Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 15/07/2020 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lâm Thúy Hằng 033....084 360 điểm 180 điểm 180 điểm 15/07/2020 Đề 4
Hồ Thị Thu Hiền 090....547 540 điểm 255 điểm 285 điểm 15/07/2020 Đề 4
Lương Thị Minh Thúy 096....261 760 điểm 430 điểm 330 điểm 15/07/2020 Đề 4
Nguyễn Bảo Hằng 097....948 615 điểm 325 điểm 290 điểm 15/07/2020 Đề 4
Lê Ngọc Huyền 016.....490 280 điểm 140 điểm 140 điểm 15/07/2020 Đề 4
Buổi thi 13/07/2020 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thanh 097....505 475 điểm 245 điểm 230 điểm 13/07/2020 Đề 4
Nguyễn Thị Trang Nhung 096....163 425 điểm 140 điểm 285 điểm 13/07/2020 Đề 4
Đỗ Hoài An 094....080 515 điểm 165 điểm 350 điểm 13/07/2020 Đề 4
Nguyễn Thị Hoàng Anh 036....429 850 điểm 465 điểm 385 điểm 13/07/2020 Đề 4
Trịnh Ngọc Hạ 016.....007 410 điểm 230 điểm 180 điểm 13/07/2020 Đề 4
Nguyễn Vũ Ngọc Quỳnh 096....316 315 điểm 145 điểm 170 điểm 13/07/2020 Đề 4
đào thị linh 091....833 435 điểm 195 điểm 240 điểm 13/07/2020 Đề 4
Lê Thị Hằng 036....076 350 điểm 210 điểm 140 điểm 13/07/2020 Đề 4
Vi Mai Linh 085....538 240 điểm 150 điểm 90 điểm 13/07/2020 Đề 4
Nguyen Linh Chi 085....922 495 điểm 185 điểm 310 điểm 13/07/2020 Đề 4
Tống Khánh Linh 091....815 275 điểm 180 điểm 95 điểm 13/07/2020 Đề 4
Nguyễn Thúy Hương 038....518 380 điểm 185 điểm 195 điểm 13/07/2020 Đề 4
Buổi thi 12/07/2020 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng Yến Linh 086....489 420 điểm 210 điểm 210 điểm 12/07/2020 Đề 3
Đoàn Xuân Khánh 093....452 405 điểm 245 điểm 160 điểm 12/07/2020 Đề 3
Buổi thi 10/07/2020 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Trung Kiên 096....649 595 điểm 325 điểm 270 điểm 10/07/2020 Đề 3
Hoàng Kim Nghĩa 035....828 465 điểm 240 điểm 225 điểm 10/07/2020 Đề 3
Nguyễn Thị Quỳnh 035....828 300 điểm 130 điểm 170 điểm 10/07/2020 Đề 3
Phạm Diệu Linh 097.......39 425 điểm 255 điểm 170 điểm 10/07/2020 Đề 3
Phạm Thu Trang 098....510 540 điểm 220 điểm 320 điểm 10/07/2020 Đề 3
Vương Thị Ngoan 038....439 735 điểm 395 điểm 340 điểm 10/07/2020 Đề 3
Nguyễn Thị Huyền 084....048 330 điểm 165 điểm 165 điểm 10/07/2020 Đề 3
Nguyễn Quyết Thắng 096....069 400 điểm 210 điểm 190 điểm 10/07/2020 Đề 3
Nguyễn Thị Châm 033....767 310 điểm 195 điểm 115 điểm 10/07/2020 Đề 3
Dương Hải Đăng 098....484 470 điểm 260 điểm 210 điểm 10/07/2020 Đề 3
Hà Vũ Hồng Phúc 038....448 440 điểm 240 điểm 200 điểm 10/07/2020 Đề 3
Nguyễn Thị Thanh Thư 096....466 680 điểm 325 điểm 355 điểm 10/07/2020 Đề 3
Đặng Thúy Kiều 096....693 435 điểm 240 điểm 195 điểm 10/07/2020 Đề 3
Ngô Thị Thảo My 090....075 590 điểm 325 điểm 265 điểm 10/07/2020 Đề 3
Nguyễn Thị Hoa 038....979 290 điểm 130 điểm 160 điểm 10/07/2020 Đề 3
Nguyễn Thị Thuỳ Linh 098....782 500 điểm 245 điểm 255 điểm 10/07/2020 Đề 3
Phạm Minh Cường 035....688 280 điểm 170 điểm 110 điểm 10/07/2020 Đề 3
Đoàn Văn Quang 034....555 570 điểm 250 điểm 320 điểm 10/07/2020 Đề 3
Buổi thi 08/07/2020 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Duyên 039....401 500 điểm 180 điểm 320 điểm 08/07/2020 Đề 3
Bùi Văn Quang 034....021 365 điểm 255 điểm 110 điểm 08/07/2020 Đề 3
Lại Thị Thu Hằng 038....075 220 điểm 120 điểm 100 điểm 08/07/2020 Đề 3
Nguyễn Trung Kiên 094....299 335 điểm 195 điểm 140 điểm 08/07/2020 Đề 3
Phạm Thị Hiền 098....447 320 điểm 145 điểm 175 điểm 08/07/2020 Đề 3
Phạm Thị Huyền Linh 035....001 410 điểm 195 điểm 215 điểm 08/07/2020 Đề 3
Trần Ngọc Anh 094....603 845 điểm 420 điểm 425 điểm 08/07/2020 Đề 3
Nguyễn Thị Thu Thủy 096....539 265 điểm 165 điểm 100 điểm 08/07/2020 Đề 3
Nguyễn Thị Oanh Oanh 098....460 355 điểm 210 điểm 145 điểm 08/07/2020 Đề 3
Nguyễn Hà Vy 096....716 290 điểm 190 điểm 100 điểm 08/07/2020 Đề 3
Lan Hương 035....145 240 điểm 110 điểm 130 điểm 08/07/2020 Đề 3
Buổi thi 06/07/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Xuân Huơng 038....674 560 điểm 300 điểm 260 điểm 06/07/2020 Đề 2
Bùi Văn Quang 034....021 335 điểm 185 điểm 150 điểm 06/07/2020 Đề 2
Lăng Mạnh Hiếu 037....881 855 điểm 445 điểm 410 điểm 06/07/2020 Đề 2
NGUYEN THI LAN HUONG 096....783 245 điểm 175 điểm 70 điểm 06/07/2020 Đề 2
Trần Thị Thuý Hoà 039....774 335 điểm 195 điểm 140 điểm 06/07/2020 Đề 2
Vũ Tố Nga 039....625 390 điểm 195 điểm 195 điểm 06/07/2020 Đề 2
Buổi thi 03/07/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng đình thật 037....079 305 điểm 195 điểm 110 điểm 03/07/2020 Đề 2
Nguyễn Diệu Linh 096....510 530 điểm 270 điểm 260 điểm 03/07/2020 Đề 2
Nguyễn Hồng Hanh 091....398 465 điểm 200 điểm 265 điểm 03/07/2020 Đề 2
Phan Thị Hồng Vân 034....538 690 điểm 400 điểm 290 điểm 03/07/2020 Đề 2
Buổi thi 01/07/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đào Khánh Duy 032....738 385 điểm 245 điểm 140 điểm 01/07/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Phương Hà 035....359 330 điểm 115 điểm 215 điểm 01/07/2020 Đề 2
Phạm Minh Đức 037....305 785 điểm 405 điểm 380 điểm 01/07/2020 Đề 2
Tran Thu Ha 086....330 570 điểm 280 điểm 290 điểm 01/07/2020 Đề 2
Đặng Mạnh Linh 092....186 525 điểm 295 điểm 230 điểm 01/07/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Mai Hoa 036....446 865 điểm 445 điểm 420 điểm 01/07/2020 Đề 2
Trần Hương Giang 096....874 565 điểm 245 điểm 320 điểm 01/07/2020 Đề 2
Nguyễn Quang Huy 034.....318 655 điểm 315 điểm 340 điểm 01/07/2020 Đề 2
Buổi thi 29/06/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng Duy Phương 090....318 570 điểm 210 điểm 360 điểm 29/06/2020 Đề 1
Trần Diệu Thanh Phương 016.....881 525 điểm 260 điểm 265 điểm 29/06/2020 Đề 1
Trần Thị Thuý Hoà 039....774 290 điểm 170 điểm 120 điểm 29/06/2020 Đề 1
Bùi Thị Huế 096....412 380 điểm 200 điểm 180 điểm 29/06/2020 Đề 1
Nguyễn Ngọc Diệp 083....627 575 điểm 365 điểm 210 điểm 29/06/2020 Đề 1
Buổi thi 28/06/2020 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Nga 039....492 380 điểm 95 điểm 285 điểm 28/06/2020 Đề 4
Nguyễn Văn Thủy 039....035 365 điểm 240 điểm 125 điểm 28/06/2020 Đề 4
Lưu Thị Phương Anh 086....061 350 điểm 210 điểm 140 điểm 28/06/2020 Đề 4
Phạm Thị Huế 034....248 370 điểm 150 điểm 220 điểm 28/06/2020 Đề 4
Nguyễn Thị Kim Luyến 098....815 450 điểm 145 điểm 305 điểm 28/06/2020 Đề 4
Cao Quỳnh Anh 081....959 430 điểm 220 điểm 210 điểm 28/06/2020 Đề 4
Nguyễn Thị Hồng 038....542 475 điểm 295 điểm 180 điểm 28/06/2020 Đề 4
Nguyễn Quỳnh Anh 096....082 240 điểm 125 điểm 115 điểm 28/06/2020 Đề 4
Lê Thị Lý 098....120 510 điểm 250 điểm 260 điểm 28/06/2020 Đề 4
Nguyễn Anh Quân 037....830 275 điểm 180 điểm 95 điểm 28/06/2020 Đề 4
Nguyễn Thị Ngọc 098....986 465 điểm 240 điểm 225 điểm 28/06/2020 Đề 4
Hoàng Diệu Linh 035....093 375 điểm 185 điểm 190 điểm 28/06/2020 Đề 4
Tống Thành Nam 039....895 370 điểm 150 điểm 220 điểm 28/06/2020 Đề 4
Phạm Thị Huệ 096....930 370 điểm 190 điểm 180 điểm 28/06/2020 Đề 4
Doãn Phạm Khánh Huyền 094....125 450 điểm 215 điểm 235 điểm 28/06/2020 Đề 4
Nguyễn Thị Trang 086....654 350 điểm 170 điểm 180 điểm 28/06/2020 Đề 4
Nguyễn Bùi Nhật Thư 091....369 640 điểm 350 điểm 290 điểm 28/06/2020 Đề 4
Phạm Thị Quỳnh Nga 086....224 420 điểm 270 điểm 150 điểm 28/06/2020 Đề 4
Trần Quang Hà 096....189 270 điểm 175 điểm 95 điểm 28/06/2020 Đề 4
Buổi thi 26/06/2020 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn My 097....441 740 điểm 350 điểm 390 điểm 26/06/2020 Đề 4
Nguyễn Dương Long 090....238 480 điểm 245 điểm 235 điểm 26/06/2020 Đề 4
Buổi thi 24/06/2020 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Anh Quân 037....830 265 điểm 195 điểm 70 điểm 24/06/2020 Đề 4
Hoàng Diệu Linh 035....093 250 điểm 130 điểm 120 điểm 24/06/2020 Đề 4
Nguyễn Diệu Thuỳ 088....187 650 điểm 290 điểm 360 điểm 24/06/2020 Đề 4
Đỗ Vân 086....814 430 điểm 165 điểm 265 điểm 24/06/2020 Đề 4
Nguyễn Thị Sâm 093....738 465 điểm 180 điểm 285 điểm 24/06/2020 Đề 4
Lê Thị Thanh Thảo 033....014 335 điểm 160 điểm 175 điểm 24/06/2020 Đề 4
Ngô Thị Nhung 097....218 375 điểm 180 điểm 195 điểm 24/06/2020 Đề 4
Lê Thị Thúy Ngân 035....613 550 điểm 250 điểm 300 điểm 24/06/2020 Đề 4

Trang