đề 2
Hoàng Văn Đức 098....366 175 điểm 85 điểm 90 điểm 14/12/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Trúc Phương 039....542 325 điểm 145 điểm 180 điểm 14/12/2020 Đề 2
Hoàng Thanh Mai 096....541 90 điểm 85 điểm 5 điểm 14/12/2020 Đề 2
Đỗ Thị Thu Thảo 038....754 360 điểm 195 điểm 165 điểm 14/12/2020 Đề 2
Buổi thi 2020-12-13 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đào Khánh Ly 096....247 675 điểm 295 điểm 380 điểm 13/12/2020 Đề 2
Buổi thi 2020-12-11 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Triệu Minh Hằng 098....979 360 điểm 245 điểm 115 điểm 11/12/2020 Đề 1
Nguyễn Phi Hùng 096....623 330 điểm 190 điểm 140 điểm 11/12/2020 Đề 1
Quách Thị Ngọc Biên 039....793 355 điểm 210 điểm 145 điểm 11/12/2020 Đề 1
Đỗ thị thu hiền 038....782 315 điểm 190 điểm 125 điểm 11/12/2020 Đề 1
Lê Trần Mai Hương 097....180 370 điểm 175 điểm 195 điểm 11/12/2020 Đề 1
Lưu Thị Lan Anh 038....669 590 điểm 280 điểm 310 điểm 11/12/2020 Đề 1
Đinh Thị Ngát 034....879 350 điểm 200 điểm 150 điểm 11/12/2020 Đề 1
Đoàn Thị Bích Hợp 094....891 415 điểm 190 điểm 225 điểm 11/12/2020 Đề 1

Trang