Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 13/08/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trương Lê Tú Uyên 012.....699 450 điểm 310 điểm 140 điểm 13/08/2018 Đề 10
Lê Thanh Bình 091....892 360 điểm 160 điểm 200 điểm 13/08/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Minh Châu 096....668 270 điểm 120 điểm 150 điểm 13/08/2018 Đề 10
Hoàng Thành Việt 096....195 575 điểm 315 điểm 260 điểm 13/08/2018 Đề 10
Thu Uyên 016.....096 310 điểm 160 điểm 150 điểm 13/08/2018 Đề 10
Lăng Thị Ngọc 016.....048 425 điểm 210 điểm 215 điểm 13/08/2018 Đề 10
Buổi thi 15/08/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyen Thanh Loan 097....751 690 điểm 380 điểm 310 điểm 15/08/2018 Đề 7
phạm thị thùy linh 012.....184 280 điểm 100 điểm 180 điểm 15/08/2018 Đề 7
Lại Hồng Hải 097....749 445 điểm 270 điểm 175 điểm 15/08/2018 Đề 7
Phan Thị Lý 016.....810 385 điểm 195 điểm 190 điểm 15/08/2018 Đề 7
Tang Tran Minh Phuong 097....939 195 điểm 75 điểm 120 điểm 15/08/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Giang 016.....574 320 điểm 140 điểm 180 điểm 15/08/2018 Đề 7
Đặng Thuỳ Dung 097....504 225 điểm 115 điểm 110 điểm 15/08/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Nhung 016.....331 405 điểm 240 điểm 165 điểm 15/08/2018 Đề 7
Bùi Ngọc Cường 096....385 595 điểm 315 điểm 280 điểm 15/08/2018 Đề 7
Nguyễn Trung Hiếu 098....460 450 điểm 240 điểm 210 điểm 15/08/2018 Đề 7
Trần Quang Duy 098....378 480 điểm 210 điểm 270 điểm 15/08/2018 Đề 7
Trần Thị Trang 016.....163 285 điểm 170 điểm 115 điểm 15/08/2018 Đề 7
Buổi thi 12/08/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Lê Hà Trang 012.....129 20 điểm 10 điểm 10 điểm 12/08/2018 Đề 8
Nguyễn Chi Hoa 016.....608 640 điểm 330 điểm 310 điểm 12/08/2018 Đề 8
Nguyễn Thu Hà 016.....119 365 điểm 185 điểm 180 điểm 12/08/2018 Đề 8
Nguyễn thị Quỳnh anh 094....227 530 điểm 275 điểm 255 điểm 12/08/2018 Đề 8
Phùng Thị Hương 016.....885 255 điểm 140 điểm 115 điểm 12/08/2018 Đề 8
Phùng thị khánh linh 096....956 300 điểm 150 điểm 150 điểm 12/08/2018 Đề 8
Nguyễn Hữu Thuần 096....951 390 điểm 175 điểm 215 điểm 12/08/2018 Đề 8
Lương Văn Tấn 098....636 640 điểm 380 điểm 260 điểm 12/08/2018 Đề 8
Đỗ Hữu Tiến 096....814 355 điểm 195 điểm 160 điểm 12/08/2018 Đề 8
Bùi Bích Ngọc 012.....401 335 điểm 215 điểm 120 điểm 12/08/2018 Đề 8
Đặng Mai Phương 096....703 355 điểm 210 điểm 145 điểm 12/08/2018 Đề 8
Phan Thị Thu Trang 097....999 515 điểm 280 điểm 235 điểm 12/08/2018 Đề 8
Đặng Thuỳ Dung 097....504 280 điểm 195 điểm 85 điểm 12/08/2018 Đề 8
Hồ Thị Hương Giang 090....861 425 điểm 275 điểm 150 điểm 12/08/2018 Đề 8
Lưu Minh Khánh 098....895 270 điểm 175 điểm 95 điểm 12/08/2018 Đề 8
Hoàng Vũ Thùy Linh - AOB3 094....610 620 điểm 320 điểm 300 điểm 12/08/2018 Đề 8
Mai Anh Kiệt 094....109 215 điểm 150 điểm 65 điểm 12/08/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Ngọc Hà 016.....111 360 điểm 200 điểm 160 điểm 12/08/2018 Đề 8
Buổi thi 10/08/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phan thị dung 016.....446 325 điểm 210 điểm 115 điểm 10/08/2018 Đề 7
Trần Ngọc Anh 096....338 350 điểm 160 điểm 190 điểm 10/08/2018 Đề 7
Trần Thị Xuân 097....721 290 điểm 170 điểm 120 điểm 10/08/2018 Đề 7
Vũ Thu Huyền 016.....101 410 điểm 230 điểm 180 điểm 10/08/2018 Đề 7
Nguyễn Lâm Mĩ Huyền 097....102 360 điểm 170 điểm 190 điểm 10/08/2018 Đề 7
Nguyễn Khánh Hiệp 012.....746 420 điểm 150 điểm 270 điểm 10/08/2018 Đề 7
minhtrangktqdk57@gmail.com 016.....415 530 điểm 275 điểm 255 điểm 10/08/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Tường Vy 016.....804 350 điểm 135 điểm 215 điểm 10/08/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Tú Lệ 097....779 310 điểm 160 điểm 150 điểm 10/08/2018 Đề 7
Nguyễn thị Quỳnh anh 094....227 250 điểm 160 điểm 90 điểm 10/08/2018 Đề 7
Nguyễn Tuấn Trung 098....449 310 điểm 170 điểm 140 điểm 10/08/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Thanh 016.....604 285 điểm 170 điểm 115 điểm 10/08/2018 Đề 7
Dương Mỹ Linh 012.....263 190 điểm 130 điểm 60 điểm 10/08/2018 Đề 7
Buổi thi 08/08/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Văn Nam 096....491 295 điểm 125 điểm 170 điểm 08/08/2018 Đề 10
Nguyễn Chi Hoa 016.....608 730 điểm 380 điểm 350 điểm 08/08/2018 Đề 10
Vũ Quang Huy 091....653 225 điểm 130 điểm 95 điểm 08/08/2018 Đề 10
Lý Thanh Hoa 016.....204 350 điểm 180 điểm 170 điểm 08/08/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Bích Ngọc 096....106 295 điểm 165 điểm 130 điểm 08/08/2018 Đề 10
Tô Phương Thảo 016.....299 310 điểm 100 điểm 210 điểm 08/08/2018 Đề 10
Phan thị dung 016.....446 265 điểm 145 điểm 120 điểm 08/08/2018 Đề 10
lô thị hoa 016.....296 505 điểm 270 điểm 235 điểm 08/08/2018 Đề 10
Phạm Thị Khánh Ly 016.....325 440 điểm 210 điểm 230 điểm 08/08/2018 Đề 10
Phí Thị Bích Ngọc 016.....193 300 điểm 170 điểm 130 điểm 08/08/2018 Đề 10
Hoàng Đại Hiệp 096....411 360 điểm 215 điểm 145 điểm 08/08/2018 Đề 10
Lê Thị Thu Hiền 016.....365 360 điểm 145 điểm 215 điểm 08/08/2018 Đề 10
Bùi Đức Khang 096....015 290 điểm 165 điểm 125 điểm 08/08/2018 Đề 10
Phạm đức dương 094....779 575 điểm 365 điểm 210 điểm 08/08/2018 Đề 10
Hà Quốc Nhật 016.....269 515 điểm 295 điểm 220 điểm 08/08/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Vân Anh 098....459 380 điểm 230 điểm 150 điểm 08/08/2018 Đề 10
Vũ Thị Diệp 016.....293 650 điểm 310 điểm 340 điểm 08/08/2018 Đề 10
Buổi thi 06/08/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thùy 096....579 285 điểm 170 điểm 115 điểm 06/08/2018 Đề 8
Ngô thị ngọc trang 016.....648 275 điểm 145 điểm 130 điểm 06/08/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Thành 016.....615 370 điểm 250 điểm 120 điểm 06/08/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Năm 098....317 205 điểm 135 điểm 70 điểm 06/08/2018 Đề 8
Lê Thu Quỳnh 097....165 310 điểm 150 điểm 160 điểm 06/08/2018 Đề 8
Nguyễn Huy Hoàng 097....699 470 điểm 210 điểm 260 điểm 06/08/2018 Đề 8
Đào Phan Thiều 012.....751 590 điểm 330 điểm 260 điểm 06/08/2018 Đề 8
Lê Gia Nhật Minh 094....113 375 điểm 115 điểm 260 điểm 06/08/2018 Đề 8
Đào Phạm Duy Anh 016.....531 360 điểm 190 điểm 170 điểm 06/08/2018 Đề 8
Buổi thi 03/08/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Hoàng Oanh 016.....881 500 điểm 160 điểm 340 điểm 03/08/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 012.....886 270 điểm 100 điểm 170 điểm 03/08/2018 Đề 10
Lê Thị Hiền 096....149 390 điểm 200 điểm 190 điểm 03/08/2018 Đề 10
Lê thị khánh huyền 016.....626 435 điểm 215 điểm 220 điểm 03/08/2018 Đề 10
Kim Ngọc Yến 016.....797 410 điểm 185 điểm 225 điểm 03/08/2018 Đề 10
Phạm Thị Mỹ Linh 096....039 480 điểm 215 điểm 265 điểm 03/08/2018 Đề 10
Nguyễn Anh Tuấn 094....829 380 điểm 180 điểm 200 điểm 03/08/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thu Trang 097....538 335 điểm 170 điểm 165 điểm 03/08/2018 Đề 10
Nguyễn Thanh Bình 094....762 350 điểm 210 điểm 140 điểm 03/08/2018 Đề 10
Trần Thị Nhung 016.....724 260 điểm 150 điểm 110 điểm 03/08/2018 Đề 10
Nguyễn Thu Thảo 016.....599 420 điểm 180 điểm 240 điểm 03/08/2018 Đề 10
Buổi thi 05/08/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Cao Thị Hồng Nhung 097....386 355 điểm 165 điểm 190 điểm 05/08/2018 Đề 7
Dương Thị Thu Trang 086....624 425 điểm 215 điểm 210 điểm 05/08/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hoài Thương 097....569 385 điểm 185 điểm 200 điểm 05/08/2018 Đề 7
Vu Manh Tuan 012.....336 475 điểm 210 điểm 265 điểm 05/08/2018 Đề 7
Trịnh Thị Mai Trang 096....683 380 điểm 200 điểm 180 điểm 05/08/2018 Đề 7
Lê Hằng 097....958 435 điểm 275 điểm 160 điểm 05/08/2018 Đề 7
Đoàn Quang Mạnh 097....830 730 điểm 410 điểm 320 điểm 05/08/2018 Đề 7
Nguyễn Xuân Bách 016.....049 350 điểm 150 điểm 200 điểm 05/08/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Khánh Ly 016.....965 410 điểm 190 điểm 220 điểm 05/08/2018 Đề 7
Chu Ngọc Lim 096....483 530 điểm 360 điểm 170 điểm 05/08/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hằng 016.....868 215 điểm 170 điểm 45 điểm 05/08/2018 Đề 7
Lê Thị Lan Anh 086....052 535 điểm 175 điểm 360 điểm 05/08/2018 Đề 7
Trịnh Thị Trang Nhung 097....078 590 điểm 250 điểm 340 điểm 05/08/2018 Đề 7
Phạm Thị Thu Hiền 016.....910 430 điểm 190 điểm 240 điểm 05/08/2018 Đề 7

Trang