Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 21/05/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đào Nhật Long 097....796 190 điểm 110 điểm 80 điểm 21/05/2018 Đề 10
Hàn Thu Thủy 016.....989 475 điểm 250 điểm 225 điểm 21/05/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Trang 016.....866 415 điểm 190 điểm 225 điểm 21/05/2018 Đề 10
Cao văn vương 096....809 270 điểm 175 điểm 95 điểm 21/05/2018 Đề 10
Trần Ánh Nguyệt 016.....183 385 điểm 215 điểm 170 điểm 21/05/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Diệu Linh 016.....613 350 điểm 185 điểm 165 điểm 21/05/2018 Đề 10
Buổi thi 20/05/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Bích Ngọc 016.....040 335 điểm 210 điểm 125 điểm 20/05/2018 Đề 8
Vũ Phúc Anh 096....699 375 điểm 175 điểm 200 điểm 20/05/2018 Đề 8
Bùi Thị Huê 096....781 370 điểm 195 điểm 175 điểm 20/05/2018 Đề 8
La Thi Tham 096....141 380 điểm 200 điểm 180 điểm 20/05/2018 Đề 8
Nguyễn Quang Trung 016.....820 260 điểm 110 điểm 150 điểm 20/05/2018 Đề 8
Đinh Mỹ Linh 096....508 555 điểm 290 điểm 265 điểm 20/05/2018 Đề 8
Lê Gia Nhật Minh 094....113 380 điểm 215 điểm 165 điểm 20/05/2018 Đề 8
Đào Phan Thiều 012.....751 415 điểm 195 điểm 220 điểm 20/05/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Phương Anh 016.....416 295 điểm 200 điểm 95 điểm 20/05/2018 Đề 8
Phạm Kim Anh 096....738 605 điểm 300 điểm 305 điểm 20/05/2018 Đề 8
Lưu Khánh Huyền 016.....875 450 điểm 220 điểm 230 điểm 20/05/2018 Đề 8
Vũ Phương Quý 016.....199 390 điểm 175 điểm 215 điểm 20/05/2018 Đề 8
Buổi thi 18/05/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đào Phan Thiều 012.....751 335 điểm 160 điểm 175 điểm 18/05/2018 Đề 7
Lê Gia Nhật Minh 094....113 320 điểm 170 điểm 150 điểm 18/05/2018 Đề 7
Quyên 016.....842 395 điểm 220 điểm 175 điểm 18/05/2018 Đề 7
Bùi Mạnh Cường 016.....874 355 điểm 180 điểm 175 điểm 18/05/2018 Đề 7
Trần Thị Ánh 016.....406 430 điểm 175 điểm 255 điểm 18/05/2018 Đề 7
Lê Mai Hạnh 098....556 305 điểm 125 điểm 180 điểm 18/05/2018 Đề 7
Dương Đức Đông 097....174 270 điểm 160 điểm 110 điểm 18/05/2018 Đề 7
Nông Hoàng Tâm 016.....040 485 điểm 255 điểm 230 điểm 18/05/2018 Đề 7
Đoàn Thu Hoài 012.....493 615 điểm 275 điểm 340 điểm 18/05/2018 Đề 7
Trương Việt Linh 096....967 385 điểm 240 điểm 145 điểm 18/05/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Mai 096....491 225 điểm 160 điểm 65 điểm 18/05/2018 Đề 7
Buổi thi 16/05/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Tự Tâm 098....280 400 điểm 175 điểm 225 điểm 16/05/2018 Đề 10
Trần Từ Tâm 098....101 450 điểm 210 điểm 240 điểm 16/05/2018 Đề 10
nguyễn thị huyền trang 091....939 285 điểm 170 điểm 115 điểm 16/05/2018 Đề 10
Vũ Thị Hằng 096....117 350 điểm 200 điểm 150 điểm 16/05/2018 Đề 10
Hoàng Khánh Linh 016.....321 350 điểm 150 điểm 200 điểm 16/05/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Phương Uyên 012.....109 550 điểm 300 điểm 250 điểm 16/05/2018 Đề 10
Buổi thi 14/05/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Ngọc Trâm 098....199 775 điểm 450 điểm 325 điểm 14/05/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Tuyết Anh 098....999 310 điểm 200 điểm 110 điểm 14/05/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Giang 097....075 245 điểm 165 điểm 80 điểm 14/05/2018 Đề 8
Phạm Thị Minh Trang 096....126 635 điểm 380 điểm 255 điểm 14/05/2018 Đề 8
Vũ hoài trang 016.....889 490 điểm 280 điểm 210 điểm 14/05/2018 Đề 8
Nguyễn Anh Thư 016.......859 375 điểm 160 điểm 215 điểm 14/05/2018 Đề 8
Đỗ Trung Kiên 097....076 155 điểm 150 điểm 5 điểm 14/05/2018 Đề 8
Cao văn vương 096....809 270 điểm 175 điểm 95 điểm 14/05/2018 Đề 8
Buổi thi 13/05/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Văn Thắng 097....964 375 điểm 230 điểm 145 điểm 13/05/2018 Đề 7
Nguyễn Văn Thắng 097....964 375 điểm 230 điểm 145 điểm 13/05/2018 Đề 7
Lê Thị Kim Huệ 096....121 425 điểm 185 điểm 240 điểm 13/05/2018 Đề 7
Nguyễn Hiền 016.....156 605 điểm 275 điểm 330 điểm 13/05/2018 Đề 7
Trần T. Thúy Duyên 016.....940 410 điểm 160 điểm 250 điểm 13/05/2018 Đề 7
Phạm Văn Hạnh 094....120 535 điểm 270 điểm 265 điểm 13/05/2018 Đề 7
Buổi thi 11/05/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
cao thị nga 016.....826 255 điểm 185 điểm 70 điểm 11/05/2018 Đề 10
Mai Thị Thu Huyền 098....715 270 điểm 150 điểm 120 điểm 11/05/2018 Đề 10
Đào Thùy Lan 016.....849 330 điểm 130 điểm 200 điểm 11/05/2018 Đề 10
Mai Huyền 098....715 270 điểm 150 điểm 120 điểm 11/05/2018 Đề 10
Trần Nhật Minh 097....135 505 điểm 270 điểm 235 điểm 11/05/2018 Đề 10
Trần Mai Trang 098....161 420 điểm 220 điểm 200 điểm 11/05/2018 Đề 10
Chu Thị Ngọc Anh 016.....196 535 điểm 280 điểm 255 điểm 11/05/2018 Đề 10
Buổi thi 09/05/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Duy Lâm 097....905 375 điểm 255 điểm 120 điểm 09/05/2018 Đề 8
Buổi thi 07/05/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Việt Trinh 096....879 325 điểm 195 điểm 130 điểm 07/05/2018 Đề 7
Bùi Thị Hải 094....762 360 điểm 130 điểm 230 điểm 07/05/2018 Đề 7
Nguyễn Ngọc Anh 096....630 650 điểm 360 điểm 290 điểm 07/05/2018 Đề 7
Buổi thi 06/05/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thị Lan 096....810 425 điểm 245 điểm 180 điểm 06/05/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thu Hiền 096....046 755 điểm 420 điểm 335 điểm 06/05/2018 Đề 10
nguyễn xuân tuấn 094....186 355 điểm 245 điểm 110 điểm 06/05/2018 Đề 10
Nguyễn Sỹ Minh 016.....426 125 điểm 80 điểm 45 điểm 06/05/2018 Đề 10
Nguyễn Quang Tiến 016.....658 550 điểm 270 điểm 280 điểm 06/05/2018 Đề 10
Trần Đình Khương 016.....543 605 điểm 295 điểm 310 điểm 06/05/2018 Đề 10
Trần Viết Tiệp 098....326 450 điểm 210 điểm 240 điểm 06/05/2018 Đề 10
Buổi thi 04/05/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Văn Ngân 096....869 350 điểm 135 điểm 215 điểm 04/05/2018 Đề 8
Nguyễn Hà Phương 094....129 375 điểm 230 điểm 145 điểm 04/05/2018 Đề 8
nguyễn hà trang 016.....454 440 điểm 245 điểm 195 điểm 04/05/2018 Đề 8
Nguyễn Sỹ Hoàng 096....417 405 điểm 210 điểm 195 điểm 04/05/2018 Đề 8
Buổi thi 02/05/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Tố Quỳnh 016.....897 490 điểm 270 điểm 220 điểm 02/05/2018 Đề 7
Nguyễn Thảo Trinh 096....816 430 điểm 215 điểm 215 điểm 02/05/2018 Đề 7
Phạm Hải Yến 098....223 500 điểm 210 điểm 290 điểm 02/05/2018 Đề 7
Phan Thu Phương 096....995 480 điểm 245 điểm 235 điểm 02/05/2018 Đề 7
Buổi thi 22/04/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng Thị Quỳnh Trang 097....878 350 điểm 160 điểm 190 điểm 22/04/2018 Đề 10
Dương Văn Đức 016.....381 715 điểm 385 điểm 330 điểm 22/04/2018 Đề 10
Trương Thị Phương Hoa 016.....549 750 điểm 400 điểm 350 điểm 22/04/2018 Đề 10
Dung Jun 091....426 655 điểm 370 điểm 285 điểm 22/04/2018 Đề 10
Hà Hữu Hoàng Khải 096....808 425 điểm 195 điểm 230 điểm 22/04/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Quỳnh Liên 016.....249 535 điểm 310 điểm 225 điểm 22/04/2018 Đề 10
Phạm Trọng Quang 016.....752 650 điểm 380 điểm 270 điểm 22/04/2018 Đề 10
Nguyễn Trung Hiếu 016.....992 750 điểm 425 điểm 325 điểm 22/04/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thu Hường 096....107 655 điểm 365 điểm 290 điểm 22/04/2018 Đề 10
Buổi thi 28/04/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đoàn Thị Thùy Trang 096....801 380 điểm 180 điểm 200 điểm 28/04/2018 Đề 10
Hoàng Thị Lương 098....695 580 điểm 325 điểm 255 điểm 28/04/2018 Đề 10
Lê Xuân Giang 016.....981 355 điểm 215 điểm 140 điểm 28/04/2018 Đề 10
Buổi thi 27/04/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
lô thị hoa 016.....296 410 điểm 230 điểm 180 điểm 27/04/2018 Đề 8
Nguyễn Kim Thịnh 016.....435 230 điểm 130 điểm 100 điểm 27/04/2018 Đề 8
Nguyễn Tiến Tùng 016.....760 500 điểm 215 điểm 285 điểm 27/04/2018 Đề 8
Nguyễn Thu Thảo 016.....058 190 điểm 125 điểm 65 điểm 27/04/2018 Đề 8
hoàng tuấn anh 016.....288 385 điểm 220 điểm 165 điểm 27/04/2018 Đề 8
Nguyễn Như Khánh Toàn 097....957 280 điểm 180 điểm 100 điểm 27/04/2018 Đề 8
Buổi thi 23/04/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Ngọc Tú 097....044 350 điểm 200 điểm 150 điểm 23/04/2018 Đề 7
Dương Thị Hà 096....818 215 điểm 85 điểm 130 điểm 23/04/2018 Đề 7
Võ Châu Dân 091....457 690 điểm 270 điểm 420 điểm 23/04/2018 Đề 7
Hà Mai 096....261 990 điểm 495 điểm 495 điểm 23/04/2018 Đề 7
Trần Minh Tấn 016.....396 180 điểm 130 điểm 50 điểm 23/04/2018 Đề 7
Hà Thị Thắm 016.....438 370 điểm 160 điểm 210 điểm 23/04/2018 Đề 7
Bùi Xuân Thịnh 016.....455 465 điểm 185 điểm 280 điểm 23/04/2018 Đề 7

Trang