Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 2021-07-22 07:30:00:hoangtoiec - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trịnh Thu Trang 093....992 640 điểm 350 điểm 290 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Nhung 097....129 310 điểm 180 điểm 130 điểm 22/07/2021 Đề 5
Đỗ Thanh Hà 096....754 440 điểm 175 điểm 265 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Lan Chi 039....890 320 điểm 230 điểm 90 điểm 22/07/2021 Đề 5
nguyễn huyền trang 098....704 730 điểm 415 điểm 315 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Quốc Cường 016.......776 325 điểm 145 điểm 180 điểm 22/07/2021 Đề 5
Lương Thị Minh Thu 036....810 325 điểm 145 điểm 180 điểm 22/07/2021 Đề 5
Đỗ Thị Lan Hương 036....496 350 điểm 195 điểm 155 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Đình Tú 016.....628 140 điểm 130 điểm 10 điểm 22/07/2021 Đề 5
Đinh Ngọc 086....710 550 điểm 280 điểm 270 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Lan Anh 035....852 565 điểm 240 điểm 325 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Ngọc Tuệ 098....962 155 điểm 120 điểm 35 điểm 22/07/2021 Đề 5
Trương Thu Ngân 849.....577 195 điểm 5 điểm 190 điểm 22/07/2021 Đề 5
Trần Thu Hương 093....998 405 điểm 200 điểm 205 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Hương 034....245 380 điểm 185 điểm 195 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Phương Thảo 096....685 485 điểm 230 điểm 255 điểm 22/07/2021 Đề 5
Lê Thị Thùy Linh 096.....614 650 điểm 270 điểm 380 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Bình 094....024 695 điểm 345 điểm 350 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Thanh Huyền 096....159 520 điểm 270 điểm 250 điểm 22/07/2021 Đề 5
Chu Thúy Hằng 033....606 405 điểm 195 điểm 210 điểm 22/07/2021 Đề 5
Ngô Quang Sơn 034....797 305 điểm 115 điểm 190 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Quang Đạo 086....646 480 điểm 290 điểm 190 điểm 22/07/2021 Đề 5
Đỗ Ngọc Lan 032....330 490 điểm 260 điểm 230 điểm 22/07/2021 Đề 5
Khuất Duy Toàn 098....729 425 điểm 240 điểm 185 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Huyền 084....048 560 điểm 230 điểm 330 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Hải Ngọc 090....507 495 điểm 275 điểm 220 điểm 22/07/2021 Đề 5
Đặng Thị Phương 039....626 480 điểm 255 điểm 225 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Huyền 098....459 545 điểm 280 điểm 265 điểm 22/07/2021 Đề 5
Trân Doãn Công Bằng 091....284 525 điểm 255 điểm 270 điểm 22/07/2021 Đề 5
Mai Tiến Dương 039....848 475 điểm 290 điểm 185 điểm 22/07/2021 Đề 5
Vương Vũ Văn 096....889 510 điểm 280 điểm 230 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Hồng Loan 098....143 615 điểm 295 điểm 320 điểm 22/07/2021 Đề 5
BÙI THÀNH ĐẠT 035....101 375 điểm 210 điểm 165 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Thị Hoài 096....653 240 điểm 135 điểm 105 điểm 22/07/2021 Đề 5
Đỗ Hồng Hạnh 096....019 385 điểm 195 điểm 190 điểm 22/07/2021 Đề 5
Lưu Hương Giang 036....372 420 điểm 260 điểm 160 điểm 22/07/2021 Đề 5
Trương Thị Thanh Huyền 096....797 760 điểm 400 điểm 360 điểm 22/07/2021 Đề 5
Mai Ngọc Huyền 039....090 325 điểm 130 điểm 195 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Bảo Hoàng 098....129 690 điểm 375 điểm 315 điểm 22/07/2021 Đề 5
Nguyễn Khánh Ly 093....200 460 điểm 230 điểm 230 điểm 22/07/2021 Đề 5
Buổi thi 2021-06-06 07:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Huệ hấp 034....862 900 điểm 450 điểm 450 điểm 06/06/2021 Đề 4
Vũ Thu Hà 505 điểm 250 điểm 255 điểm 06/06/2021 Đề 4
Lê Trần Khánh Huyền 097....771 355 điểm 210 điểm 145 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nguyễn Thảo 036....736 70 điểm 65 điểm 5 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nguyễn Thị Ngọc Khánh 097....232 330 điểm 170 điểm 160 điểm 06/06/2021 Đề 4
Trần Minh Đức 094....499 385 điểm 220 điểm 165 điểm 06/06/2021 Đề 4
Lý Việt Hoàng 035....347 710 điểm 370 điểm 340 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nguyễn Phương Thảo 036....736 395 điểm 215 điểm 180 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nông Hoàng Thị Hoa 094....819 300 điểm 170 điểm 130 điểm 06/06/2021 Đề 4
Trần Thị Phương Thúy 097....962 325 điểm 175 điểm 150 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nguyễn Thị Hà 094....674 720 điểm 340 điểm 380 điểm 06/06/2021 Đề 4
Pham Thi Thanh Dung 098....150 765 điểm 370 điểm 395 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nguyễn Ngọc Bích 036....107 515 điểm 260 điểm 255 điểm 06/06/2021 Đề 4
ĐỖ MINH ĐỨC 038....602 140 điểm 130 điểm 10 điểm 06/06/2021 Đề 4
Hoàng Thị Lan Anh 035....972 510 điểm 275 điểm 235 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nguyễn Đức Sơn 033....188 570 điểm 345 điểm 225 điểm 06/06/2021 Đề 4
Đặng Phương Linh 090....286 265 điểm 175 điểm 90 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nguyễn Thị Thu Phương 098....052 235 điểm 135 điểm 100 điểm 06/06/2021 Đề 4
Lê Thị Thuận 097....351 485 điểm 270 điểm 215 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nguyễn Anh Tú 090....413 555 điểm 370 điểm 185 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nguyễn Thị Thanh Thuý 098....072 675 điểm 365 điểm 310 điểm 06/06/2021 Đề 4
Đỗ Thị Lan 097....968 835 điểm 410 điểm 425 điểm 06/06/2021 Đề 4
Ngô Kim Chi 036....358 520 điểm 280 điểm 240 điểm 06/06/2021 Đề 4
Bùi Thị Dương 096....430 850 điểm 460 điểm 390 điểm 06/06/2021 Đề 4
Võ Thu Trang 086....667 545 điểm 345 điểm 200 điểm 06/06/2021 Đề 4
Trần Thị Ngọc Ánh 078...676 410 điểm 145 điểm 265 điểm 06/06/2021 Đề 4
Lê Ngọc Minh Dung 077....426 550 điểm 290 điểm 260 điểm 06/06/2021 Đề 4
Trần Thị Vinh 037....991 355 điểm 275 điểm 80 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nguyễn Thị Thanh Huyền 096....727 575 điểm 295 điểm 280 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nguyễn Thị Bích Ngọc 037....604 165 điểm 15 điểm 150 điểm 06/06/2021 Đề 4
VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 037....524 450 điểm 215 điểm 235 điểm 06/06/2021 Đề 4
Nguyễn Minh Khánh 090....651 375 điểm 140 điểm 235 điểm 06/06/2021 Đề 4
Buổi thi 2021-05-31 07:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Mai 096....003 610 điểm 290 điểm 320 điểm 31/05/2021 Đề 4
Vương Tuấn Anh 096....621 395 điểm 215 điểm 180 điểm 31/05/2021 Đề 4
Nguyễn Quang Vinh 036....429 660 điểm 370 điểm 290 điểm 31/05/2021 Đề 4
Nguyễn Thị Diệp Chi 088....179 640 điểm 350 điểm 290 điểm 31/05/2021 Đề 4
Ngo Minh Anh 091....769 625 điểm 325 điểm 300 điểm 31/05/2021 Đề 4
TRẦN HỮU TIẾN 034....989 250 điểm 160 điểm 90 điểm 31/05/2021 Đề 4
Nguyễn Thị Thu Phương 035....963 485 điểm 250 điểm 235 điểm 31/05/2021 Đề 4
Lưu Thị Kim Yến 098....368 420 điểm 170 điểm 250 điểm 31/05/2021 Đề 4
Nguyễn Minh Huệ 032....628 540 điểm 320 điểm 220 điểm 31/05/2021 Đề 4
Nguyễn Thị Thu Hằng 090....988 290 điểm 165 điểm 125 điểm 31/05/2021 Đề 4
Đặng Quang Anh 096....064 545 điểm 260 điểm 285 điểm 31/05/2021 Đề 4
Buổi thi 2021-05-24 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Phương Thanh 035....486 290 điểm 120 điểm 170 điểm 24/05/2021 Đề 3
Nguyễn Thị Duyên 039....188 460 điểm 315 điểm 145 điểm 24/05/2021 Đề 3
Phạm Bích Ngọc 056....405 470 điểm 240 điểm 230 điểm 24/05/2021 Đề 3
Bùi Thẩm Quyên 081....238 580 điểm 310 điểm 270 điểm 24/05/2021 Đề 3
Nguyễn Phương Mai 098....145 600 điểm 280 điểm 320 điểm 24/05/2021 Đề 3
Lê Thị Ngọc Mai 096....480 700 điểm 300 điểm 400 điểm 24/05/2021 Đề 3
Nguyễn Thị Hồng Hà 096....840 725 điểm 405 điểm 320 điểm 24/05/2021 Đề 3
Đỗ Thị Thu Trang 039....866 455 điểm 220 điểm 235 điểm 24/05/2021 Đề 3
Nguyễn Diệu Linh 008..........................ài 650 điểm 330 điểm 320 điểm 24/05/2021 Đề 3
Ngô Sĩ Hoàng 038....069 445 điểm 275 điểm 170 điểm 24/05/2021 Đề 3
Trần Minh Anh 086....936 760 điểm 390 điểm 370 điểm 24/05/2021 Đề 3
Lê Minh Phương 094....665 615 điểm 230 điểm 385 điểm 24/05/2021 Đề 3
Nguyễn Thị Vân Anh 039....867 205 điểm 195 điểm 10 điểm 24/05/2021 Đề 3
Nguyễn Thị Giáng Hương 037....484 790 điểm 425 điểm 365 điểm 24/05/2021 Đề 3
Trịnh Ngọc Mai 097....325 560 điểm 305 điểm 255 điểm 24/05/2021 Đề 3
Đỗ Thu Trang 090....228 195 điểm 125 điểm 70 điểm 24/05/2021 Đề 3
Nguyễn Thảo Phương 081....038 725 điểm 400 điểm 325 điểm 24/05/2021 Đề 3

Trang