Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 13/02/2017 - IIG
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
LAI DUC HUAN 098....338 385 điểm 220 điểm 165 điểm 13/02/2017 IIG
Buổi thi 23/06/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Dang Ngoc Bao Tram 096....733 190 điểm 170 điểm 20 điểm 23/06/2017 Đề 8
Nguyễn phương thảo 096....355 540 điểm 275 điểm 265 điểm 23/06/2017 Đề 8
Lưu Nguyễn Thùy Trang 091....199 670 điểm 370 điểm 300 điểm 23/06/2017 Đề 8
Nguyễn Văn Chuyên 016.....279 300 điểm 180 điểm 120 điểm 23/06/2017 Đề 8
Cao Ngọc Anh 097....106 790 điểm 430 điểm 360 điểm 23/06/2017 Đề 8
Nguyễn Văn Dũng 016.....321 350 điểm 220 điểm 130 điểm 23/06/2017 Đề 8
Nguyễn Anh Tiến 016.....800 650 điểm 330 điểm 320 điểm 23/06/2017 Đề 8
Lê Thị Anh Phương 016.....850 330 điểm 190 điểm 140 điểm 23/06/2017 Đề 8
Mai Hải Anh 098....554 465 điểm 200 điểm 265 điểm 23/06/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Ngọc Hà 096....476 280 điểm 165 điểm 115 điểm 23/06/2017 Đề 8
Trương Việt Linh 096....967 370 điểm 180 điểm 190 điểm 23/06/2017 Đề 8
Nguyễn Thùy Trang 016.....437 225 điểm 115 điểm 110 điểm 23/06/2017 Đề 8
Trần Thị Hồng Nhung 096....460 230 điểm 115 điểm 115 điểm 23/06/2017 Đề 8
Buổi thi 21/06/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Huyền Trang 094....739 225 điểm 175 điểm 50 điểm 21/06/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Mỹ Linh 094....017 285 điểm 170 điểm 115 điểm 21/06/2017 Đề 7
Nguyễn Hữu Nhật 016.....110 290 điểm 170 điểm 120 điểm 21/06/2017 Đề 7
Phạm Thu Trang 093....140 290 điểm 165 điểm 125 điểm 21/06/2017 Đề 7
Phạm Thị Hằng Nga 016.....620 550 điểm 300 điểm 250 điểm 21/06/2017 Đề 7
Đàm Đức Hùng 012.....602 320 điểm 180 điểm 140 điểm 21/06/2017 Đề 7
Nguyễn Trường Giang 016.....206 350 điểm 180 điểm 170 điểm 21/06/2017 Đề 7
Trần Ngọc Anh 012.....751 450 điểm 190 điểm 260 điểm 21/06/2017 Đề 7
Mạc Thanh Trà 097....340 330 điểm 160 điểm 170 điểm 21/06/2017 Đề 7
Trần Thị Quỳnh Trang 016.....359 240 điểm 140 điểm 100 điểm 21/06/2017 Đề 7
Ngô Thị Kim Tuyến 016.....961 375 điểm 185 điểm 190 điểm 21/06/2017 Đề 7
Nguyễn Hoàng Duy 012.....099 275 điểm 110 điểm 165 điểm 21/06/2017 Đề 7
Buổi thi 19/06/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thị Nhàn 016.....212 535 điểm 280 điểm 255 điểm 19/06/2017 Đề 10
Ninh Bích Ngọc 016.....180 295 điểm 145 điểm 150 điểm 19/06/2017 Đề 10
Trần Mạnh Cường 091....795 275 điểm 125 điểm 150 điểm 19/06/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Phương Uyên 012.....109 375 điểm 180 điểm 195 điểm 19/06/2017 Đề 10
Phạm Thị Hằng Nga 016.....620 320 điểm 160 điểm 160 điểm 19/06/2017 Đề 10
Nguyễn Văn Chuyên 016.....279 330 điểm 210 điểm 120 điểm 19/06/2017 Đề 10
Ngô Thị Ngọc Bích 016.....890 325 điểm 145 điểm 180 điểm 19/06/2017 Đề 10
Phạm Ngọc Công Minh 016.....844 535 điểm 250 điểm 285 điểm 19/06/2017 Đề 10
Nguyễn Mạnh Thắng 097....688 515 điểm 280 điểm 235 điểm 19/06/2017 Đề 10
Vũ Thị Mỹ Linh 016.....752 510 điểm 230 điểm 280 điểm 19/06/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Hương Thảo 096....886 465 điểm 200 điểm 265 điểm 19/06/2017 Đề 10
Lê Hoàng Đức 096....788 405 điểm 230 điểm 175 điểm 19/06/2017 Đề 10
Buổi thi 18/06/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Linh Giang 097....004 465 điểm 270 điểm 195 điểm 18/06/2017 Đề 8
Trần Nhật Minh 094....958 465 điểm 250 điểm 215 điểm 18/06/2017 Đề 8
Vũ Minh Hải 016....... 16 380 điểm 220 điểm 160 điểm 18/06/2017 Đề 8
Trần Siêu Cường 016.....001 350 điểm 250 điểm 100 điểm 18/06/2017 Đề 8
Đinh Hương Giang 097....817 195 điểm 190 điểm 5 điểm 18/06/2017 Đề 8
Dương Đức Đông 097....174 165 điểm 125 điểm 40 điểm 18/06/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Hà 016.....842 360 điểm 185 điểm 175 điểm 18/06/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Tơ 096....168 285 điểm 145 điểm 140 điểm 18/06/2017 Đề 8
Phạm Thị Linh 016.....399 335 điểm 215 điểm 120 điểm 18/06/2017 Đề 8
Đinh Thị Nga 096....359 280 điểm 150 điểm 130 điểm 18/06/2017 Đề 8
Phạm Thị Bến 097....207 390 điểm 160 điểm 230 điểm 18/06/2017 Đề 8
Trần Hữu Tài 016....789 185 điểm 145 điểm 40 điểm 18/06/2017 Đề 8
Lê Ngọc Huyền 016.....447 470 điểm 215 điểm 255 điểm 18/06/2017 Đề 8
Trần Trí Dũng 096....150 445 điểm 230 điểm 215 điểm 18/06/2017 Đề 8
Nguyễn Thị Ngọc Anh 016.....522 335 điểm 160 điểm 175 điểm 18/06/2017 Đề 8
Nguyen Huyen Trang 016.....001 405 điểm 255 điểm 150 điểm 18/06/2017 Đề 8
Phan Thu Hà 098....658 435 điểm 260 điểm 175 điểm 18/06/2017 Đề 8
Buổi thi 16/06/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thu Hiền 016.....326 405 điểm 240 điểm 165 điểm 16/06/2017 Đề 7
Trịnh Văn Thông 097....114 190 điểm 150 điểm 40 điểm 16/06/2017 Đề 7
ha vu 016.....338 450 điểm 270 điểm 180 điểm 16/06/2017 Đề 7
Chu thuỳ dương 098....455 540 điểm 250 điểm 290 điểm 16/06/2017 Đề 7
Đoàn Anh Vũ 016.....410 295 điểm 195 điểm 100 điểm 16/06/2017 Đề 7
nguyễn quỳnh trang 016.....063 465 điểm 210 điểm 255 điểm 16/06/2017 Đề 7
Ma Thùy Duyên 098....459 290 điểm 170 điểm 120 điểm 16/06/2017 Đề 7
Trần Thị Hồng Nhung 096....460 195 điểm 95 điểm 100 điểm 16/06/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Hải Nhung 016.....628 190 điểm 130 điểm 60 điểm 16/06/2017 Đề 7
Phạm Văn Thịnh 016.....469 870 điểm 450 điểm 420 điểm 16/06/2017 Đề 7
Phạm Thị Ngọc Bích 016.....049 290 điểm 140 điểm 150 điểm 16/06/2017 Đề 7
Buổi thi 12/06/2017 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Lâm Tùng 097....435 375 điểm 200 điểm 175 điểm 12/06/2017 Đề 8
Nguyễn Huy Hùng 094...... 23 370 điểm 170 điểm 200 điểm 12/06/2017 Đề 8
Lương Thị Thủy 016.....394 370 điểm 250 điểm 120 điểm 12/06/2017 Đề 8
Nguyễn Hoàng Giang 091....180 425 điểm 215 điểm 210 điểm 12/06/2017 Đề 8
Lê Thị Thương 016.....715 375 điểm 230 điểm 145 điểm 12/06/2017 Đề 8
Vũ Thu Phương 016.....765 380 điểm 230 điểm 150 điểm 12/06/2017 Đề 8
Lê Thị Bích hà 016.....923 280 điểm 160 điểm 120 điểm 12/06/2017 Đề 8
Nguyễn Công Sơn 097....494 360 điểm 185 điểm 175 điểm 12/06/2017 Đề 8
Phạm Thị Cẩm Vân 016.....884 500 điểm 230 điểm 270 điểm 12/06/2017 Đề 8
Nguyễn Hoàn Sơn 012.....777 330 điểm 180 điểm 150 điểm 12/06/2017 Đề 8
Buổi thi 14/06/2017 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Nhị 094....209 370 điểm 200 điểm 170 điểm 14/06/2017 Đề 10
Phạm Hoài Thu 098....889 295 điểm 145 điểm 150 điểm 14/06/2017 Đề 10
Long Thị Lệ 164....155 390 điểm 210 điểm 180 điểm 14/06/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Việt Anh 016.....505 305 điểm 165 điểm 140 điểm 14/06/2017 Đề 10
Đỗ Ngọc Sơn 096....006 475 điểm 260 điểm 215 điểm 14/06/2017 Đề 10
Nguyễn An Thư 098....914 515 điểm 255 điểm 260 điểm 14/06/2017 Đề 10
Bùi Khang 016.....018 365 điểm 190 điểm 175 điểm 14/06/2017 Đề 10
Mai Ngọc Huyền 016....090 350 điểm 160 điểm 190 điểm 14/06/2017 Đề 10
Nguyễn Văn Tuấn 096....288 365 điểm 195 điểm 170 điểm 14/06/2017 Đề 10
Nguyễn phương thảo 096....355 270 điểm 160 điểm 110 điểm 14/06/2017 Đề 10
Phạm Đỗ Phương Anh 097....027 600 điểm 315 điểm 285 điểm 14/06/2017 Đề 10
Bùi phương thảo 016.....111 260 điểm 135 điểm 125 điểm 14/06/2017 Đề 10
Nguyễn Đức Mạnh 016.....668 465 điểm 250 điểm 215 điểm 14/06/2017 Đề 10
Lê Hoa 167....572 370 điểm 195 điểm 175 điểm 14/06/2017 Đề 10
Vũ Hải Đăng 016.....886 330 điểm 115 điểm 215 điểm 14/06/2017 Đề 10
Trần Ngọc Anh 098....079 565 điểm 275 điểm 290 điểm 14/06/2017 Đề 10
Nguyễn Thị Thùy 096....064 390 điểm 180 điểm 210 điểm 14/06/2017 Đề 10
Buổi thi 11/06/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Duy Thanh 096....931 355 điểm 175 điểm 180 điểm 11/06/2017 Đề 7
Lương Thị Thủy 016.....394 285 điểm 140 điểm 145 điểm 11/06/2017 Đề 7
Nguyễn Minh Hằng 096....117 460 điểm 195 điểm 265 điểm 11/06/2017 Đề 7
Nguyễn Thị Việt Anh 016.....505 305 điểm 160 điểm 145 điểm 11/06/2017 Đề 7
Vũ Xuân Dương 097....903 465 điểm 270 điểm 195 điểm 11/06/2017 Đề 7
Mai Vân Anh 096....749 410 điểm 210 điểm 200 điểm 11/06/2017 Đề 7
Phạm Minh Anh 097....240 515 điểm 290 điểm 225 điểm 11/06/2017 Đề 7

Trang