Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 13/01/2019 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Kim Thảo 097....102 350 điểm 200 điểm 150 điểm 13/01/2019 Đề 7
Trương Thị Lan Chi 090....107 665 điểm 310 điểm 355 điểm 13/01/2019 Đề 7
Lê Minh Thi Nga 093....710 510 điểm 270 điểm 240 điểm 13/01/2019 Đề 7
Vũ Thùy Anh 086....109 365 điểm 185 điểm 180 điểm 13/01/2019 Đề 7
Đặng Thị Lý 032....858 285 điểm 165 điểm 120 điểm 13/01/2019 Đề 7
Nguyễn Thị Lệ Thu 032....911 290 điểm 145 điểm 145 điểm 13/01/2019 Đề 7
Trần Thị Lệ Quyên 035....775 350 điểm 210 điểm 140 điểm 13/01/2019 Đề 7
Trần Phượng 037....292 515 điểm 290 điểm 225 điểm 13/01/2019 Đề 7
Buổi thi 14/01/2019 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thúy Quỳnh 096....991 385 điểm 190 điểm 195 điểm 14/01/2019 Đề 8
Hà Thị Phượng 034....881 515 điểm 275 điểm 240 điểm 14/01/2019 Đề 8
Khổng Thị Ngoc Anh 038....388 360 điểm 245 điểm 115 điểm 14/01/2019 Đề 8
Phạm Thu Hương 035....939 665 điểm 325 điểm 340 điểm 14/01/2019 Đề 8
Buổi thi 11/01/2019 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hằng 032....868 385 điểm 220 điểm 165 điểm 11/01/2019 Đề 10
Hà Phương Thảo 037....036 425 điểm 210 điểm 215 điểm 11/01/2019 Đề 10
Nguyễn Tùng Dương 098....451 410 điểm 175 điểm 235 điểm 11/01/2019 Đề 10
Đoàn Hải Ninh 037....557 255 điểm 210 điểm 45 điểm 11/01/2019 Đề 10
Ngô Gia Khiêm 085....768 185 điểm 140 điểm 45 điểm 11/01/2019 Đề 10
Buổi thi 09/01/2019 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Hữu Tiến 032....542 270 điểm 125 điểm 145 điểm 09/01/2019 Đề 8
Nguyễn Thùy Linh 035....646 275 điểm 145 điểm 130 điểm 09/01/2019 Đề 8
Nguyễn Bích Ngọc 093....996 515 điểm 295 điểm 220 điểm 09/01/2019 Đề 8
Lê Ngọc Dung 039....298 360 điểm 145 điểm 215 điểm 09/01/2019 Đề 8
Khổng Thị Ngoc Anh 038....388 310 điểm 170 điểm 140 điểm 09/01/2019 Đề 8
Phạm Hữu Thắng 091....016 300 điểm 160 điểm 140 điểm 09/01/2019 Đề 8
Buổi thi 07/01/2019 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hồng Nhung 098....216 400 điểm 150 điểm 250 điểm 07/01/2019 Đề 7
Buổi thi 06/01/2019 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
vũ linh chi 096....002 450 điểm 250 điểm 200 điểm 06/01/2019 Đề 10
đào kim anh 091....799 285 điểm 190 điểm 95 điểm 06/01/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Thu Hường 097....599 300 điểm 135 điểm 165 điểm 06/01/2019 Đề 10
Vũ Khánh Linh 096....324 310 điểm 165 điểm 145 điểm 06/01/2019 Đề 10
Đặng Thị Ngọc Ánh 039.....105 640 điểm 320 điểm 320 điểm 06/01/2019 Đề 10
Vũ Thị Tuyết Mai 090....801 430 điểm 215 điểm 215 điểm 06/01/2019 Đề 10
Buổi thi 04/01/2019 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Tô Thị Thảo 016.....328 675 điểm 390 điểm 285 điểm 04/01/2019 Đề 8
Ngô Thị Hồng Mến 039....556 385 điểm 190 điểm 195 điểm 04/01/2019 Đề 8
Buổi thi 02/01/2019 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Thị Thu Phương 097....215 515 điểm 280 điểm 235 điểm 02/01/2019 Đề 7
Vũ Thị Thương 096....778 290 điểm 170 điểm 120 điểm 02/01/2019 Đề 7
Lê Thị Huyền Trang 037....668 245 điểm 130 điểm 115 điểm 02/01/2019 Đề 7
Chu Mạnh Luân 097....597 385 điểm 210 điểm 175 điểm 02/01/2019 Đề 7
Hoàng Thị Thuý 096....330 270 điểm 125 điểm 145 điểm 02/01/2019 Đề 7
Trương Thuỳ Linh 097....779 330 điểm 185 điểm 145 điểm 02/01/2019 Đề 7
Buổi thi 31/12/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Thị Lai 096....596 260 điểm 165 điểm 95 điểm 31/12/2018 Đề 10
Lê Thị Thoan 096....410 465 điểm 175 điểm 290 điểm 31/12/2018 Đề 10
Buổi thi 30/12/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đàm Thị Lan Hương 036....625 245 điểm 180 điểm 65 điểm 30/12/2018 Đề 8
Lê Thị Thoan 096....410 255 điểm 165 điểm 90 điểm 30/12/2018 Đề 8
Buổi thi 28/12/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lương Thị Thanh Hương 035....419 645 điểm 320 điểm 325 điểm 28/12/2018 Đề 7
Trịnh Minh Thắng 039....492 530 điểm 350 điểm 180 điểm 28/12/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hà Trang 382...554 320 điểm 145 điểm 175 điểm 28/12/2018 Đề 7
Nguyễn Đình Đạt 034....522 285 điểm 170 điểm 115 điểm 28/12/2018 Đề 7
Nguyễn Thùy Dương 094....228 550 điểm 220 điểm 330 điểm 28/12/2018 Đề 7
Buổi thi 26/12/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Thị Mỹ Nga 037....642 490 điểm 230 điểm 260 điểm 26/12/2018 Đề 10
Đỗ Ngọc Mỹ Huyền 035....381 485 điểm 195 điểm 290 điểm 26/12/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 036....269 375 điểm 195 điểm 180 điểm 26/12/2018 Đề 10
Buổi thi 24/12/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Thúy Hằng 037....658 360 điểm 210 điểm 150 điểm 24/12/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Thủy 038....972 245 điểm 145 điểm 100 điểm 24/12/2018 Đề 8
Lê Thùy Dương 097....021 370 điểm 200 điểm 170 điểm 24/12/2018 Đề 8
Buổi thi 23/12/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thùy Dương 097....689 390 điểm 165 điểm 225 điểm 23/12/2018 Đề 7
Hàn Trọng Đại 034....736 350 điểm 140 điểm 210 điểm 23/12/2018 Đề 7
Trần Thị Diệu Oanh 081....221 735 điểm 365 điểm 370 điểm 23/12/2018 Đề 7
Nguyễn Việt Anh 035....119 375 điểm 230 điểm 145 điểm 23/12/2018 Đề 7
Đàm Hương Giang 098....472 350 điểm 180 điểm 170 điểm 23/12/2018 Đề 7
NGUYEN THI THUY LINH 037....393 560 điểm 310 điểm 250 điểm 23/12/2018 Đề 7
Phương Minh Đạt 016.....208 700 điểm 340 điểm 360 điểm 23/12/2018 Đề 7
Nguyễn Hồng Thúy 038....690 315 điểm 140 điểm 175 điểm 23/12/2018 Đề 7
Trần Thị Vân Anh 016.....866 300 điểm 150 điểm 150 điểm 23/12/2018 Đề 7
Buổi thi 21/12/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
LA GIANG 094....699 210 điểm 120 điểm 90 điểm 21/12/2018 Đề 10
Vũ Thị Bích Ngọc 012.....064 355 điểm 210 điểm 145 điểm 21/12/2018 Đề 10
Buổi thi 14/12/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phan Văn Anh 096....083 355 điểm 170 điểm 185 điểm 14/12/2018 Đề 8
Lê Thúy Hằng 098....869 360 điểm 185 điểm 175 điểm 14/12/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Hằng 084....089 475 điểm 190 điểm 285 điểm 14/12/2018 Đề 8
Trần Thị Phương Anh 033....692 235 điểm 165 điểm 70 điểm 14/12/2018 Đề 8
Buổi thi 19/12/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Mỹ Linh 091....225 825 điểm 425 điểm 400 điểm 19/12/2018 Đề 8
Chu Mạnh Luân 097....597 330 điểm 190 điểm 140 điểm 19/12/2018 Đề 8
Ngô Khánh Linh 016.....670 530 điểm 300 điểm 230 điểm 19/12/2018 Đề 8
Nguyễn Xuân Dung 094....212 350 điểm 195 điểm 155 điểm 19/12/2018 Đề 8
Nguyễn Thi Lan Anh 098....608 310 điểm 190 điểm 120 điểm 19/12/2018 Đề 8
Buổi thi 17/12/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đào Khánh Linh 039....060 460 điểm 200 điểm 260 điểm 17/12/2018 Đề 7
Nguyễn Kiên 037....055 450 điểm 240 điểm 210 điểm 17/12/2018 Đề 7
Trần Ngọc Hoàn 039....380 335 điểm 175 điểm 160 điểm 17/12/2018 Đề 7
Vương Quế Hoa 035....869 300 điểm 185 điểm 115 điểm 17/12/2018 Đề 7
Buổi thi 16/12/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Mai 096....069 560 điểm 270 điểm 290 điểm 16/12/2018 Đề 10
Buổi thi 12/12/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Chử Thị Thúy Ngân 036....522 565 điểm 295 điểm 270 điểm 12/12/2018 Đề 7
Hoàng Vân Ly 097....539 285 điểm 135 điểm 150 điểm 12/12/2018 Đề 7
Hoàng Vân Ly 097....539 285 điểm 135 điểm 150 điểm 12/12/2018 Đề 7
Buổi thi 09/12/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Minh Vương 097....089 230 điểm 150 điểm 80 điểm 09/12/2018 Đề 8
Trần Thanh Lam 035....160 375 điểm 185 điểm 190 điểm 09/12/2018 Đề 8
Nguyễn Anh Duy 098....109 375 điểm 150 điểm 225 điểm 09/12/2018 Đề 8
Nguyễn Văn Chuyên 016.....279 545 điểm 295 điểm 250 điểm 09/12/2018 Đề 8
Buổi thi 07/12/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đoàn Thị Kim Chi 092....891 695 điểm 360 điểm 335 điểm 07/12/2018 Đề 7
Đào Ngọc Hiệu 090....266 405 điểm 255 điểm 150 điểm 07/12/2018 Đề 7
Hoàng Thị Thuý 096....330 210 điểm 115 điểm 95 điểm 07/12/2018 Đề 7
Nguyễn Thơm 033....759 565 điểm 240 điểm 325 điểm 07/12/2018 Đề 7
nguyễn thị huyền trang 091....939 350 điểm 185 điểm 165 điểm 07/12/2018 Đề 7
Mai Văn Phú 035....296 565 điểm 275 điểm 290 điểm 07/12/2018 Đề 7
Đinh Xuân Hoàng 096....798 445 điểm 250 điểm 195 điểm 07/12/2018 Đề 7
Buổi thi 02/12/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Phương Lan 096....409 470 điểm 220 điểm 250 điểm 02/12/2018 Đề 7
Buổi thi 05/12/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hoa 096....472 560 điểm 280 điểm 280 điểm 05/12/2018 Đề 10
Phạm Thị Huyền 098....550 405 điểm 195 điểm 210 điểm 05/12/2018 Đề 10
Buổi thi 30/11/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Thị Thanh Hà 094....618 435 điểm 270 điểm 165 điểm 30/11/2018 Đề 10
Buổi thi 03/12/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Ngọc Anh 076....751 380 điểm 240 điểm 140 điểm 03/12/2018 Đề 8
Thanh Thủy 037....292 350 điểm 180 điểm 170 điểm 03/12/2018 Đề 8
Hà Nguyễn 038....696 395 điểm 215 điểm 180 điểm 03/12/2018 Đề 8
Đỗ Thị Nga 098....423 380 điểm 170 điểm 210 điểm 03/12/2018 Đề 8

Trang