Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 22/03/2020 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hải Yến 083....813 285 điểm 165 điểm 120 điểm 22/03/2020 Đề 3
Đặng Ngọc Linh 096....947 275 điểm 145 điểm 130 điểm 22/03/2020 Đề 3
Buổi thi 16/03/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Chu Thi Thơ 091....836 565 điểm 375 điểm 190 điểm 16/03/2020 Đề 2
Phạm Thị Phương Anh 033....118 465 điểm 215 điểm 250 điểm 16/03/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Lan Hương 096....341 585 điểm 250 điểm 335 điểm 16/03/2020 Đề 2
Buổi thi 15/03/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Ngọc Huyền 034....680 405 điểm 260 điểm 145 điểm 15/03/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Vượng 09.....383 360 điểm 185 điểm 175 điểm 15/03/2020 Đề 2
Buổi thi 08/03/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Nhi 096....346 290 điểm 165 điểm 125 điểm 08/03/2020 Đề 1
Đỗ Lan Anh 038....556 545 điểm 330 điểm 215 điểm 08/03/2020 Đề 1
Trần Thị Tú Anh 038....020 570 điểm 270 điểm 300 điểm 08/03/2020 Đề 1
Đan Nguyễn 098....869 840 điểm 430 điểm 410 điểm 08/03/2020 Đề 1
Nguyễn Duy Phong 016.....571 500 điểm 325 điểm 175 điểm 08/03/2020 Đề 1
nguyễn thị vân hà 098....570 425 điểm 200 điểm 225 điểm 08/03/2020 Đề 1
Đỗ Minh Thúy 098....325 485 điểm 260 điểm 225 điểm 08/03/2020 Đề 1
Vũ Thị Thu Phương 097....065 515 điểm 195 điểm 320 điểm 08/03/2020 Đề 1
Buổi thi 09/03/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
trinhlethanhtruc@gmail.com 038....338 555 điểm 340 điểm 215 điểm 09/03/2020 Đề 2
Buổi thi 06/03/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 096....532 445 điểm 160 điểm 285 điểm 06/03/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Tuyết 086....530 285 điểm 165 điểm 120 điểm 06/03/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Ngọc 096....981 265 điểm 140 điểm 125 điểm 06/03/2020 Đề 1
Trần Thị Hồng Vân 033....927 265 điểm 135 điểm 130 điểm 06/03/2020 Đề 1
Cao Thị Huyền Diệu 016.....070 555 điểm 315 điểm 240 điểm 06/03/2020 Đề 1
lê thị trà my 096....870 350 điểm 155 điểm 195 điểm 06/03/2020 Đề 1
Nguyễn Phú Trường 094....899 195 điểm 100 điểm 95 điểm 06/03/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Quỳnh Nga 096....715 285 điểm 145 điểm 140 điểm 06/03/2020 Đề 1
Hoàng Công Thành 086....488 360 điểm 185 điểm 175 điểm 06/03/2020 Đề 1
Tăng Thị Lan Anh 016.....717 750 điểm 365 điểm 385 điểm 06/03/2020 Đề 1
Buổi thi 04/03/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Thị Bích Đào 091....531 650 điểm 280 điểm 370 điểm 04/03/2020 Đề 1
Lê Thị Lý 098....120 330 điểm 190 điểm 140 điểm 04/03/2020 Đề 1
Nguyễn Thanh Ngân 096....869 260 điểm 170 điểm 90 điểm 04/03/2020 Đề 1
Tran Thi Ly 038....830 370 điểm 200 điểm 170 điểm 04/03/2020 Đề 1
Chu Văn Quyết 096....746 345 điểm 195 điểm 150 điểm 04/03/2020 Đề 1
Phạm Hồng Quang 036....612 420 điểm 250 điểm 170 điểm 04/03/2020 Đề 1
Nguyễn Bảo Tùng 093....199 435 điểm 255 điểm 180 điểm 04/03/2020 Đề 1
Đan Nguyễn 098....869 725 điểm 385 điểm 340 điểm 04/03/2020 Đề 1
hà yến 096....192 530 điểm 300 điểm 230 điểm 04/03/2020 Đề 1
Buổi thi 02/03/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Thị Phương Anh 094....599 550 điểm 240 điểm 310 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyễn Hồng Nhung 038....298 510 điểm 340 điểm 170 điểm 02/03/2020 Đề 1
Lê Thị Ngân Hà 037....767 515 điểm 210 điểm 305 điểm 02/03/2020 Đề 1
Đào Thị Vân Anh 097....315 670 điểm 315 điểm 355 điểm 02/03/2020 Đề 1
Đào Thị Thu 094....217 210 điểm 115 điểm 95 điểm 02/03/2020 Đề 1
Lê Thị Phương 096....983 195 điểm 95 điểm 100 điểm 02/03/2020 Đề 1
Dương Huyền Trang 096....929 495 điểm 275 điểm 220 điểm 02/03/2020 Đề 1
Vũ Thị Huyền Trang 039....477 330 điểm 135 điểm 195 điểm 02/03/2020 Đề 1
Dương Thu Hương 091....809 585 điểm 325 điểm 260 điểm 02/03/2020 Đề 1
Đỗ Thị Thanh Hường 098....629 375 điểm 210 điểm 165 điểm 02/03/2020 Đề 1
Phạm Tú Linh 037....699 415 điểm 255 điểm 160 điểm 02/03/2020 Đề 1
Trần Thị Nhật 082....398 450 điểm 195 điểm 255 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Thảo 096....623 545 điểm 275 điểm 270 điểm 02/03/2020 Đề 1
Vũ Thị Cẩm Ly 098....571 400 điểm 260 điểm 140 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyễn Xuân Tùng 091....235 275 điểm 165 điểm 110 điểm 02/03/2020 Đề 1
Phạm Thị Thu Hiền 094....099 319 điểm 175 điểm 144 điểm 02/03/2020 Đề 1
NGUYỄN BINH 098....780 265 điểm 145 điểm 120 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyến Thu Hà 096....999 720 điểm 325 điểm 395 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyễn Thanh Tùng 036....116 545 điểm 295 điểm 250 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyễn Phương Anh 097....849 770 điểm 365 điểm 405 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyễn Thu Trang 016.....933 375 điểm 250 điểm 125 điểm 02/03/2020 Đề 1
Trần Thị Hạnh 088....139 500 điểm 150 điểm 350 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyễn Quỳnh Anh 096....029 415 điểm 185 điểm 230 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 096....532 285 điểm 145 điểm 140 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyễn Hoàng Cúc 097....956 295 điểm 165 điểm 130 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Thu Phương 016.....829 335 điểm 185 điểm 150 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Trà My 038....575 350 điểm 150 điểm 200 điểm 02/03/2020 Đề 1
Nguyễn Thanh Vân 096....616 760 điểm 380 điểm 380 điểm 02/03/2020 Đề 1
Bùi Xuân Xanh 033....686 835 điểm 485 điểm 350 điểm 02/03/2020 Đề 1
Ninh Thị Hường 086....424 705 điểm 380 điểm 325 điểm 02/03/2020 Đề 1
Bùi Quang Duy 039....989 825 điểm 410 điểm 415 điểm 02/03/2020 Đề 1
Buổi thi 01/03/2020 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Siêu Cường +84......879 395 điểm 315 điểm 80 điểm 01/03/2020 Đề 3
Nguyễn Huyền Trang 075.....711 650 điểm 345 điểm 305 điểm 01/03/2020 Đề 3
Buổi thi 26/02/2020 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Văn Mạnh 039....973 255 điểm 140 điểm 115 điểm 26/02/2020 Đề 3
Nguyễn Bình Minh 077....072 540 điểm 310 điểm 230 điểm 26/02/2020 Đề 3
Đỗ Hoàng Lan 038....652 350 điểm 175 điểm 175 điểm 26/02/2020 Đề 3
Trịnh Thu Loan 038....308 500 điểm 280 điểm 220 điểm 26/02/2020 Đề 3
Buổi thi 24/02/2020 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Thái Thị Hương Thảo 943...040 745 điểm 405 điểm 340 điểm 24/02/2020 Đề 3
Buổi thi 14/02/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Thị Phương Anh 096....299 330 điểm 240 điểm 90 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Hương 096....441 505 điểm 215 điểm 290 điểm 14/02/2020 Đề 1
Lê Thành Lợi 033....076 430 điểm 215 điểm 215 điểm 14/02/2020 Đề 1
Phan Hà Phương 032....186 235 điểm 110 điểm 125 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn Văn Đạt 033....652 340 điểm 145 điểm 195 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn Huy Hoàng 098....046 640 điểm 420 điểm 220 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Minh Hương 098....181 445 điểm 270 điểm 175 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nhữ Thị Thu Trang 086....546 265 điểm 140 điểm 125 điểm 14/02/2020 Đề 1
Lê Quỳnh 093....104 145 điểm 95 điểm 50 điểm 14/02/2020 Đề 1
Luong Van Dung 097....054 365 điểm 245 điểm 120 điểm 14/02/2020 Đề 1
Bùi Thị Lan Hương 039....648 335 điểm 175 điểm 160 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Tuyết Chinh 086....423 515 điểm 315 điểm 200 điểm 14/02/2020 Đề 1
Đặng Phương Anh 096....252 495 điểm 255 điểm 240 điểm 14/02/2020 Đề 1
TRẦN THIÊN TRANG 096....501 620 điểm 320 điểm 300 điểm 14/02/2020 Đề 1
Mẫn Thị Phương Anh 098....199 220 điểm 160 điểm 60 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn Đàm Thục Huyền 096....979 705 điểm 365 điểm 340 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn Mạnh Tuân 097....398 355 điểm 185 điểm 170 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Ngọc Hà 033....183 215 điểm 130 điểm 85 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Tình 033....461 370 điểm 210 điểm 160 điểm 14/02/2020 Đề 1
Trần Lan Anh 098....626 470 điểm 230 điểm 240 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn thị thanh loan 035....962 615 điểm 310 điểm 305 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn Thùy Linh 096....428 510 điểm 245 điểm 265 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Vân Nương 036....776 415 điểm 240 điểm 175 điểm 14/02/2020 Đề 1
Nguyễn Bá Nam 097....416 485 điểm 230 điểm 255 điểm 14/02/2020 Đề 1
Buổi thi 12/02/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Khổng Thu Hương 039....228 265 điểm 140 điểm 125 điểm 12/02/2020 Đề 1
Buổi thi 10/02/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Anh Duy 091....096 510 điểm 240 điểm 270 điểm 10/02/2020 Đề 1
Dương Thùy Linh 035....029 395 điểm 195 điểm 200 điểm 10/02/2020 Đề 1

Trang