Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 13/09/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thanh Luy 096....167 425 điểm 245 điểm 180 điểm 13/09/2019 Đề 4
Nguyễn Viết Anh 091....437 470 điểm 135 điểm 335 điểm 13/09/2019 Đề 4
tưởng huy khang 096....373 535 điểm 165 điểm 370 điểm 13/09/2019 Đề 4
Lê Trí Dũng 035....012 495 điểm 330 điểm 165 điểm 13/09/2019 Đề 4
Nguyễn Đình Tùng Lâm 091....128 695 điểm 380 điểm 315 điểm 13/09/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Ngọc 096....981 350 điểm 180 điểm 170 điểm 13/09/2019 Đề 4
Tiêu Thị Phượng 038....747 290 điểm 200 điểm 90 điểm 13/09/2019 Đề 4
Buổi thi 11/09/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Ngọc Thụy 097....257 555 điểm 220 điểm 335 điểm 11/09/2019 Đề 4
Cao Thị Yên 097....869 390 điểm 160 điểm 230 điểm 11/09/2019 Đề 4
Trần Thị Ly 098....239 485 điểm 295 điểm 190 điểm 11/09/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Khánh Huyền 012.....059 295 điểm 145 điểm 150 điểm 11/09/2019 Đề 4
Vũ Thị Hinh 035....754 815 điểm 385 điểm 430 điểm 11/09/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Vóc 096....680 350 điểm 190 điểm 160 điểm 11/09/2019 Đề 4
Vũ Thảo Linh 038....559 395 điểm 175 điểm 220 điểm 11/09/2019 Đề 4
Trịnh Thị Bình 038....474 385 điểm 170 điểm 215 điểm 11/09/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Thủy 097....475 405 điểm 215 điểm 190 điểm 11/09/2019 Đề 4
bùi thị châu huyền 037....519 425 điểm 200 điểm 225 điểm 11/09/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Hồng Thắm 032....118 400 điểm 185 điểm 215 điểm 11/09/2019 Đề 4
Bùi Thị Thanh Thúy 085....028 460 điểm 290 điểm 170 điểm 11/09/2019 Đề 4
Buổi thi 09/09/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Bảo Trung 039....722 405 điểm 245 điểm 160 điểm 09/09/2019 Đề 4
Nguyễn Ngọc Diệp 096....820 515 điểm 180 điểm 335 điểm 09/09/2019 Đề 4
Lê Quốc Tuân 039....410 260 điểm 165 điểm 95 điểm 09/09/2019 Đề 4
Nguyễn Khánh Ly 090....002 390 điểm 200 điểm 190 điểm 09/09/2019 Đề 4
Trần Thị Thanh Hương 039....199 240 điểm 170 điểm 70 điểm 09/09/2019 Đề 4
Lương Thị Hiếu 032....779 360 điểm 185 điểm 175 điểm 09/09/2019 Đề 4
Đậu Thanh Ngân 035....535 495 điểm 230 điểm 265 điểm 09/09/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Hạnh 096....659 320 điểm 195 điểm 125 điểm 09/09/2019 Đề 4
Buổi thi 08/09/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Khánh Linh 037....090 275 điểm 165 điểm 110 điểm 08/09/2019 Đề 4
ĐẬU THỊ THU HIỀN 098....576 365 điểm 190 điểm 175 điểm 08/09/2019 Đề 4
Lường Văn Tuấn 035....220 350 điểm 140 điểm 210 điểm 08/09/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Hậu 016.....229 195 điểm 70 điểm 125 điểm 08/09/2019 Đề 4
Nguyễn Minh Ngọc 038....190 555 điểm 380 điểm 175 điểm 08/09/2019 Đề 4
Trịnh Ngọc Hoà 096....327 390 điểm 200 điểm 190 điểm 08/09/2019 Đề 4
Phạm Cường 098....987 240 điểm 150 điểm 90 điểm 08/09/2019 Đề 4
Buổi thi 21/07/2019 - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Đặng Huyền Thư 034....271 285 điểm 185 điểm 100 điểm 21/07/2019 Đề 5
Bùi Trung Kiên 034....927 420 điểm 250 điểm 170 điểm 21/07/2019 Đề 5
Luyện Thị Hằng 098....189 505 điểm 245 điểm 260 điểm 21/07/2019 Đề 5
Đỗ Thị Hồng Ngọc 016.....456 335 điểm 170 điểm 165 điểm 21/07/2019 Đề 5
nguyễn thị hương lan 039....772 600 điểm 360 điểm 240 điểm 21/07/2019 Đề 5
Lê Ngọc Mẫn 034....342 590 điểm 320 điểm 270 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Thu Hiền 098....594 460 điểm 195 điểm 265 điểm 21/07/2019 Đề 5
Phạm Thế Vỹ 035....130 245 điểm 95 điểm 150 điểm 21/07/2019 Đề 5
TRỊNH THỊ QUỲNH 036....301 375 điểm 180 điểm 195 điểm 21/07/2019 Đề 5
Đào Diệp Linh 036....675 520 điểm 260 điểm 260 điểm 21/07/2019 Đề 5
VU HONG NHUNG 090....104 410 điểm 190 điểm 220 điểm 21/07/2019 Đề 5
Phạm Thị Vân 039....379 370 điểm 140 điểm 230 điểm 21/07/2019 Đề 5
Lê Thị Phương Thảo 032....668 660 điểm 330 điểm 330 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Thị Phương Lâm 036....348 395 điểm 275 điểm 120 điểm 21/07/2019 Đề 5
Ngô Thị Kim Thư 038....426 265 điểm 135 điểm 130 điểm 21/07/2019 Đề 5
HOÀNG THỊ THƯƠNG THẢO 035....313 655 điểm 330 điểm 325 điểm 21/07/2019 Đề 5
Phạm Thị Trang 039....775 240 điểm 150 điểm 90 điểm 21/07/2019 Đề 5
Le Thi Ngoc Anh 036....005 350 điểm 175 điểm 175 điểm 21/07/2019 Đề 5
Vũ Hương Giang 096....719 660 điểm 330 điểm 330 điểm 21/07/2019 Đề 5
Lê Thu Trang 094....871 640 điểm 385 điểm 255 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Thùy Linh 039....436 430 điểm 165 điểm 265 điểm 21/07/2019 Đề 5
Buổi thi 06/09/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phan Đức Bình 096....102 330 điểm 200 điểm 130 điểm 06/09/2019 Đề 3
Trần Đình Hưng 098....704 465 điểm 195 điểm 270 điểm 06/09/2019 Đề 3
Lại Thục Trinh 097....925 640 điểm 340 điểm 300 điểm 06/09/2019 Đề 3
Nguyễn Hà Nhi 037....502 715 điểm 365 điểm 350 điểm 06/09/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Nguyệt Minh 098....163 775 điểm 405 điểm 370 điểm 06/09/2019 Đề 3
Buổi thi 04/09/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Hoàng Vũ 091....901 370 điểm 270 điểm 100 điểm 04/09/2019 Đề 3
Mai Thị Thuỳ Anh 094....602 480 điểm 250 điểm 230 điểm 04/09/2019 Đề 3
Cấn Thị Thanh Huyền 035....934 730 điểm 410 điểm 320 điểm 04/09/2019 Đề 3
Cao Hoài Linh 098....739 310 điểm 140 điểm 170 điểm 04/09/2019 Đề 3
Nguyễn Trung Hậu 033....445 215 điểm 165 điểm 50 điểm 04/09/2019 Đề 3
Hà Thị Quỳnh Trang 038....234 305 điểm 115 điểm 190 điểm 04/09/2019 Đề 3
Trần Huệ Anh 091....900 470 điểm 245 điểm 225 điểm 04/09/2019 Đề 3
Bùi Thùy Linh 016.....996 310 điểm 210 điểm 100 điểm 04/09/2019 Đề 3
Nguyễn Hải Long 088....540 610 điểm 315 điểm 295 điểm 04/09/2019 Đề 3
Trương Hoàng Tùng 094....756 550 điểm 285 điểm 265 điểm 04/09/2019 Đề 3
Nguyễn Anh Thư 039......859 790 điểm 400 điểm 390 điểm 04/09/2019 Đề 3
Buổi thi 01/09/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Hoàng Mi 097....109 730 điểm 400 điểm 330 điểm 01/09/2019 Đề 3
Nguyễn Văn Hưng 086....623 370 điểm 180 điểm 190 điểm 01/09/2019 Đề 3
Nguyễn Thanh Hoàng 036....380 405 điểm 230 điểm 175 điểm 01/09/2019 Đề 3
Phạm Thị Phương Mai 035....691 275 điểm 195 điểm 80 điểm 01/09/2019 Đề 3
Phùng Minh Tâm 097....759 435 điểm 240 điểm 195 điểm 01/09/2019 Đề 3
Buổi thi 30/08/2019 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Bích Thuận 01......848 575 điểm 300 điểm 275 điểm 30/08/2019 Đề 2
Hoàng Hải Yến 094....209 415 điểm 215 điểm 200 điểm 30/08/2019 Đề 2
Trần Thị Đào 096....270 485 điểm 245 điểm 240 điểm 30/08/2019 Đề 2
Thịnh Văn Khánh 091....923 520 điểm 290 điểm 230 điểm 30/08/2019 Đề 2
Phạm Thị Vân 039....379 230 điểm 90 điểm 140 điểm 30/08/2019 Đề 2
Vũ Thị Khánh Ly 097....781 300 điểm 180 điểm 120 điểm 30/08/2019 Đề 2
Ngoc 094....109 410 điểm 220 điểm 190 điểm 30/08/2019 Đề 2
Lê Thị Thảo 096....397 415 điểm 180 điểm 235 điểm 30/08/2019 Đề 2
Vũ Thị Huệ 096....504 420 điểm 195 điểm 225 điểm 30/08/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Thùy Dung 032....363 800 điểm 395 điểm 405 điểm 30/08/2019 Đề 2
Bùi Thị Bích Vân 094....156 470 điểm 120 điểm 350 điểm 30/08/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Thư 032....277 470 điểm 210 điểm 260 điểm 30/08/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Khánh Dung 034....525 755 điểm 390 điểm 365 điểm 30/08/2019 Đề 2
Vương Ngọc Sơn 032....337 545 điểm 315 điểm 230 điểm 30/08/2019 Đề 2
Nguyễn Đức Huy 032....916 700 điểm 350 điểm 350 điểm 30/08/2019 Đề 2
Đinh Thiện Luân 033....437 890 điểm 445 điểm 445 điểm 30/08/2019 Đề 2
Buổi thi 28/08/2019 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Đình Cẩm Ly 088....080 200 điểm 110 điểm 90 điểm 28/08/2019 Đề 2
Lê trúc hà 096....871 605 điểm 315 điểm 290 điểm 28/08/2019 Đề 2
Hồ Huyền Thương 094....015 425 điểm 275 điểm 150 điểm 28/08/2019 Đề 2
Vương Tuấn Anh 096....621 320 điểm 175 điểm 145 điểm 28/08/2019 Đề 2
Trần Ngọc Diệp 039....911 415 điểm 270 điểm 145 điểm 28/08/2019 Đề 2
Lê Thị Ngọc Ánh 096....936 225 điểm 125 điểm 100 điểm 28/08/2019 Đề 2
Trần Thị Trang 097....482 515 điểm 250 điểm 265 điểm 28/08/2019 Đề 2
Buổi thi 26/08/2019 - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Minh Quân 085....731 400 điểm 280 điểm 120 điểm 26/08/2019 Đề 2

Trang