Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 22/01/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thanh Huyền 097....325 395 điểm 230 điểm 165 điểm 22/01/2018 Đề 8
Trần Đức Anh 016.....327 565 điểm 330 điểm 235 điểm 22/01/2018 Đề 8
Phạm Thu Trang 097....579 250 điểm 180 điểm 70 điểm 22/01/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Yến 016.....331 350 điểm 150 điểm 200 điểm 22/01/2018 Đề 8
Buổi thi 21/01/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thu Trang 093....673 250 điểm 135 điểm 115 điểm 21/01/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Thảo 097....365 275 điểm 130 điểm 145 điểm 21/01/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Kim Dung 097....250 260 điểm 115 điểm 145 điểm 21/01/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hảo 097....658 230 điểm 115 điểm 115 điểm 21/01/2018 Đề 7
Trần Thị Thu Hà 016.....989 145 điểm 110 điểm 35 điểm 21/01/2018 Đề 7
Trần Xuân Thái 016.....206 760 điểm 400 điểm 360 điểm 21/01/2018 Đề 7
Phạm Thu Trang 016.....061 380 điểm 165 điểm 215 điểm 21/01/2018 Đề 7
Bùi Thị Trang 096....496 430 điểm 210 điểm 220 điểm 21/01/2018 Đề 7
Nguyễn Phương Anh 016.....219 260 điểm 115 điểm 145 điểm 21/01/2018 Đề 7
Nguyễn Ngọc Hoàng 012.....549 350 điểm 185 điểm 165 điểm 21/01/2018 Đề 7
Lê Ngọc Bách 092....866 325 điểm 195 điểm 130 điểm 21/01/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Vân 016.....419 440 điểm 180 điểm 260 điểm 21/01/2018 Đề 7
Nguyễn Duy Thành 016.....898 520 điểm 250 điểm 270 điểm 21/01/2018 Đề 7
Nguyễn Hà My 09.....684 335 điểm 165 điểm 170 điểm 21/01/2018 Đề 7
Vương Trường Duy 300 điểm 140 điểm 160 điểm 21/01/2018 Đề 7
Hoàng Thị Thuý Hoa 098....141 300 điểm 130 điểm 170 điểm 21/01/2018 Đề 7
Lê Hoàng Long 016.....090 350 điểm 175 điểm 175 điểm 21/01/2018 Đề 7
Buổi thi 19/01/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Mai Thị Thúy 098....783 530 điểm 240 điểm 290 điểm 19/01/2018 Đề 10
Lý Uyển Nhi 097....939 385 điểm 265 điểm 120 điểm 19/01/2018 Đề 10
Phạm Anh Tuấn 098....911 365 điểm 190 điểm 175 điểm 19/01/2018 Đề 10
lô thị hoa 016.....296 300 điểm 200 điểm 100 điểm 19/01/2018 Đề 10
Dương Thu Hiền 096....875 270 điểm 125 điểm 145 điểm 19/01/2018 Đề 10
Nguyễn thị thu hoài 096....894 715 điểm 385 điểm 330 điểm 19/01/2018 Đề 10
Nguyễn Hoài Anh 016.....540 350 điểm 200 điểm 150 điểm 19/01/2018 Đề 10
Buổi thi 17/01/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thu Huyền 016.....438 625 điểm 295 điểm 330 điểm 17/01/2018 Đề 8
Mai Xuân Tú 016.....093 310 điểm 150 điểm 160 điểm 17/01/2018 Đề 8
Phan Thanh Phong 097....449 260 điểm 145 điểm 115 điểm 17/01/2018 Đề 8
Nguyễn Hoàng Nam 016.....470 350 điểm 200 điểm 150 điểm 17/01/2018 Đề 8
Lê Việt Trinh 016.....098 630 điểm 330 điểm 300 điểm 17/01/2018 Đề 8
Lê Văn Hòa 016.....433 345 điểm 195 điểm 150 điểm 17/01/2018 Đề 8
Nguyễn Tuấn Huy 016.....878 370 điểm 240 điểm 130 điểm 17/01/2018 Đề 8
Buổi thi 14/01/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
phạm thị hường 016.....221 335 điểm 100 điểm 235 điểm 14/01/2018 Đề 10
Phạm Thi Nguyệt 096....561 365 điểm 190 điểm 175 điểm 14/01/2018 Đề 10
Phạm Thị Diễm 016.....211 255 điểm 145 điểm 110 điểm 14/01/2018 Đề 10
Phạm Thị Thùy Trang 098....532 355 điểm 160 điểm 195 điểm 14/01/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Anh 016.....826 395 điểm 175 điểm 220 điểm 14/01/2018 Đề 10
Đào Thị Huyền Trang 016.....765 310 điểm 185 điểm 125 điểm 14/01/2018 Đề 10
Đào Thu Hà 016.....731 260 điểm 170 điểm 90 điểm 14/01/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Hải Ly 016.....986 395 điểm 175 điểm 220 điểm 14/01/2018 Đề 10
Lê Thu Huệ 016.....412 275 điểm 145 điểm 130 điểm 14/01/2018 Đề 10
Đỗ Thị Thảo 09.....885 525 điểm 260 điểm 265 điểm 14/01/2018 Đề 10
Nguyễn Ngân 016.....861 355 điểm 175 điểm 180 điểm 14/01/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Hạnh 016.....342 755 điểm 430 điểm 325 điểm 14/01/2018 Đề 10
Nguyễn Khắc Hưng 016.....662 410 điểm 220 điểm 190 điểm 14/01/2018 Đề 10
Buổi thi 15/01/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Ngọc Mai 016.....310 510 điểm 245 điểm 265 điểm 15/01/2018 Đề 7
Nguyễn Quang Minh 094....717 350 điểm 215 điểm 135 điểm 15/01/2018 Đề 7
Phạm Chí Hiếu 016.....899 640 điểm 315 điểm 325 điểm 15/01/2018 Đề 7
Phạm Thị Mỹ Chinh 016.....737 430 điểm 190 điểm 240 điểm 15/01/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Thu Trang 012.....885 850 điểm 405 điểm 445 điểm 15/01/2018 Đề 7
Dương Thu Hiền 096....875 285 điểm 160 điểm 125 điểm 15/01/2018 Đề 7
Trần Phương Dung 016.....683 730 điểm 370 điểm 360 điểm 15/01/2018 Đề 7
Nguyễn Thu Huệ 016.....536 470 điểm 280 điểm 190 điểm 15/01/2018 Đề 7
Lê Thị Lan Anh 093....038 450 điểm 215 điểm 235 điểm 15/01/2018 Đề 7
Trần Thị Mai Thương 968...342 260 điểm 160 điểm 100 điểm 15/01/2018 Đề 7
Buổi thi 12/01/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Hải Yến 016.....188 630 điểm 300 điểm 330 điểm 12/01/2018 Đề 8
Lê Huyền Trang 093....699 470 điểm 215 điểm 255 điểm 12/01/2018 Đề 8
Nguyễn Phương Thảo 016.....199 420 điểm 275 điểm 145 điểm 12/01/2018 Đề 8
Nguyễn Đình Đạt 016......522 200 điểm 130 điểm 70 điểm 12/01/2018 Đề 8
Nguyễn Duy Khánh 012.....558 340 điểm 145 điểm 195 điểm 12/01/2018 Đề 8
Đào Trọng Khôi 016.....512 310 điểm 195 điểm 115 điểm 12/01/2018 Đề 8
Buổi thi 10/01/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trịnh Thuý 016.....514 415 điểm 240 điểm 175 điểm 10/01/2018 Đề 7
Nguyễn Minh Châu 098....335 455 điểm 220 điểm 235 điểm 10/01/2018 Đề 7
Nguyễn Thu Hằng 016.....885 240 điểm 140 điểm 100 điểm 10/01/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Thanh Hoa 016.....451 335 điểm 145 điểm 190 điểm 10/01/2018 Đề 7
Nguyễn Ngọc Hải 096....759 330 điểm 185 điểm 145 điểm 10/01/2018 Đề 7
Vũ Bá Quang 096....068 245 điểm 125 điểm 120 điểm 10/01/2018 Đề 7
Hoàng Thị Hằng 016.....087 260 điểm 160 điểm 100 điểm 10/01/2018 Đề 7
Phạm Thị Ngọc 016.....668 190 điểm 145 điểm 45 điểm 10/01/2018 Đề 7
Lê Anh Đức 091....084 720 điểm 410 điểm 310 điểm 10/01/2018 Đề 7
Đỗ Thị Thanh Thủy 016.....977 275 điểm 145 điểm 130 điểm 10/01/2018 Đề 7
Buổi thi 08/01/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thị Thu Hà 016.....510 356 điểm 190 điểm 166 điểm 08/01/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thanh Huyền 016.....635 530 điểm 270 điểm 260 điểm 08/01/2018 Đề 10
Hoàng Thị Thuý Hoa 098....141 280 điểm 150 điểm 130 điểm 08/01/2018 Đề 10
Vũ Thùy Dương 016.....088 365 điểm 200 điểm 165 điểm 08/01/2018 Đề 10
Đỗ Khương Duy 096....679 665 điểm 350 điểm 315 điểm 08/01/2018 Đề 10
Lã Bích Ngọc 016.....670 470 điểm 245 điểm 225 điểm 08/01/2018 Đề 10
Đỗ Thái Hạnh 012.....049 455 điểm 230 điểm 225 điểm 08/01/2018 Đề 10
Đỗ Văn Huy 096....000 215 điểm 115 điểm 100 điểm 08/01/2018 Đề 10
Nguyễn Huyền My 094....458 525 điểm 300 điểm 225 điểm 08/01/2018 Đề 10
trần phương anh 016.....209 410 điểm 195 điểm 215 điểm 08/01/2018 Đề 10
Phạm Ngọc Anh 016.....647 550 điểm 300 điểm 250 điểm 08/01/2018 Đề 10
Buổi thi 05/01/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Kim Phượng 016.....062 575 điểm 290 điểm 285 điểm 05/01/2018 Đề 7
Vũ Thu Hà 094....749 385 điểm 195 điểm 190 điểm 05/01/2018 Đề 7
Nguyễn Khánh Hòa 016.....668 435 điểm 255 điểm 180 điểm 05/01/2018 Đề 7
Phương Tiến Trung 096....238 325 điểm 180 điểm 145 điểm 05/01/2018 Đề 7
Tống Hoàng Nam 096....901 770 điểm 400 điểm 370 điểm 05/01/2018 Đề 7
Buổi thi 07/01/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
phạm hồng duệ 097....375 555 điểm 315 điểm 240 điểm 07/01/2018 Đề 8
Võ Thị Thúy Ngân 097....618 490 điểm 255 điểm 235 điểm 07/01/2018 Đề 8
Mai Thanh Huyền 096....848 580 điểm 295 điểm 285 điểm 07/01/2018 Đề 8
Mai Thùy Linh 097....307 515 điểm 245 điểm 270 điểm 07/01/2018 Đề 8
Nguyễn Quốc Doanh 091...... 88 370 điểm 270 điểm 100 điểm 07/01/2018 Đề 8
đặng diệu anh 016.....978 420 điểm 260 điểm 160 điểm 07/01/2018 Đề 8
Phan Phương Thảo 096....482 330 điểm 250 điểm 80 điểm 07/01/2018 Đề 8
Bùi Thị Lan Anh 016.....318 240 điểm 160 điểm 80 điểm 07/01/2018 Đề 8
Nguyen Thi Ngoc Tram 098....029 230 điểm 120 điểm 110 điểm 07/01/2018 Đề 8
Đỗ Thuỳ Dương 094....179 485 điểm 255 điểm 230 điểm 07/01/2018 Đề 8

Trang