Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 20/07/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Linh Linh 094....640 555 điểm 245 điểm 310 điểm 20/07/2018 Đề 7
Đỗ Thị Thúy Dung 097....389 370 điểm 175 điểm 195 điểm 20/07/2018 Đề 7
ĐẬU CHI MAI 016.....544 285 điểm 115 điểm 170 điểm 20/07/2018 Đề 7
Vu Thu Hang 097....461 470 điểm 250 điểm 220 điểm 20/07/2018 Đề 7
Hoàng Anh Trường 096....167 240 điểm 130 điểm 110 điểm 20/07/2018 Đề 7
Trần Viết Hoàn 096....105 600 điểm 300 điểm 300 điểm 20/07/2018 Đề 7
Vũ Thị Thúy Hường 098....529 520 điểm 220 điểm 300 điểm 20/07/2018 Đề 7
Buổi thi 18/07/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thị Linh 016.....469 350 điểm 175 điểm 175 điểm 18/07/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Phương Thảo 016.....609 305 điểm 190 điểm 115 điểm 18/07/2018 Đề 10
đặng diệu anh 016.....978 495 điểm 320 điểm 175 điểm 18/07/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Diệu Linh 016.....082 330 điểm 150 điểm 180 điểm 18/07/2018 Đề 10
Nguyễn Ngọc Anh 016.....027 475 điểm 260 điểm 215 điểm 18/07/2018 Đề 10
Tôn Thiện Khánh 016.....130 580 điểm 390 điểm 190 điểm 18/07/2018 Đề 10
Lê Mai Anh 093....779 355 điểm 195 điểm 160 điểm 18/07/2018 Đề 10
Phạm Thị Minh Phương 016.....381 365 điểm 150 điểm 215 điểm 18/07/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Vân Anh 098....439 300 điểm 185 điểm 115 điểm 18/07/2018 Đề 10
ĐẬU CHI MAI 016.....544 320 điểm 180 điểm 140 điểm 18/07/2018 Đề 10
Nguyễn Kiên Cường 094....084 365 điểm 145 điểm 220 điểm 18/07/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Nga 096....639 310 điểm 195 điểm 115 điểm 18/07/2018 Đề 10
Mạc Thị Anh 091....313 425 điểm 255 điểm 170 điểm 18/07/2018 Đề 10
Đoàn Thị Ngọc 098....026 320 điểm 180 điểm 140 điểm 18/07/2018 Đề 10
Nguyễn Thảo Nhung 090....197 360 điểm 245 điểm 115 điểm 18/07/2018 Đề 10
Trần Hai 096....969 285 điểm 160 điểm 125 điểm 18/07/2018 Đề 10
Phan Thùy Tâm - NEU4 097....625 575 điểm 310 điểm 265 điểm 18/07/2018 Đề 10
Bùi Thị Trinh 016.....853 330 điểm 150 điểm 180 điểm 18/07/2018 Đề 10
Quỳnh Trang 096....596 420 điểm 210 điểm 210 điểm 18/07/2018 Đề 10
Dao Thi Bich 096....952 460 điểm 260 điểm 200 điểm 18/07/2018 Đề 10
tô thùy dương 016.....621 285 điểm 200 điểm 85 điểm 18/07/2018 Đề 10
Đặng Thị Quỳnh Trang 097....878 475 điểm 250 điểm 225 điểm 18/07/2018 Đề 10
Trần Phong Thư 016.....618 375 điểm 260 điểm 115 điểm 18/07/2018 Đề 10
Nguyen Thanh Loan 016.....004 470 điểm 230 điểm 240 điểm 18/07/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thanh Hoài 097....371 370 điểm 170 điểm 200 điểm 18/07/2018 Đề 10
Vũ Đức An 091....363 395 điểm 215 điểm 180 điểm 18/07/2018 Đề 10
Nguyễn Thu Thanh 016.....665 495 điểm 280 điểm 215 điểm 18/07/2018 Đề 10
Đặng thị lan hương 093....661 270 điểm 190 điểm 80 điểm 18/07/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Diệu Linh 090....930 260 điểm 120 điểm 140 điểm 18/07/2018 Đề 10
Buổi thi 16/07/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Cao Thị Uyên 016.....635 785 điểm 445 điểm 340 điểm 16/07/2018 Đề 8
Nguyễn Thiên Kim 097....609 735 điểm 355 điểm 380 điểm 16/07/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Thúy 01......888 310 điểm 170 điểm 140 điểm 16/07/2018 Đề 8
Nguyen Thi Thuy 016.....357 505 điểm 295 điểm 210 điểm 16/07/2018 Đề 8
Trương đình thống 016.....948 430 điểm 210 điểm 220 điểm 16/07/2018 Đề 8
Vũ Thị Thu Hằng 016.....425 575 điểm 290 điểm 285 điểm 16/07/2018 Đề 8
Trần Thoa 097....794 365 điểm 200 điểm 165 điểm 16/07/2018 Đề 8
Đào Việt Hà 016.....440 300 điểm 180 điểm 120 điểm 16/07/2018 Đề 8
Phùng Thị Diệu Thanh 096....209 335 điểm 210 điểm 125 điểm 16/07/2018 Đề 8
Phạm Hà Trang 016.....266 315 điểm 170 điểm 145 điểm 16/07/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Minh Thuý 094....649 295 điểm 230 điểm 65 điểm 16/07/2018 Đề 8
Đồng Thanh Huyền 016.....164 235 điểm 150 điểm 85 điểm 16/07/2018 Đề 8
Dương Văn Hiệp 086....521 445 điểm 275 điểm 170 điểm 16/07/2018 Đề 8
Buổi thi 15/07/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thị Huế 098....264 420 điểm 220 điểm 200 điểm 15/07/2018 Đề 7
Vũ Thị Việt Nga 016.....587 395 điểm 215 điểm 180 điểm 15/07/2018 Đề 7
Nguyễn Quốc Cường 097....920 195 điểm 110 điểm 85 điểm 15/07/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Kim Liên 016.....313 220 điểm 130 điểm 90 điểm 15/07/2018 Đề 7
Phan Thị Hải 098....415 530 điểm 295 điểm 235 điểm 15/07/2018 Đề 7
Phạm Hoàng Việt 094....512 430 điểm 190 điểm 240 điểm 15/07/2018 Đề 7
Nguyễn Đức Thái 096....893 390 điểm 220 điểm 170 điểm 15/07/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hạnh 098....121 815 điểm 410 điểm 405 điểm 15/07/2018 Đề 7
Đoàn Văn Phong 098....429 255 điểm 160 điểm 95 điểm 15/07/2018 Đề 7
Lê Thúy Hằng 096....469 300 điểm 140 điểm 160 điểm 15/07/2018 Đề 7
Phan Anh Dũng 098....684 280 điểm 160 điểm 120 điểm 15/07/2018 Đề 7
Đỗ Hằng 096....652 265 điểm 170 điểm 95 điểm 15/07/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hồng 016.....620 420 điểm 165 điểm 255 điểm 15/07/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 097....984 370 điểm 190 điểm 180 điểm 15/07/2018 Đề 7
Hứa Hậu 096....014 670 điểm 280 điểm 390 điểm 15/07/2018 Đề 7
Nguyễn Chí Bảo 096....943 485 điểm 275 điểm 210 điểm 15/07/2018 Đề 7
Hoàng Thị Oanh 097....165 300 điểm 130 điểm 170 điểm 15/07/2018 Đề 7
Buổi thi 09/07/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nhu Quynh Dao 982...908 260 điểm 150 điểm 110 điểm 09/07/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hương 016.....889 395 điểm 200 điểm 195 điểm 09/07/2018 Đề 7
Trần Thị Hải Yến 016.....993 285 điểm 135 điểm 150 điểm 09/07/2018 Đề 7
Lê Phương Thảo 016.....202 350 điểm 150 điểm 200 điểm 09/07/2018 Đề 7
Phan Dieu Huyen 016.....552 230 điểm 140 điểm 90 điểm 09/07/2018 Đề 7
cao thị nga 016.....826 355 điểm 210 điểm 145 điểm 09/07/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Thuỷ 016.....076 530 điểm 320 điểm 210 điểm 09/07/2018 Đề 7
Tạ Phương Thảo 091....520 225 điểm 135 điểm 90 điểm 09/07/2018 Đề 7
Trần Thị Kiều Chinh 097....929 540 điểm 290 điểm 250 điểm 09/07/2018 Đề 7
Buổi thi 13/07/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng thị huyền 016.....756 305 điểm 165 điểm 140 điểm 13/07/2018 Đề 10
Nguyễn Thu Trang 016.....277 545 điểm 255 điểm 290 điểm 13/07/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thu Hà 096....709 385 điểm 165 điểm 220 điểm 13/07/2018 Đề 10
Nguyễn Quang Huy 390 điểm 270 điểm 120 điểm 13/07/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Hồng Liên 098....819 445 điểm 220 điểm 225 điểm 13/07/2018 Đề 10
Đỗ Hoàng Nguyệt Hương 016.....970 495 điểm 245 điểm 250 điểm 13/07/2018 Đề 10
Trần Minh Hưng 016.....999 465 điểm 295 điểm 170 điểm 13/07/2018 Đề 10
Buổi thi 11/07/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trịnh Thị Lan 016.....845 785 điểm 420 điểm 365 điểm 11/07/2018 Đề 8
Hứa Thùy Trang 016.....003 470 điểm 290 điểm 180 điểm 11/07/2018 Đề 8
Phan Mỹ Linh 097....689 315 điểm 175 điểm 140 điểm 11/07/2018 Đề 8
Trịnh Thị Ngọc Ánh 016.....279 330 điểm 185 điểm 145 điểm 11/07/2018 Đề 8
Đặng Thị Thu Hằng 098....268 380 điểm 210 điểm 170 điểm 11/07/2018 Đề 8
hongduyen220897@gmail.com 097....690 300 điểm 175 điểm 125 điểm 11/07/2018 Đề 8
Lê Thị Hằng 096....815 325 điểm 175 điểm 150 điểm 11/07/2018 Đề 8
phan thị tuyết 096....958 390 điểm 215 điểm 175 điểm 11/07/2018 Đề 8
Hoàng Thị Hà 016.....225 375 điểm 185 điểm 190 điểm 11/07/2018 Đề 8
nguyễn thị kiều trang 016.....730 420 điểm 180 điểm 240 điểm 11/07/2018 Đề 8
Trần Thị Quyên 016.....160 435 điểm 195 điểm 240 điểm 11/07/2018 Đề 8
Lê Vinh Quang 090....414 440 điểm 220 điểm 220 điểm 11/07/2018 Đề 8
Đỗ Thị Dung 096....518 375 điểm 175 điểm 200 điểm 11/07/2018 Đề 8
Trần Sinh Cung 096....715 380 điểm 200 điểm 180 điểm 11/07/2018 Đề 8
hoàng thị thương 097....031 370 điểm 250 điểm 120 điểm 11/07/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Minh Ánh 097....484 355 điểm 160 điểm 195 điểm 11/07/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Minh Thuý 094....649 305 điểm 185 điểm 120 điểm 11/07/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Hồng 097....970 530 điểm 290 điểm 240 điểm 11/07/2018 Đề 8

Trang