Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 09/12/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Minh Vương 097....089 230 điểm 150 điểm 80 điểm 09/12/2018 Đề 8
Nguyễn Văn Chuyên 016.....279 545 điểm 295 điểm 250 điểm 09/12/2018 Đề 8
Trần Thanh Lam 035....160 375 điểm 185 điểm 190 điểm 09/12/2018 Đề 8
Nguyễn Anh Duy 098....109 375 điểm 150 điểm 225 điểm 09/12/2018 Đề 8
Buổi thi 07/12/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đào Ngọc Hiệu 090....266 405 điểm 255 điểm 150 điểm 07/12/2018 Đề 7
Hoàng Thị Thuý 096....330 210 điểm 115 điểm 95 điểm 07/12/2018 Đề 7
Nguyễn Thơm 033....759 565 điểm 240 điểm 325 điểm 07/12/2018 Đề 7
nguyễn thị huyền trang 091....939 350 điểm 185 điểm 165 điểm 07/12/2018 Đề 7
Đoàn Thị Kim Chi 092....891 695 điểm 360 điểm 335 điểm 07/12/2018 Đề 7
Mai Văn Phú 035....296 565 điểm 275 điểm 290 điểm 07/12/2018 Đề 7
Đinh Xuân Hoàng 096....798 445 điểm 250 điểm 195 điểm 07/12/2018 Đề 7
Buổi thi 02/12/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Phương Lan 096....409 470 điểm 220 điểm 250 điểm 02/12/2018 Đề 7
Lê Thùy Linh 094....872 385 điểm 170 điểm 215 điểm 02/12/2018 Đề 7
Trần Thị Giang 096....496 340 điểm 175 điểm 165 điểm 02/12/2018 Đề 7
Đào Thị Hiền 098....849 320 điểm 175 điểm 145 điểm 02/12/2018 Đề 7
Lê Thùy Dương 097....689 350 điểm 185 điểm 165 điểm 02/12/2018 Đề 7
Lê Nhật Hồng 035....009 470 điểm 250 điểm 220 điểm 02/12/2018 Đề 7
Nguyễn Hà Phương 096....261 270 điểm 150 điểm 120 điểm 02/12/2018 Đề 7
Phạm Hoàng Anh 098....515 230 điểm 145 điểm 85 điểm 02/12/2018 Đề 7
Nguyễn Thảo Hiền 016.....880 205 điểm 110 điểm 95 điểm 02/12/2018 Đề 7
Buổi thi 05/12/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hoa 096....472 560 điểm 280 điểm 280 điểm 05/12/2018 Đề 10
Phạm Thị Huyền 098....550 405 điểm 195 điểm 210 điểm 05/12/2018 Đề 10
Buổi thi 30/11/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Thị Thanh Hà 094....618 435 điểm 270 điểm 165 điểm 30/11/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Ngọc Tú 098....648 490 điểm 230 điểm 260 điểm 30/11/2018 Đề 10
Đỗ Như Ngọc 016.....356 215 điểm 125 điểm 90 điểm 30/11/2018 Đề 10
Lê Thanh Văn 090....987 555 điểm 300 điểm 255 điểm 30/11/2018 Đề 10
ThaoPhuong Nguyen 091....076 525 điểm 295 điểm 230 điểm 30/11/2018 Đề 10
Hoàng Thị Giang 096....976 500 điểm 275 điểm 225 điểm 30/11/2018 Đề 10
hoàng minh thảo 091....199 425 điểm 245 điểm 180 điểm 30/11/2018 Đề 10
Đỗ Thị Hoàn 036....859 560 điểm 250 điểm 310 điểm 30/11/2018 Đề 10
Phạm Thị Quyên 097....685 375 điểm 185 điểm 190 điểm 30/11/2018 Đề 10
Đào Ngọc Hiệu 090....266 390 điểm 270 điểm 120 điểm 30/11/2018 Đề 10
Buổi thi 03/12/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Thị Nga 098....423 380 điểm 170 điểm 210 điểm 03/12/2018 Đề 8
Trần Ngọc Anh 076....751 380 điểm 240 điểm 140 điểm 03/12/2018 Đề 8
Thanh Thủy 037....292 350 điểm 180 điểm 170 điểm 03/12/2018 Đề 8
Hà Nguyễn 038....696 395 điểm 215 điểm 180 điểm 03/12/2018 Đề 8
Mai Thị Huyền 096....755 420 điểm 250 điểm 170 điểm 03/12/2018 Đề 8
Phạm Thị Ngọc Lan 035....966 395 điểm 180 điểm 215 điểm 03/12/2018 Đề 8
Buổi thi 28/11/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Linh Ngọc 098....126 660 điểm 350 điểm 310 điểm 28/11/2018 Đề 8
Nguyễn Tất Kiên 036....425 495 điểm 240 điểm 255 điểm 28/11/2018 Đề 8
Buổi thi 26/11/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phùng Thị Hương 034....885 465 điểm 255 điểm 210 điểm 26/11/2018 Đề 7
Trần Thị Thảo 016......417 230 điểm 145 điểm 85 điểm 26/11/2018 Đề 7
Buổi thi 25/11/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Kim Thúy 098....989 425 điểm 175 điểm 250 điểm 25/11/2018 Đề 10
Hoang Hai 093....048 375 điểm 195 điểm 180 điểm 25/11/2018 Đề 10
Nguyễn Phương Anh 091....588 285 điểm 135 điểm 150 điểm 25/11/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Hiền 038....267 440 điểm 240 điểm 200 điểm 25/11/2018 Đề 10
Lê Thị Hồng Liên 016.....303 375 điểm 195 điểm 180 điểm 25/11/2018 Đề 10
Buổi thi 23/11/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Ngân 035....749 295 điểm 150 điểm 145 điểm 23/11/2018 Đề 8
Lê Minh Vương 097....089 195 điểm 125 điểm 70 điểm 23/11/2018 Đề 8
Nguyễn Phương Khánh 090....422 600 điểm 285 điểm 315 điểm 23/11/2018 Đề 8
Trần Thị Thảo 016......417 240 điểm 170 điểm 70 điểm 23/11/2018 Đề 8
Phạm Thị Linh Chi 091....889 355 điểm 160 điểm 195 điểm 23/11/2018 Đề 8
Buổi thi 21/11/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng Huyền Duyên 089....839 450 điểm 190 điểm 260 điểm 21/11/2018 Đề 7
Nguyen thanh hieu 098....451 530 điểm 245 điểm 285 điểm 21/11/2018 Đề 7
Buổi thi 19/11/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Minh Vương 097....089 260 điểm 140 điểm 120 điểm 19/11/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Hằng 016.....795 305 điểm 190 điểm 115 điểm 19/11/2018 Đề 10
Nguyễn Thu Trang 096....630 500 điểm 290 điểm 210 điểm 19/11/2018 Đề 10
Trần Thanh Tùng 035....833 315 điểm 215 điểm 100 điểm 19/11/2018 Đề 10
Hoàng Thị Nguyệt 034....226 380 điểm 200 điểm 180 điểm 19/11/2018 Đề 10
Buổi thi 18/11/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
phan thị thu thảo 096....523 465 điểm 245 điểm 220 điểm 18/11/2018 Đề 8
Nguyễn Ngọc Tám 033....400 270 điểm 150 điểm 120 điểm 18/11/2018 Đề 8
phươnglinh 038....684 360 điểm 200 điểm 160 điểm 18/11/2018 Đề 8
Lê Thùy Dương 097....689 345 điểm 170 điểm 175 điểm 18/11/2018 Đề 8
trần mai sơn 094....779 560 điểm 325 điểm 235 điểm 18/11/2018 Đề 8
Buổi thi 16/11/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thu 098....841 430 điểm 255 điểm 175 điểm 16/11/2018 Đề 7
Nguyễn Văn Đại 096....142 245 điểm 185 điểm 60 điểm 16/11/2018 Đề 7
Hoàng Thị Nguyệt 034....226 280 điểm 160 điểm 120 điểm 16/11/2018 Đề 7
Nguyễn Hồng Phúc 077....523 815 điểm 420 điểm 395 điểm 16/11/2018 Đề 7
Buổi thi 14/11/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Pham Thuy Huong 097....188 530 điểm 290 điểm 240 điểm 14/11/2018 Đề 10
Mai Phương Thảo 016.....930 710 điểm 340 điểm 370 điểm 14/11/2018 Đề 10
Vũ Thị Thương 096....778 275 điểm 150 điểm 125 điểm 14/11/2018 Đề 10
Lê Ngọc Huyền 098....435 360 điểm 170 điểm 190 điểm 14/11/2018 Đề 10
Buổi thi 12/11/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Ngọc Anh 098....749 425 điểm 160 điểm 265 điểm 12/11/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 038....332 375 điểm 180 điểm 195 điểm 12/11/2018 Đề 8
Vũ Thị Tố Oanh 096....195 225 điểm 160 điểm 65 điểm 12/11/2018 Đề 8
Trịnh Bích Hằng 033....768 550 điểm 270 điểm 280 điểm 12/11/2018 Đề 8
nguyễn thị huyền trang 091....939 350 điểm 230 điểm 120 điểm 12/11/2018 Đề 8
Buổi thi 11/11/2018 - Đề 9C
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Trang 035....839 435 điểm 270 điểm 165 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Nguyễn Hà Trang 096....359 505 điểm 215 điểm 290 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Hoàng Thị Thuý 096....330 295 điểm 175 điểm 120 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Lê Thoan 096....410 325 điểm 175 điểm 150 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Trần Kim Phương 090....588 635 điểm 345 điểm 290 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Đinh Kiều Minh 034....360 350 điểm 180 điểm 170 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Nguyen Hoai Giang 016.....500 300 điểm 190 điểm 110 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Nguyễn Việt Hùng 039....677 635 điểm 350 điểm 285 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Hoàng Thị Huyền 016.....419 265 điểm 165 điểm 100 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Nguyễn Long Vũ 098....542 785 điểm 425 điểm 360 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Nguyễn Thị Liên 097....122 350 điểm 180 điểm 170 điểm 11/11/2018 Đề 9C
Buổi thi 09/11/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Kiều Ngọc 037....903 440 điểm 245 điểm 195 điểm 09/11/2018 Đề 10
Nguyễn Lan Anh 096....300 285 điểm 140 điểm 145 điểm 09/11/2018 Đề 10
Lê Minh Trí 096....279 265 điểm 175 điểm 90 điểm 09/11/2018 Đề 10
Buổi thi 07/11/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hương Lan 097....021 645 điểm 340 điểm 305 điểm 07/11/2018 Đề 8
Lê Ngọc Minh Tiến 016.....620 465 điểm 325 điểm 140 điểm 07/11/2018 Đề 8
Lê Ngọc Huyền 098....716 250 điểm 160 điểm 90 điểm 07/11/2018 Đề 8
Nguyễn Khánh Linh 096....989 555 điểm 260 điểm 295 điểm 07/11/2018 Đề 8
Buổi thi 05/11/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Khánh Huyền 096....519 360 điểm 195 điểm 165 điểm 05/11/2018 Đề 7
Đoàn Thị Ngọc Quynhf 037....009 335 điểm 165 điểm 170 điểm 05/11/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hảo 035....413 455 điểm 245 điểm 210 điểm 05/11/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Hoa 098....378 400 điểm 130 điểm 270 điểm 05/11/2018 Đề 7
Lê Thị Thoan 096....410 325 điểm 180 điểm 145 điểm 05/11/2018 Đề 7

Trang