Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 15/10/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Ngọc Hiển 093....857 585 điểm 365 điểm 220 điểm 15/10/2018 Đề 7
Đỗ Xuân Vững 098....734 500 điểm 275 điểm 225 điểm 15/10/2018 Đề 7
Tạ Thị Huế 034....468 295 điểm 145 điểm 150 điểm 15/10/2018 Đề 7
Đoàn Thị Thảo 036....739 260 điểm 140 điểm 120 điểm 15/10/2018 Đề 7
Buổi thi 14/10/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Huyền Trang 032....575 445 điểm 160 điểm 285 điểm 14/10/2018 Đề 10
Đặng Thùy Dung 035....146 495 điểm 245 điểm 250 điểm 14/10/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Lan Anh 033....649 215 điểm 125 điểm 90 điểm 14/10/2018 Đề 10
Hồ Thị Quỳnh 016.....885 470 điểm 245 điểm 225 điểm 14/10/2018 Đề 10
Công Huyền Trang 016.....515 415 điểm 245 điểm 170 điểm 14/10/2018 Đề 10
Buổi thi 12/10/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thùy Linh 091....364 415 điểm 185 điểm 230 điểm 12/10/2018 Đề 8
Lê Phương Anh 033....057 725 điểm 365 điểm 360 điểm 12/10/2018 Đề 8
VŨ ĐỨC HUY 096....899 570 điểm 260 điểm 310 điểm 12/10/2018 Đề 8
Nguyễn Diệu Linh 037....018 650 điểm 310 điểm 340 điểm 12/10/2018 Đề 8
Trần Thị Hằng 034....709 310 điểm 165 điểm 145 điểm 12/10/2018 Đề 8
ĐOÀN THỊ LIÊN 097....149 245 điểm 150 điểm 95 điểm 12/10/2018 Đề 8
Nguyễn Quỳnh Anh 012.....305 740 điểm 400 điểm 340 điểm 12/10/2018 Đề 8
Lê thùy chi 032....558 805 điểm 400 điểm 405 điểm 12/10/2018 Đề 8
Tân Cương Nguyễn 097....756 475 điểm 210 điểm 265 điểm 12/10/2018 Đề 8
Nguyễn Huy Nam 012.....745 160 điểm 95 điểm 65 điểm 12/10/2018 Đề 8
Buổi thi 10/10/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng thị kim anh 016.....550 330 điểm 190 điểm 140 điểm 10/10/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hồng Vân 098....366 630 điểm 290 điểm 340 điểm 10/10/2018 Đề 7
Nguyễn Huy Nam 012.....745 185 điểm 90 điểm 95 điểm 10/10/2018 Đề 7
Vũ Thị Tuyết 098....901 230 điểm 170 điểm 60 điểm 10/10/2018 Đề 7
Đỗ Lê Ngọc Anh 093....469 560 điểm 295 điểm 265 điểm 10/10/2018 Đề 7
Đỗ Thị Hương 016.....909 370 điểm 220 điểm 150 điểm 10/10/2018 Đề 7
Trần Huyền My 097....926 640 điểm 370 điểm 270 điểm 10/10/2018 Đề 7
Cao Thị Hồng Anh 090....119 355 điểm 185 điểm 170 điểm 10/10/2018 Đề 7
Đặng thị minh thảo 016.....761 375 điểm 185 điểm 190 điểm 10/10/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Thúy Hảo 096....627 235 điểm 135 điểm 100 điểm 10/10/2018 Đề 7
Buổi thi 08/10/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Minh Hà 098....669 700 điểm 360 điểm 340 điểm 08/10/2018 Đề 10
Hồ Thanh Thúy 033....391 360 điểm 195 điểm 165 điểm 08/10/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Phương Thảo 016.....609 325 điểm 165 điểm 160 điểm 08/10/2018 Đề 10
ĐỖ NGỌC 035....222 270 điểm 170 điểm 100 điểm 08/10/2018 Đề 10
Phạm Thị Ngọc Anh 096....239 450 điểm 230 điểm 220 điểm 08/10/2018 Đề 10
Ngô Thùy Mai 097....124 485 điểm 245 điểm 240 điểm 08/10/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thủy 016.....261 280 điểm 170 điểm 110 điểm 08/10/2018 Đề 10
Nguyễn Thùy Dương 093....009 550 điểm 330 điểm 220 điểm 08/10/2018 Đề 10
Buổi thi 07/10/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hà Thanh Tùng 096....755 280 điểm 130 điểm 150 điểm 07/10/2018 Đề 8
Ngô Lan Phương 097....634 540 điểm 300 điểm 240 điểm 07/10/2018 Đề 8
Chu thị thúy hường 098....345 530 điểm 260 điểm 270 điểm 07/10/2018 Đề 8
Bùi Thị Phương Thảo 038....909 555 điểm 270 điểm 285 điểm 07/10/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Nhật Quyên 097....963 280 điểm 200 điểm 80 điểm 07/10/2018 Đề 8
Nguyễn Đăng Huy 096....170 310 điểm 180 điểm 130 điểm 07/10/2018 Đề 8
Thân Thị Linh 016.....565 300 điểm 180 điểm 120 điểm 07/10/2018 Đề 8
Trịnh Thị Mai Linh 096....511 385 điểm 185 điểm 200 điểm 07/10/2018 Đề 8
Lê Thị Hoa 016.....066 255 điểm 145 điểm 110 điểm 07/10/2018 Đề 8
Bùi Ngọc Ánh 016.....224 275 điểm 165 điểm 110 điểm 07/10/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Diệu Linh 035....236 380 điểm 210 điểm 170 điểm 07/10/2018 Đề 8
Ngô thơ 097....969 360 điểm 170 điểm 190 điểm 07/10/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Thùy Linh 094....702 550 điểm 300 điểm 250 điểm 07/10/2018 Đề 8
Lê phương thảo 098....838 625 điểm 345 điểm 280 điểm 07/10/2018 Đề 8
hoàng thị thanh nga 096....392 520 điểm 190 điểm 330 điểm 07/10/2018 Đề 8
Nguyễn Anh Đức 096....016 510 điểm 245 điểm 265 điểm 07/10/2018 Đề 8
Đậu Thị Quỳnh Anh 097....692 395 điểm 215 điểm 180 điểm 07/10/2018 Đề 8
Vũ Kim Ngân 016.....302 535 điểm 200 điểm 335 điểm 07/10/2018 Đề 8
Buổi thi 03/10/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Quỳnh Anh 035....683 375 điểm 215 điểm 160 điểm 03/10/2018 Đề 10
Nguyễn Thu Hà 096....918 315 điểm 140 điểm 175 điểm 03/10/2018 Đề 10
Tạ Thị Trang 016.....213 330 điểm 140 điểm 190 điểm 03/10/2018 Đề 10
Nguyễn Thanh Chúc 097....304 335 điểm 135 điểm 200 điểm 03/10/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thủy 016.....261 290 điểm 170 điểm 120 điểm 03/10/2018 Đề 10
Phạm Thị Mai Hương 016.....622 445 điểm 210 điểm 235 điểm 03/10/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thu Huyền 016.....212 265 điểm 165 điểm 100 điểm 03/10/2018 Đề 10
Hoàng Thị Thúy 016.....497 330 điểm 190 điểm 140 điểm 03/10/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Huyền Trang 016.....241 320 điểm 150 điểm 170 điểm 03/10/2018 Đề 10
Hoàng thị huyền 016.....756 365 điểm 195 điểm 170 điểm 03/10/2018 Đề 10
Vũ Minh Trang 096....244 285 điểm 145 điểm 140 điểm 03/10/2018 Đề 10
Trần Thị Thanh Vân 097....022 380 điểm 190 điểm 190 điểm 03/10/2018 Đề 10
Vũ Thị Bích Ngọc 012.....064 245 điểm 145 điểm 100 điểm 03/10/2018 Đề 10
Nguyễn Anh Thơ 096....209 740 điểm 410 điểm 330 điểm 03/10/2018 Đề 10
Buổi thi 05/10/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Thị Thương 016.....499 410 điểm 190 điểm 220 điểm 05/10/2018 Đề 7
Lê Thu Thủy 094....568 560 điểm 300 điểm 260 điểm 05/10/2018 Đề 7
Mai Thị Thúy 097....471 300 điểm 120 điểm 180 điểm 05/10/2018 Đề 7
Lò Ngọc Quang 039....444 405 điểm 245 điểm 160 điểm 05/10/2018 Đề 7
Nguyễn Quang Tuyến 016.....075 240 điểm 120 điểm 120 điểm 05/10/2018 Đề 7
Nguyễn Ngọc Lê 097....234 295 điểm 180 điểm 115 điểm 05/10/2018 Đề 7
Nguyễn Đức Trọng 016.....229 230 điểm 140 điểm 90 điểm 05/10/2018 Đề 7
Tường Thị Thu Trang 016.....769 270 điểm 145 điểm 125 điểm 05/10/2018 Đề 7
Trần Nhữ Đức Trung 016.....358 450 điểm 290 điểm 160 điểm 05/10/2018 Đề 7
Nguyễn Việt Trinh 097....439 375 điểm 250 điểm 125 điểm 05/10/2018 Đề 7
Lô Thị Yến 016.....680 315 điểm 175 điểm 140 điểm 05/10/2018 Đề 7
ngô thị thu uyên 098....799 400 điểm 230 điểm 170 điểm 05/10/2018 Đề 7
Nguyễn Trung Hiếu 016.....607 340 điểm 175 điểm 165 điểm 05/10/2018 Đề 7
Bùi Quang Bình 090....674 925 điểm 460 điểm 465 điểm 05/10/2018 Đề 7
Lê Ngọc Huyền 016.....490 365 điểm 165 điểm 200 điểm 05/10/2018 Đề 7
Lê Thu Quỳnh 097....165 380 điểm 185 điểm 195 điểm 05/10/2018 Đề 7
Buổi thi 01/10/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Thị Cẩm Tú 016.....757 210 điểm 95 điểm 115 điểm 01/10/2018 Đề 8
Trần Thị Cẩm Nhung 091....869 510 điểm 220 điểm 290 điểm 01/10/2018 Đề 8
Bế Thị Ngọc Hà 096....769 420 điểm 240 điểm 180 điểm 01/10/2018 Đề 8
Đồng Thị Tùng Lâm 085....124 270 điểm 170 điểm 100 điểm 01/10/2018 Đề 8
Vương Tiến Đạt 091.....164 530 điểm 250 điểm 280 điểm 01/10/2018 Đề 8
Nguyễn Duy Anh 039....045 590 điểm 290 điểm 300 điểm 01/10/2018 Đề 8
Phạm Văn Kiên 096....720 350 điểm 210 điểm 140 điểm 01/10/2018 Đề 8
Lê Thuý Hằng 016.....900 575 điểm 315 điểm 260 điểm 01/10/2018 Đề 8
Dương Văn Quất 016........6 210 điểm 140 điểm 70 điểm 01/10/2018 Đề 8
Đồng Nguyễn Vân Ngọc 016.....055 445 điểm 275 điểm 170 điểm 01/10/2018 Đề 8
Mai Thị Thúy 097....471 305 điểm 195 điểm 110 điểm 01/10/2018 Đề 8
Trần Thị Minh Xuân 016.....899 370 điểm 175 điểm 195 điểm 01/10/2018 Đề 8
Trần Phương Anh 090....089 350 điểm 170 điểm 180 điểm 01/10/2018 Đề 8
Nguyễn Hà Hoà 038.....115 245 điểm 165 điểm 80 điểm 01/10/2018 Đề 8
Phạm Phương Hà 096....738 275 điểm 175 điểm 100 điểm 01/10/2018 Đề 8

Trang