Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 26/05/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Quỳnh Như 090....527 285 điểm 190 điểm 95 điểm 26/05/2019 Đề 1
Trương Thị Thảo 093....491 470 điểm 255 điểm 215 điểm 26/05/2019 Đề 1
Phùng Minh Tâm 097....759 375 điểm 200 điểm 175 điểm 26/05/2019 Đề 1
Nguyễn Ngọc Thúy 097....801 655 điểm 315 điểm 340 điểm 26/05/2019 Đề 1
Dương Tùng Anh 058....252 465 điểm 255 điểm 210 điểm 26/05/2019 Đề 1
Nguyễn Huyền Trang 091....336 675 điểm 350 điểm 325 điểm 26/05/2019 Đề 1
Nguyễn Hoài Thương 097....250 470 điểm 250 điểm 220 điểm 26/05/2019 Đề 1
Nguyễn Hải Quỳnh 033....273 415 điểm 220 điểm 195 điểm 26/05/2019 Đề 1
Buổi thi 24/05/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thu Trang 097....714 645 điểm 325 điểm 320 điểm 24/05/2019 Đề 1
Bùi Thị Khánh Linh 096....933 515 điểm 280 điểm 235 điểm 24/05/2019 Đề 1
nguyễn thu quỳnh 016.....979 390 điểm 195 điểm 195 điểm 24/05/2019 Đề 1
Cù Thị Hằng 033....149 405 điểm 170 điểm 235 điểm 24/05/2019 Đề 1
Phạm Anh Phương 098....354 860 điểm 460 điểm 400 điểm 24/05/2019 Đề 1
Lê Thị Công Sứ 077....285 815 điểm 390 điểm 425 điểm 24/05/2019 Đề 1
Trần Nguyệt 032....225 745 điểm 360 điểm 385 điểm 24/05/2019 Đề 1
Bùi Thị Hiền 097....889 350 điểm 185 điểm 165 điểm 24/05/2019 Đề 1
Ngô Thị Thùy Dung 096....985 730 điểm 370 điểm 360 điểm 24/05/2019 Đề 1
Nguyễn Hoài 035....065 510 điểm 250 điểm 260 điểm 24/05/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thu Huyền 034....838 655 điểm 315 điểm 340 điểm 24/05/2019 Đề 1
Đặng Trung Hiếu 094....744 610 điểm 280 điểm 330 điểm 24/05/2019 Đề 1
Buổi thi 22/05/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Diệu Linh 090....108 450 điểm 220 điểm 230 điểm 22/05/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Thu Hằng 096....637 300 điểm 130 điểm 170 điểm 22/05/2019 Đề 3
Nguyễn Bảo Huy 098....615 290 điểm 140 điểm 150 điểm 22/05/2019 Đề 3
Buổi thi 20/05/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Gia Bình 036....799 445 điểm 190 điểm 255 điểm 20/05/2019 Đề 4
Buổi thi 19/05/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Đức Nhật 037....827 830 điểm 440 điểm 390 điểm 19/05/2019 Đề 4
Nguyễn Văn Hiếu 033....566 300 điểm 175 điểm 125 điểm 19/05/2019 Đề 4
Lê Hoàng Long 016.....090 390 điểm 215 điểm 175 điểm 19/05/2019 Đề 4
Trịnh Duy Hoàng 096....081 830 điểm 440 điểm 390 điểm 19/05/2019 Đề 4
Đỗ Thị Huyền Trang 038....030 370 điểm 255 điểm 115 điểm 19/05/2019 Đề 4
Buổi thi 17/05/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Tuấn Dũng 076....366 375 điểm 200 điểm 175 điểm 17/05/2019 Đề 4
Buổi thi 10/05/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Nguyễn Mỹ Linh 098....391 405 điểm 240 điểm 165 điểm 10/05/2019 Đề 1
Thanh Hiền 035....728 265 điểm 195 điểm 70 điểm 10/05/2019 Đề 1
Lê Minh Nguyệt 093....154 565 điểm 335 điểm 230 điểm 10/05/2019 Đề 1
Phí Thị Thùy Trang 016.....606 625 điểm 340 điểm 285 điểm 10/05/2019 Đề 1
Mai Thị Thuý 097....326 375 điểm 215 điểm 160 điểm 10/05/2019 Đề 1
Trần Thị Phương Linh 035....555 395 điểm 165 điểm 230 điểm 10/05/2019 Đề 1
Buổi thi 15/05/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Hồng Hoa 033....878 275 điểm 145 điểm 130 điểm 15/05/2019 Đề 4
Đoàn Thị Thùy Trang 096....801 390 điểm 160 điểm 230 điểm 15/05/2019 Đề 4
nguyễn thị vân anh 092....138 180 điểm 120 điểm 60 điểm 15/05/2019 Đề 4
Nguyễn Thành Long 036....608 455 điểm 260 điểm 195 điểm 15/05/2019 Đề 4
Nguyễn Khánh Ly 098....760 255 điểm 175 điểm 80 điểm 15/05/2019 Đề 4
Buổi thi 13/05/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phan Tuấn Dũng 034....434 545 điểm 295 điểm 250 điểm 13/05/2019 Đề 1
Vũ Như Ngọc 035....511 450 điểm 200 điểm 250 điểm 13/05/2019 Đề 1
Phạm Quang Minh 088....662 695 điểm 340 điểm 355 điểm 13/05/2019 Đề 1
Nguyễn Quỳnh Anh 037....592 235 điểm 150 điểm 85 điểm 13/05/2019 Đề 1
Lương Thị Hồng Gấm 016.....384 350 điểm 190 điểm 160 điểm 13/05/2019 Đề 1
Trần Thị Trà My 038....855 885 điểm 440 điểm 445 điểm 13/05/2019 Đề 1
Buổi thi 12/05/2019 - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Công Đức 039....474 405 điểm 210 điểm 195 điểm 12/05/2019 Đề 4
Nguyen Tan Dat 035....409 330 điểm 185 điểm 145 điểm 12/05/2019 Đề 4
Ngô Thị Ngọc Linh 039....493 335 điểm 220 điểm 115 điểm 12/05/2019 Đề 4
Vũ Quang Anh 090....892 510 điểm 245 điểm 265 điểm 12/05/2019 Đề 4
Nguyễn Đình Chí 086....522 415 điểm 250 điểm 165 điểm 12/05/2019 Đề 4
Luong Ngoc Mai 035....445 300 điểm 130 điểm 170 điểm 12/05/2019 Đề 4
Le Thi Thu 032....788 305 điểm 165 điểm 140 điểm 12/05/2019 Đề 4
Vu Thi Nhan 036....020 425 điểm 230 điểm 195 điểm 12/05/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Thùy Linh 012.....210 640 điểm 310 điểm 330 điểm 12/05/2019 Đề 4
Buổi thi 08/05/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Quỳnh Trang 034....323 355 điểm 135 điểm 220 điểm 08/05/2019 Đề 1
Lê Thu Anh 037....611 725 điểm 370 điểm 355 điểm 08/05/2019 Đề 1
Nguyễn Thùy Trang 081....126 365 điểm 200 điểm 165 điểm 08/05/2019 Đề 1
Phạm Văn Lộc 094....291 365 điểm 190 điểm 175 điểm 08/05/2019 Đề 1
Vũ Thị Nhâm 035....711 415 điểm 290 điểm 125 điểm 08/05/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Huyền 098....028 445 điểm 230 điểm 215 điểm 08/05/2019 Đề 1
Buổi thi 06/05/2019 - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thùy Dung 090....152 425 điểm 230 điểm 195 điểm 06/05/2019 Đề 1
Đỗ Hiền 094....954 395 điểm 185 điểm 210 điểm 06/05/2019 Đề 1
Trịnh Văn Liên 090....820 355 điểm 145 điểm 210 điểm 06/05/2019 Đề 1
Tô Tiến Đạt 094....250 360 điểm 210 điểm 150 điểm 06/05/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thu Hằng 096....637 290 điểm 130 điểm 160 điểm 06/05/2019 Đề 1
Buổi thi 05/05/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hằng 096....512 290 điểm 145 điểm 145 điểm 05/05/2019 Đề 3
Le Xuan Thang 097.....375 845 điểm 445 điểm 400 điểm 05/05/2019 Đề 3
Nguyễn Tiến Dũng 016.....153 475 điểm 240 điểm 235 điểm 05/05/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Thu Hòa 097....615 370 điểm 180 điểm 190 điểm 05/05/2019 Đề 3
Nguyễn thị lan anh 034....909 495 điểm 255 điểm 240 điểm 05/05/2019 Đề 3
Đỗ Thị Huế 035....655 495 điểm 330 điểm 165 điểm 05/05/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Thu Huyền 034....838 625 điểm 320 điểm 305 điểm 05/05/2019 Đề 3
Lương Thị Hồng Nhung 094....790 375 điểm 210 điểm 165 điểm 05/05/2019 Đề 3
Hồ Văn Mạnh 097....332 360 điểm 200 điểm 160 điểm 05/05/2019 Đề 3
Đặng Thị Xoan 097....716 440 điểm 185 điểm 255 điểm 05/05/2019 Đề 3
Đoàn Hữu Dũng 098....553 425 điểm 245 điểm 180 điểm 05/05/2019 Đề 3
Bùi Hạnh 098....894 340 điểm 160 điểm 180 điểm 05/05/2019 Đề 3
Buổi thi 03/05/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Mạnh Tùng 091....957 505 điểm 240 điểm 265 điểm 03/05/2019 Đề 3
Lê Thị Thùy Ninh 098....018 465 điểm 215 điểm 250 điểm 03/05/2019 Đề 3
Le Tran Quang 097....189 485 điểm 230 điểm 255 điểm 03/05/2019 Đề 3
Vũ Thị Linh 094....771 490 điểm 185 điểm 305 điểm 03/05/2019 Đề 3
Đặng Thị Như Quỳnh 096....989 445 điểm 125 điểm 320 điểm 03/05/2019 Đề 3
Bùi Duyên 016.....952 265 điểm 170 điểm 95 điểm 03/05/2019 Đề 3
Lê Thị Phương 098....965 280 điểm 180 điểm 100 điểm 03/05/2019 Đề 3
Nga Nguyễn Hằng 164....410 745 điểm 440 điểm 305 điểm 03/05/2019 Đề 3
Nguyễn Thị My Ly 097....888 295 điểm 180 điểm 115 điểm 03/05/2019 Đề 3
Phạm Như Dũng 039....514 390 điểm 165 điểm 225 điểm 03/05/2019 Đề 3
Buổi thi 29/04/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyen Thi Phan 098....023 390 điểm 270 điểm 120 điểm 29/04/2019 Đề 3
Buổi thi 28/04/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Hồng Phúc 034....136 670 điểm 390 điểm 280 điểm 28/04/2019 Đề 3
Lê Thanh Tùng 098....473 445 điểm 215 điểm 230 điểm 28/04/2019 Đề 3
Phạm Viết Thắng 035....990 485 điểm 250 điểm 235 điểm 28/04/2019 Đề 3
Hoàng Thị Thuý 096....330 395 điểm 300 điểm 95 điểm 28/04/2019 Đề 3
Buổi thi 26/04/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Tô Tiến Đạt 094....250 280 điểm 190 điểm 90 điểm 26/04/2019 Đề 3
Lưu Thị Lệ Thúy 091....611 335 điểm 145 điểm 190 điểm 26/04/2019 Đề 3
Nguyễn Đức Hải 038....132 350 điểm 240 điểm 110 điểm 26/04/2019 Đề 3
Nguyễn quốc Dũng 088....889 380 điểm 180 điểm 200 điểm 26/04/2019 Đề 3
Tăng Thị Nhung 097....389 300 điểm 90 điểm 210 điểm 26/04/2019 Đề 3
Buổi thi 24/04/2019 - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Ngọc An Khang 091....041 350 điểm 220 điểm 130 điểm 24/04/2019 Đề 3

Trang