Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 2022-03-30 11:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thúy Ngân 090....667 700 điểm 320 điểm 380 điểm 30/03/2022 Đề 1
Trần Minh Phong 034....539 595 điểm 360 điểm 235 điểm 30/03/2022 Đề 1
Đỗ Thị Oanh 082....860 240 điểm 125 điểm 115 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Văn Quang 035....173 365 điểm 115 điểm 250 điểm 30/03/2022 Đề 1
Hoàng Thị Phương 039....243 240 điểm 160 điểm 80 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Hương Ly 098....646 490 điểm 220 điểm 270 điểm 30/03/2022 Đề 1
Lê Kiều Ngân 032....979 495 điểm 245 điểm 250 điểm 30/03/2022 Đề 1
Lê Yến Nhi 096....171 365 điểm 200 điểm 165 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nhâm Thùy Linh 094....972 240 điểm 160 điểm 80 điểm 30/03/2022 Đề 1
Cù Thị Thùy Linh 039....357 305 điểm 145 điểm 160 điểm 30/03/2022 Đề 1
Trần Thị Tươi 036....122 650 điểm 280 điểm 370 điểm 30/03/2022 Đề 1
Lê Thị Hằng 096....340 310 điểm 210 điểm 100 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thu Thảo 036....058 535 điểm 295 điểm 240 điểm 30/03/2022 Đề 1
Đào Việt Hà 039....440 510 điểm 290 điểm 220 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Mạnh Cường 098....834 470 điểm 200 điểm 270 điểm 30/03/2022 Đề 1
NGUYỄN THỊ XUYÊN 096....793 560 điểm 310 điểm 250 điểm 30/03/2022 Đề 1
Hà Tài Huy 084....999 450 điểm 250 điểm 200 điểm 30/03/2022 Đề 1
Đặng Thị Thơm 035....312 440 điểm 250 điểm 190 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Việt Nhật 038....929 335 điểm 195 điểm 140 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thị Quỳnh Phương 093....688 535 điểm 200 điểm 335 điểm 30/03/2022 Đề 1
Lê Thị Hạnh 096....881 245 điểm 115 điểm 130 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Minh Hiếu 033....654 770 điểm 390 điểm 380 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thị Quỳnh 016.....651 545 điểm 320 điểm 225 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thị Hồng Vân 098....604 390 điểm 250 điểm 140 điểm 30/03/2022 Đề 1
Lê Văn Nam 093....679 400 điểm 210 điểm 190 điểm 30/03/2022 Đề 1
Trần Thị Thanh Huyền 034....504 445 điểm 185 điểm 260 điểm 30/03/2022 Đề 1
Do Thi Van Anh 096....034 400 điểm 210 điểm 190 điểm 30/03/2022 Đề 1
Văn Trọng Cường 098....834 220 điểm 110 điểm 110 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Hiếu 033....668 470 điểm 255 điểm 215 điểm 30/03/2022 Đề 1
Trần Thị Quỳnh Chi 091....168 280 điểm 140 điểm 140 điểm 30/03/2022 Đề 1
Kiều Thị Thu Trang 097....292 770 điểm 420 điểm 350 điểm 30/03/2022 Đề 1
Trần Thu Hoài 088....399 690 điểm 365 điểm 325 điểm 30/03/2022 Đề 1
Lê Như Quỳnh 096....906 210 điểm 110 điểm 100 điểm 30/03/2022 Đề 1
LE THI HAI YEN 094....357 405 điểm 215 điểm 190 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Văn Biên 039....680 565 điểm 300 điểm 265 điểm 30/03/2022 Đề 1
Trần Thị Kim Hoa 033....179 390 điểm 170 điểm 220 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thị Nha Trang 091....533 690 điểm 310 điểm 380 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thu Mến 033....947 560 điểm 240 điểm 320 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Quỳnh Trang 384...029 500 điểm 165 điểm 335 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nghiêm Phương Linh 038....518 420 điểm 210 điểm 210 điểm 30/03/2022 Đề 1
Kiều Văn Tú 036....238 260 điểm 110 điểm 150 điểm 30/03/2022 Đề 1
Trần Quang Khải 094....812 765 điểm 400 điểm 365 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Anh Tú 033....768 445 điểm 195 điểm 250 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thị Hà Giang 032....120 415 điểm 215 điểm 200 điểm 30/03/2022 Đề 1
Lê Thị Phượng 094....093 260 điểm 150 điểm 110 điểm 30/03/2022 Đề 1
Trần Thu Thùy 037....305 450 điểm 200 điểm 250 điểm 30/03/2022 Đề 1
Ngọ Thị Ly Ly 096....230 175 điểm 110 điểm 65 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Quý Ngọc 037....501 840 điểm 445 điểm 395 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Minh Trang 058....412 585 điểm 260 điểm 325 điểm 30/03/2022 Đề 1
Đào Thị Thuý 033....517 320 điểm 150 điểm 170 điểm 30/03/2022 Đề 1
Trần Đức Lương 035....612 170 điểm 130 điểm 40 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Tấn Linh 082....893 420 điểm 270 điểm 150 điểm 30/03/2022 Đề 1
Phạm thu thủy 036....952 390 điểm 210 điểm 180 điểm 30/03/2022 Đề 1
Ngọc Hương 097....355 575 điểm 270 điểm 305 điểm 30/03/2022 Đề 1
Phạm Thị Phượng 033....200 110 điểm 75 điểm 35 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thị Thu Thủy 097....570 350 điểm 190 điểm 160 điểm 30/03/2022 Đề 1
Phạm Khoa Diệu Băng 082....126 550 điểm 270 điểm 280 điểm 30/03/2022 Đề 1
Lương Thị Thanh Huyền 097....011 480 điểm 220 điểm 260 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thị Bích Liên 090....521 620 điểm 280 điểm 340 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyên Tính 098.....584 90 điểm 65 điểm 25 điểm 30/03/2022 Đề 1
Phạm Tú Duyên 091....842 665 điểm 405 điểm 260 điểm 30/03/2022 Đề 1
Đào Duy Quang 085....556 430 điểm 195 điểm 235 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Chúc 097....326 405 điểm 190 điểm 215 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Phương Anh 096....186 420 điểm 160 điểm 260 điểm 30/03/2022 Đề 1
Ngô Thị Hải Yến 032....274 590 điểm 320 điểm 270 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Anh Phương 097....922 455 điểm 90 điểm 365 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thị Thu Hà 091....980 410 điểm 190 điểm 220 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Văn Hải 097....386 390 điểm 230 điểm 160 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thị Thùy Linh 096....526 710 điểm 325 điểm 385 điểm 30/03/2022 Đề 1
Trịnh Khánh Linh 096....359 620 điểm 260 điểm 360 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thế Chuyền 033....641 280 điểm 135 điểm 145 điểm 30/03/2022 Đề 1
Đàm Nhung 096....053 95 điểm 90 điểm 5 điểm 30/03/2022 Đề 1
Đỗ Gia Huy 086....186 375 điểm 195 điểm 180 điểm 30/03/2022 Đề 1
Đỗ Hoàng Tú 091....223 335 điểm 215 điểm 120 điểm 30/03/2022 Đề 1
Phạm Thi Thanh Nga 032....521 885 điểm 490 điểm 395 điểm 30/03/2022 Đề 1
Buổi thi 2022-03-30 11:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thế Chuyền 033....641 290 điểm 170 điểm 120 điểm 30/03/2022 Đề 1
Vũ Thị Bích Ngọc 092....048 550 điểm 250 điểm 300 điểm 30/03/2022 Đề 1
Bùi Quang Hà 033....982 760 điểm 410 điểm 350 điểm 30/03/2022 Đề 1
Bùi Ngọc Anh 096....833 280 điểm 230 điểm 50 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 034....576 350 điểm 180 điểm 170 điểm 30/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thị Thanh Phúc 097....758 705 điểm 400 điểm 305 điểm 30/03/2022 Đề 1
Buổi thi 2022-03-18 11:00:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Kim Thành 037....681 590 điểm 270 điểm 320 điểm 18/03/2022 Đề 1
Lê Thị Hiền 090....656 430 điểm 200 điểm 230 điểm 18/03/2022 Đề 1
Trần văn Đăng 097....000 420 điểm 250 điểm 170 điểm 18/03/2022 Đề 1
Vũ Thị Minh Ngọc 032....461 490 điểm 270 điểm 220 điểm 18/03/2022 Đề 1
Nguyễn Thị Thu Trang 098....118 335 điểm 170 điểm 165 điểm 18/03/2022 Đề 1
Ngô Lan Hương 098....166 475 điểm 240 điểm 235 điểm 18/03/2022 Đề 1
Trần Thu An 096....747 490 điểm 300 điểm 190 điểm 18/03/2022 Đề 1
Phạm DIệu Thu 098....320 240 điểm 180 điểm 60 điểm 18/03/2022 Đề 1
Ngô Hà Vi 098....118 415 điểm 195 điểm 220 điểm 18/03/2022 Đề 1
Chu Thị Thúy 016.....435 645 điểm 345 điểm 300 điểm 18/03/2022 Đề 1
Lưu Văn Mạnh 033....296 275 điểm 190 điểm 85 điểm 18/03/2022 Đề 1
Phạm Ánh Ngọc 085....209 350 điểm 195 điểm 155 điểm 18/03/2022 Đề 1
Nguyễn Tuấn Anh 033....466 395 điểm 230 điểm 165 điểm 18/03/2022 Đề 1
Trần Đăng Dương 096....864 290 điểm 160 điểm 130 điểm 18/03/2022 Đề 1
Buổi thi 2022-03-22 14:15:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Huế 096....386 355 điểm 190 điểm 165 điểm 22/03/2022 Đề 2
Lê Trần Huy 039....108 370 điểm 220 điểm 150 điểm 22/03/2022 Đề 2
Buổi thi 2022-02-15 08:15:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Thị Hồng Hạnh 038....598 435 điểm 180 điểm 255 điểm 15/02/2022 Đề 1
Lưu Viết Huy 096....991 365 điểm 215 điểm 150 điểm 15/02/2022 Đề 1
Hoang thi bich ngoc 096....360 650 điểm 365 điểm 285 điểm 15/02/2022 Đề 1

Trang