Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 30/09/2020 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyen Phuong Linh 094....867 540 điểm 240 điểm 300 điểm 30/09/2020 Đề 3
Hoàng Thuỳ Trang 081....039 295 điểm 145 điểm 150 điểm 30/09/2020 Đề 3
Bùi Thị Dương 096....430 775 điểm 410 điểm 365 điểm 30/09/2020 Đề 3
Phan Thị Thu Thủy 037....022 755 điểm 395 điểm 360 điểm 30/09/2020 Đề 3
Nguyễn Thị Bích Ngọc 032....654 210 điểm 90 điểm 120 điểm 30/09/2020 Đề 3
Vũ Quốc Quỳnh 096....538 350 điểm 220 điểm 130 điểm 30/09/2020 Đề 3
Buổi thi 28/09/2020 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Xuân 037....070 820 điểm 370 điểm 450 điểm 28/09/2020 Đề 3
Buổi thi 27/09/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thảo Linh 094....898 350 điểm 95 điểm 255 điểm 27/09/2020 Đề 2
nguyễn minh châu 093....705 350 điểm 110 điểm 240 điểm 27/09/2020 Đề 2
Huyền Trang 038....809 385 điểm 210 điểm 175 điểm 27/09/2020 Đề 2
Đinh Duyên 081....409 640 điểm 300 điểm 340 điểm 27/09/2020 Đề 2
Vũ Thị Thu Hằng 097....966 425 điểm 210 điểm 215 điểm 27/09/2020 Đề 2
Nguyễn Văn Tân 038....414 520 điểm 270 điểm 250 điểm 27/09/2020 Đề 2
Hà Uyên 096....219 230 điểm 160 điểm 70 điểm 27/09/2020 Đề 2
Thu Mây 096....849 720 điểm 365 điểm 355 điểm 27/09/2020 Đề 2
Nguyễn Phương Thanh 038....289 515 điểm 245 điểm 270 điểm 27/09/2020 Đề 2
Nguyễn Tú An 098....049 555 điểm 315 điểm 240 điểm 27/09/2020 Đề 2
Nguyễn Khánh Quân 037....149 845 điểm 450 điểm 395 điểm 27/09/2020 Đề 2
Buổi thi 23/09/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thị Thu Thủy 032....774 235 điểm 125 điểm 110 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Loan 033....095 620 điểm 300 điểm 320 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Khánh Linh 090....994 415 điểm 240 điểm 175 điểm 23/09/2020 Đề 2
Phạm Hương Quỳnh 096....050 590 điểm 330 điểm 260 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Mai Hương 033....037 550 điểm 325 điểm 225 điểm 23/09/2020 Đề 2
Doãn Trung Hiếu 032....949 440 điểm 260 điểm 180 điểm 23/09/2020 Đề 2
Tạ Phương Thảo 094....046 555 điểm 330 điểm 225 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Đông 096....610 420 điểm 165 điểm 255 điểm 23/09/2020 Đề 2
Trần Thị Thanh Thư 039....861 520 điểm 215 điểm 305 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Lan Phương 033....335 380 điểm 165 điểm 215 điểm 23/09/2020 Đề 2
Bùi Quang Huy 096....542 875 điểm 470 điểm 405 điểm 23/09/2020 Đề 2
Phạm Thu Hà 035....802 595 điểm 270 điểm 325 điểm 23/09/2020 Đề 2
Phạm Đức Thắng 016.....460 345 điểm 195 điểm 150 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Như Quỳnh 097....432 260 điểm 140 điểm 120 điểm 23/09/2020 Đề 2
Mạc Quỳnh Chi 038....965 465 điểm 245 điểm 220 điểm 23/09/2020 Đề 2
Mai Thị Linh 036....664 450 điểm 100 điểm 350 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thùy Linh 033....230 600 điểm 250 điểm 350 điểm 23/09/2020 Đề 2
Kiều Mỹ Tâm 035....456 310 điểm 165 điểm 145 điểm 23/09/2020 Đề 2
Bùi Thị Duyên 032....044 505 điểm 295 điểm 210 điểm 23/09/2020 Đề 2
Vũ Thị Ánh Phương 097....177 210 điểm 145 điểm 65 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Thu Phương 088....999 395 điểm 145 điểm 250 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Minh Thúy 038....537 490 điểm 310 điểm 180 điểm 23/09/2020 Đề 2
Chu Thị Ngọc 097....521 560 điểm 385 điểm 175 điểm 23/09/2020 Đề 2
Trần Minh Thư 096....541 405 điểm 180 điểm 225 điểm 23/09/2020 Đề 2
Trần Thanh Thúy 098....509 480 điểm 180 điểm 300 điểm 23/09/2020 Đề 2
Đinh Thị Thu Trang 091....387 555 điểm 255 điểm 300 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Hoài Anh 038....140 465 điểm 290 điểm 175 điểm 23/09/2020 Đề 2
Hoàng Diệu Hiền 093....586 425 điểm 210 điểm 215 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Ngọc Anh 098....025 140 điểm 110 điểm 30 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Minh Tuân 033....439 665 điểm 360 điểm 305 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thái Hà 092....066 810 điểm 425 điểm 385 điểm 23/09/2020 Đề 2
Lê Thùy Trang 093....329 520 điểm 240 điểm 280 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Cẩm Tú 098....684 370 điểm 210 điểm 160 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Như Quỳnh 096....319 355 điểm 195 điểm 160 điểm 23/09/2020 Đề 2
ngô khánh toàn 036....711 530 điểm 240 điểm 290 điểm 23/09/2020 Đề 2
Bùi Quang Hưng 088....357 235 điểm 125 điểm 110 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thu Ngân 098....862 430 điểm 300 điểm 130 điểm 23/09/2020 Đề 2
Dang Dieu Linh 097....019 350 điểm 255 điểm 95 điểm 23/09/2020 Đề 2
Vũ Thị Anh Thương 035....669 255 điểm 145 điểm 110 điểm 23/09/2020 Đề 2
Mai Huệ 085....041 490 điểm 320 điểm 170 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thu Trà 094....061 375 điểm 230 điểm 145 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Lê Diệu Ngọc 096....228 320 điểm 150 điểm 170 điểm 23/09/2020 Đề 2
Trịnh Văn Minh 038....958 265 điểm 140 điểm 125 điểm 23/09/2020 Đề 2
Trương Ngọc Tú 036....559 155 điểm 90 điểm 65 điểm 23/09/2020 Đề 2
Trần Phương Dung 083....913 505 điểm 315 điểm 190 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Minh Dương 034....038 470 điểm 260 điểm 210 điểm 23/09/2020 Đề 2
Đỗ quỳnh anh 083....588 305 điểm 165 điểm 140 điểm 23/09/2020 Đề 2
Phan Thị Tâm 016.....137 265 điểm 145 điểm 120 điểm 23/09/2020 Đề 2
Hồ Tuấn Anh 037....975 250 điểm 170 điểm 80 điểm 23/09/2020 Đề 2
Nguyễn Khánh Hòa 096....042 285 điểm 185 điểm 100 điểm 23/09/2020 Đề 2
Thu Mây 096....849 695 điểm 330 điểm 365 điểm 23/09/2020 Đề 2
Buổi thi 25/09/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thị Phương Thảo 098....340 550 điểm 290 điểm 260 điểm 25/09/2020 Đề 2
Buổi thi 21/09/2020 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Thị Trung Anh 03.....082 455 điểm 240 điểm 215 điểm 21/09/2020 Đề 2
Nguyễn Thị Tố Uyên 037....029 450 điểm 250 điểm 200 điểm 21/09/2020 Đề 2
Lê Thị Huế 086....630 415 điểm 240 điểm 175 điểm 21/09/2020 Đề 2
Buổi thi 20/09/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Trung Kiên 093....192 545 điểm 275 điểm 270 điểm 20/09/2020 Đề 1
Nguyễn Phương Ngọc 098....182 755 điểm 370 điểm 385 điểm 20/09/2020 Đề 1
Thu Mây 096....849 745 điểm 360 điểm 385 điểm 20/09/2020 Đề 1
Ngần 097....149 420 điểm 195 điểm 225 điểm 20/09/2020 Đề 1
Nguyễn Tiến Văn 096....209 480 điểm 230 điểm 250 điểm 20/09/2020 Đề 1
Buổi thi 16/09/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Hồng Thái 091....251 530 điểm 320 điểm 210 điểm 16/09/2020 Đề 1
Nguyễn Việt Linh 082....230 320 điểm 180 điểm 140 điểm 16/09/2020 Đề 1
Hoàng Thị Yến 039....494 400 điểm 220 điểm 180 điểm 16/09/2020 Đề 1
Hoàng Quốc Việt 034....282 445 điểm 215 điểm 230 điểm 16/09/2020 Đề 1
Phạm Thị Ngọc 037....738 355 điểm 130 điểm 225 điểm 16/09/2020 Đề 1
Nguyễn Anh Tú 094....373 535 điểm 315 điểm 220 điểm 16/09/2020 Đề 1
Lê Thị Quý 096....002 395 điểm 200 điểm 195 điểm 16/09/2020 Đề 1
Lê Ngọc Đình 083....409 315 điểm 195 điểm 120 điểm 16/09/2020 Đề 1
Lương Văn Tuấn 034....559 620 điểm 330 điểm 290 điểm 16/09/2020 Đề 1
Dương Thị Hà Trang 034....108 735 điểm 385 điểm 350 điểm 16/09/2020 Đề 1
Phạm Thị Hải 096....581 760 điểm 425 điểm 335 điểm 16/09/2020 Đề 1
Hà Trung Hiếu 035....653 205 điểm 115 điểm 90 điểm 16/09/2020 Đề 1
Trần Văn Hưng 035....512 545 điểm 255 điểm 290 điểm 16/09/2020 Đề 1
Hàn Công Thuận 096....606 475 điểm 190 điểm 285 điểm 16/09/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Duyên 035....720 500 điểm 240 điểm 260 điểm 16/09/2020 Đề 1
trịnh ngọc phương 096....941 50 điểm 45 điểm 5 điểm 16/09/2020 Đề 1
Nguyễn Thị Hiền 096....714 205 điểm 120 điểm 85 điểm 16/09/2020 Đề 1
Nguyễn Quốc Phương 039....856 190 điểm 150 điểm 40 điểm 16/09/2020 Đề 1
Nguyễn Minh Dương 034....519 315 điểm 145 điểm 170 điểm 16/09/2020 Đề 1
Lương Thu Phương 039....527 265 điểm 125 điểm 140 điểm 16/09/2020 Đề 1
Buổi thi 14/09/2020 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Ngọc Ánh 037....415 230 điểm 120 điểm 110 điểm 14/09/2020 Đề 1
Nguyễn Thanh Nguyệt 035....698 530 điểm 320 điểm 210 điểm 14/09/2020 Đề 1

Trang