Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 26/02/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
lê thanh nam 096....758 250 điểm 130 điểm 120 điểm 26/02/2017 Đề 8
Phạm Đức Quang 096....213 290 điểm 170 điểm 120 điểm 26/02/2017 Đề 8
Phạm Nguyên Hùng 096....978 655 điểm 400 điểm 255 điểm 26/02/2017 Đề 8
Đào Hương 096....600 335 điểm 215 điểm 120 điểm 26/02/2017 Đề 8
Phạm Thanh Tùng 098....986 650 điểm 325 điểm 325 điểm 26/02/2017 Đề 8
Phạm Văn Đạt 096....118 375 điểm 215 điểm 160 điểm 26/02/2017 Đề 8
lã thị hồng nhung 016.....367 380 điểm 165 điểm 215 điểm 26/02/2017 Đề 8
Hoàng Thị Kiều 096....930 350 điểm 170 điểm 180 điểm 26/02/2017 Đề 8
Nguyễn Như Điệp 097....468 400 điểm 175 điểm 225 điểm 26/02/2017 Đề 8
lương thị vân anh 016.....169 445 điểm 185 điểm 260 điểm 26/02/2017 Đề 8
Bùi Thị dung 016.....499 325 điểm 165 điểm 160 điểm 26/02/2017 Đề 8
Nguyễn Trần Hà Trang 966...703 485 điểm 260 điểm 225 điểm 26/02/2017 Đề 8
Nông thị Hải Yến 091....739 320 điểm 180 điểm 140 điểm 26/02/2017 Đề 8
Lê Thị Thùy Dung 016.....615 275 điểm 150 điểm 125 điểm 26/02/2017 Đề 8
Nông Ngọc Lan 098....919 230 điểm 140 điểm 90 điểm 26/02/2017 Đề 8
Phùng Mạnh Khang 012.....207 390 điểm 240 điểm 150 điểm 26/02/2017 Đề 8
Lê Quỳnh Anh 016.....036 365 điểm 170 điểm 195 điểm 26/02/2017 Đề 8
Trần Công Anh 098....759 630 điểm 365 điểm 265 điểm 26/02/2017 Đề 8
016.....035 240 điểm 90 điểm 150 điểm 26/02/2017 Đề 8
Hoàng Thị Huyền 016.....193 300 điểm 180 điểm 120 điểm 26/02/2017 Đề 8
Trần Lành 016.....199 625 điểm 315 điểm 310 điểm 26/02/2017 Đề 8
Lê Mạnh Toàn 098....782 495 điểm 255 điểm 240 điểm 26/02/2017 Đề 8
Bùi Thị Hiền 016.....966 210 điểm 90 điểm 120 điểm 26/02/2017 Đề 8
Oanh Pham 094....029 330 điểm 160 điểm 170 điểm 26/02/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Thùy Dung 094....599 295 điểm 180 điểm 115 điểm 26/02/2017 Đề 8
Nguyễn Đúc Anh 090....701 665 điểm 325 điểm 340 điểm 26/02/2017 Đề 8
Nguyen Cong Thuc 912...994 575 điểm 295 điểm 280 điểm 26/02/2017 Đề 8
lưu đức thạch 096....842 360 điểm 170 điểm 190 điểm 26/02/2017 Đề 8
Le Thi Huong Ly 096....809 225 điểm 140 điểm 85 điểm 26/02/2017 Đề 8
Vương Tuấn Anh 016.....511 335 điểm 185 điểm 150 điểm 26/02/2017 Đề 8
phan việt phú 097....019 375 điểm 160 điểm 215 điểm 26/02/2017 Đề 8
Lê Thị Khánh Linh 097....986 310 điểm 115 điểm 195 điểm 26/02/2017 Đề 8
Dương Đức Đông 097....174 225 điểm 160 điểm 65 điểm 26/02/2017 Đề 8
Nguyễn Bá Đạt 097.......13 280 điểm 140 điểm 140 điểm 26/02/2017 Đề 8
Trần Đức Mạnh +84......199 405 điểm 190 điểm 215 điểm 26/02/2017 Đề 8
Buổi thi 13/02/2017 - IIG
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phan Thị Mỹ Trang 096....577 430 điểm 235 điểm 195 điểm 13/02/2017 IIG
Ngô Thị Sao Mai 096....542 475 điểm 260 điểm 215 điểm 13/02/2017 IIG
Buổi thi 24/02/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Chu Minh Quân 098....181 580 điểm 345 điểm 235 điểm 24/02/2017 Đề 10
nguyễn thành trung 016.....023 395 điểm 185 điểm 210 điểm 24/02/2017 Đề 10
Phạm Lan Anh 016.....681 340 điểm 165 điểm 175 điểm 24/02/2017 Đề 10
Đinh Thị Hà 097....927 180 điểm 115 điểm 65 điểm 24/02/2017 Đề 10
Bùi Văn Thu 098....253 350 điểm 200 điểm 150 điểm 24/02/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Hồng Diễm 093....828 255 điểm 125 điểm 130 điểm 24/02/2017 Đề 10
Phạm Bùi Lê Na 098....994 355 điểm 255 điểm 100 điểm 24/02/2017 Đề 10
Hoàng Hải Đăng 097....891 435 điểm 245 điểm 190 điểm 24/02/2017 Đề 10
Cao Thi Hong Diep 016.....810 330 điểm 160 điểm 170 điểm 24/02/2017 Đề 10
Trần Ngọc Mai 096....568 335 điểm 185 điểm 150 điểm 24/02/2017 Đề 10
phan lam phương 097....645 545 điểm 330 điểm 215 điểm 24/02/2017 Đề 10
Vũ Thị Huế 098....834 420 điểm 200 điểm 220 điểm 24/02/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Ngọc Mai 016.....883 350 điểm 160 điểm 190 điểm 24/02/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Hạnh 016.....342 350 điểm 210 điểm 140 điểm 24/02/2017 Đề 10
Phạm Thị Ngọc Anh 016.....999 520 điểm 215 điểm 305 điểm 24/02/2017 Đề 10
Bùi Thị Thùy Linh 096....627 325 điểm 175 điểm 150 điểm 24/02/2017 Đề 10
Thân Thị Thanh Nga 098....071 350 điểm 210 điểm 140 điểm 24/02/2017 Đề 10
phan tiến thành 016.....591 350 điểm 125 điểm 225 điểm 24/02/2017 Đề 10
Tran quang huy 016.....666 520 điểm 295 điểm 225 điểm 24/02/2017 Đề 10
Hà Đăng Lưu 016.....149 230 điểm 140 điểm 90 điểm 24/02/2017 Đề 10
Nguyễn Hữu Thắng 016.....636 200 điểm 180 điểm 20 điểm 24/02/2017 Đề 10
Buổi thi 22/02/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng Xuân Bách 016.....935 515 điểm 300 điểm 215 điểm 22/02/2017 Đề 7
Đặng Mai Hương 090....421 580 điểm 310 điểm 270 điểm 22/02/2017 Đề 7
Phạm Thị Kiều Oanh 097....676 275 điểm 160 điểm 115 điểm 22/02/2017 Đề 7
phạm thị hải yến 016.....255 340 điểm 245 điểm 95 điểm 22/02/2017 Đề 7
Trịnh Thị Thục Chinh 012.....939 380 điểm 215 điểm 165 điểm 22/02/2017 Đề 7
Nguyễn Ngọc Lâm 096....849 400 điểm 220 điểm 180 điểm 22/02/2017 Đề 7
trần mạnh cường 016.....451 175 điểm 115 điểm 60 điểm 22/02/2017 Đề 7
Phạm Trung Đức 016.....573 430 điểm 195 điểm 235 điểm 22/02/2017 Đề 7
Phạm Quang Trung 093....750 555 điểm 255 điểm 300 điểm 22/02/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Bích Ngọc 098....108 430 điểm 195 điểm 235 điểm 22/02/2017 Đề 7
Nguyễn thanh huy 096....295 270 điểm 180 điểm 90 điểm 22/02/2017 Đề 7
nguyễn hà phương 012.....161 310 điểm 145 điểm 165 điểm 22/02/2017 Đề 7
Nguyễn Công Tân 016.....366 270 điểm 140 điểm 130 điểm 22/02/2017 Đề 7
hoàng việt thắng 012.....855 345 điểm 200 điểm 145 điểm 22/02/2017 Đề 7
Vũ Minh Nhật 016.....999 340 điểm 195 điểm 145 điểm 22/02/2017 Đề 7
Đặng Thị Thùy 016.....550 320 điểm 145 điểm 175 điểm 22/02/2017 Đề 7
Hoàng Thị Huế 096....005 315 điểm 175 điểm 140 điểm 22/02/2017 Đề 7
Ngô ThỊ MỸ Quỳnh 016.....866 220 điểm 140 điểm 80 điểm 22/02/2017 Đề 7
Đặng Đình Long 097....221 520 điểm 250 điểm 270 điểm 22/02/2017 Đề 7
Hồ Thị Tuyết Nhung 097....807 265 điểm 175 điểm 90 điểm 22/02/2017 Đề 7
Trịnh Quang Linh 098....656 410 điểm 140 điểm 270 điểm 22/02/2017 Đề 7
Buổi thi 20/02/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trịnh Quang Linh 098....656 255 điểm 85 điểm 170 điểm 20/02/2017 Đề 10
Đinh Thị Hồng Anh 016.....030 325 điểm 135 điểm 190 điểm 20/02/2017 Đề 10
Đặng Xuân Bách 016.....935 515 điểm 300 điểm 215 điểm 20/02/2017 Đề 10
Trần Huyền Trang 098....733 410 điểm 185 điểm 225 điểm 20/02/2017 Đề 10
Nguyễn Thùy Linh 094....770 350 điểm 190 điểm 160 điểm 20/02/2017 Đề 10
Hà Quốc Tuấn 097....369 90 điểm 50 điểm 40 điểm 20/02/2017 Đề 10
Phạm Thị Thuý Hồng 094....197 425 điểm 195 điểm 230 điểm 20/02/2017 Đề 10
Lý Mạnh Trường 094....030 260 điểm 120 điểm 140 điểm 20/02/2017 Đề 10
Nguyễn Lâm Tùng 016.....816 405 điểm 245 điểm 160 điểm 20/02/2017 Đề 10
Lê Thị Hương 016.....989 435 điểm 200 điểm 235 điểm 20/02/2017 Đề 10
Võ Thu Hà 016.....871 510 điểm 260 điểm 250 điểm 20/02/2017 Đề 10
Lê Trọng Hiếu 093....992 255 điểm 165 điểm 90 điểm 20/02/2017 Đề 10
Bùi Xuân Trường 094....476 360 điểm 170 điểm 190 điểm 20/02/2017 Đề 10
Trần Thị Mai Phương 097....950 355 điểm 180 điểm 175 điểm 20/02/2017 Đề 10
nguyễn thành nam 097....099 270 điểm 160 điểm 110 điểm 20/02/2017 Đề 10
Dương Xuân Trường 016.....660 755 điểm 430 điểm 325 điểm 20/02/2017 Đề 10
Đỗ Thị Chinh 016.....910 300 điểm 150 điểm 150 điểm 20/02/2017 Đề 10
Nguyễn Việt Trinh 016.....962 430 điểm 190 điểm 240 điểm 20/02/2017 Đề 10
Phạm Thị Trang 096....889 305 điểm 165 điểm 140 điểm 20/02/2017 Đề 10
Hoàng Ngọc Sơn 098....761 285 điểm 140 điểm 145 điểm 20/02/2017 Đề 10
Bùi Thùy Dương 016.....385 355 điểm 165 điểm 190 điểm 20/02/2017 Đề 10

Trang