Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 18/06/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng Văn Ninh 096....404 345 điểm 165 điểm 180 điểm 18/06/2018 Đề 7
Vũ Thị Cẩm Vân 097....020 420 điểm 230 điểm 190 điểm 18/06/2018 Đề 7
hoàng thuỳ linh 097....477 310 điểm 180 điểm 130 điểm 18/06/2018 Đề 7
Hoàng Thị Thu Hà 091....727 470 điểm 200 điểm 270 điểm 18/06/2018 Đề 7
Nguyễn Việt Anh 016.....276 435 điểm 200 điểm 235 điểm 18/06/2018 Đề 7
Đỗ Thị Kiều Anh 090....223 630 điểm 295 điểm 335 điểm 18/06/2018 Đề 7
Trịnh Thị Thùy Linh 016.....887 440 điểm 230 điểm 210 điểm 18/06/2018 Đề 7
Buổi thi 17/06/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Oanh 016.....342 455 điểm 240 điểm 215 điểm 17/06/2018 Đề 10
Nguyễn Hải Dương Thùy 098....561 440 điểm 240 điểm 200 điểm 17/06/2018 Đề 10
Vu Manh Tuan 012.....336 465 điểm 255 điểm 210 điểm 17/06/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Linh 016.....786 780 điểm 400 điểm 380 điểm 17/06/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thu 016.....100 400 điểm 185 điểm 215 điểm 17/06/2018 Đề 10
Hoàng Thị Lan Yến 098....729 550 điểm 245 điểm 305 điểm 17/06/2018 Đề 10
Bạc Thùy Trang 096....473 350 điểm 190 điểm 160 điểm 17/06/2018 Đề 10
Đăng Văn Ninh 096....404 290 điểm 160 điểm 130 điểm 17/06/2018 Đề 10
Buổi thi 15/06/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đặng Khánh Linh 016.....969 190 điểm 125 điểm 65 điểm 15/06/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Thu Hà 096....119 420 điểm 195 điểm 225 điểm 15/06/2018 Đề 8
Nguyễn Duy Mạnh 016.....899 485 điểm 275 điểm 210 điểm 15/06/2018 Đề 8
Phạm Thị Mai Anh 098....841 495 điểm 240 điểm 255 điểm 15/06/2018 Đề 8
Vũ Quỳnh Như 016.....179 310 điểm 140 điểm 170 điểm 15/06/2018 Đề 8
Vũ Thị Kim Phượng 016.....618 540 điểm 200 điểm 340 điểm 15/06/2018 Đề 8
Đoàn Thị Lan Anh 016.....353 465 điểm 215 điểm 250 điểm 15/06/2018 Đề 8
Bùi Thanh Huyền 093....099 470 điểm 300 điểm 170 điểm 15/06/2018 Đề 8
Phạm Hồng Nga 097....199 355 điểm 190 điểm 165 điểm 15/06/2018 Đề 8
Đăng Văn Ninh 096....404 260 điểm 130 điểm 130 điểm 15/06/2018 Đề 8
Thạch Thị Hồng Ánh 096....889 495 điểm 210 điểm 285 điểm 15/06/2018 Đề 8
Lê Bá Nam 016.....172 405 điểm 210 điểm 195 điểm 15/06/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Giang 016.....407 720 điểm 385 điểm 335 điểm 15/06/2018 Đề 8
Buổi thi 13/06/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Nam Phương 094....240 280 điểm 150 điểm 130 điểm 13/06/2018 Đề 7
Tran Manh Ha 016.....818 430 điểm 180 điểm 250 điểm 13/06/2018 Đề 7
Hoàng Mạnh Hưng 096....573 525 điểm 290 điểm 235 điểm 13/06/2018 Đề 7
Lãnh Kim Thi 016.....497 355 điểm 185 điểm 170 điểm 13/06/2018 Đề 7
Trần Huy Hoàng 016.....679 350 điểm 185 điểm 165 điểm 13/06/2018 Đề 7
Buổi thi 11/06/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Phương Thảo 094....199 320 điểm 190 điểm 130 điểm 11/06/2018 Đề 10
Phạm Thuỳ Linh 016.....335 365 điểm 220 điểm 145 điểm 11/06/2018 Đề 10
Nguyễn Hồng Sơn 098....425 500 điểm 270 điểm 230 điểm 11/06/2018 Đề 10
Pham Mai Huong 094....009 615 điểm 380 điểm 235 điểm 11/06/2018 Đề 10
Đỗ Thị Ngọc Linh 096....177 395 điểm 215 điểm 180 điểm 11/06/2018 Đề 10
Phạm Thị Hà 096....999 460 điểm 245 điểm 215 điểm 11/06/2018 Đề 10
Buổi thi 10/06/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Đức Long 098....082 525 điểm 295 điểm 230 điểm 10/06/2018 Đề 8
Hà Ngọc Ánh 016.....593 470 điểm 240 điểm 230 điểm 10/06/2018 Đề 8
Phan Thế Quang 096....329 295 điểm 145 điểm 150 điểm 10/06/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Thơm 097....099 255 điểm 170 điểm 85 điểm 10/06/2018 Đề 8
Nguyễn Văn Tiến 098....588 265 điểm 180 điểm 85 điểm 10/06/2018 Đề 8
Phí Thị Bích Hường 096....260 445 điểm 255 điểm 190 điểm 10/06/2018 Đề 8
Trần Thanh Hoa 091....459 455 điểm 260 điểm 195 điểm 10/06/2018 Đề 8
Nguyễn Duy Khánh 096....767 380 điểm 190 điểm 190 điểm 10/06/2018 Đề 8
Phùng Thị Ngoan 096....119 265 điểm 120 điểm 145 điểm 10/06/2018 Đề 8
Buổi thi 08/06/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thu Trang 091....207 315 điểm 220 điểm 95 điểm 08/06/2018 Đề 7
Nguyễn Đậu Trà My 016.....324 410 điểm 210 điểm 200 điểm 08/06/2018 Đề 7
Nguyễn Tuấn Linh 098....129 475 điểm 280 điểm 195 điểm 08/06/2018 Đề 7
Phan Thế Quang 096....329 300 điểm 160 điểm 140 điểm 08/06/2018 Đề 7
Buổi thi 06/06/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Dương Quỳnh Anh 098....759 370 điểm 210 điểm 160 điểm 06/06/2018 Đề 10
Trần Tuấn Thành 096....889 285 điểm 160 điểm 125 điểm 06/06/2018 Đề 10
Buổi thi 01/06/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thanh Thùy 096....555 725 điểm 390 điểm 335 điểm 01/06/2018 Đề 10
Hải Yến 096....905 365 điểm 220 điểm 145 điểm 01/06/2018 Đề 10
Hồ Thị Quỳnh 016.....885 365 điểm 215 điểm 150 điểm 01/06/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Kiều Oanh 016.....068 385 điểm 215 điểm 170 điểm 01/06/2018 Đề 10
Buổi thi 04/06/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Thị Thủy 016.....449 365 điểm 190 điểm 175 điểm 04/06/2018 Đề 8
Buổi thi 03/06/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Chu Duy Thành 016.....609 340 điểm 170 điểm 170 điểm 03/06/2018 Đề 7
Dương Hồng Vân 016.....881 430 điểm 180 điểm 250 điểm 03/06/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Việt Linh 093....209 620 điểm 295 điểm 325 điểm 03/06/2018 Đề 7
Nguyễn Đức Bình 016.....886 495 điểm 320 điểm 175 điểm 03/06/2018 Đề 7
Bùi Thị Huệ 016.....793 225 điểm 95 điểm 130 điểm 03/06/2018 Đề 7
Lê Thị Dịu 098....832 220 điểm 110 điểm 110 điểm 03/06/2018 Đề 7
Vũ Thành Đạt 016.....714 350 điểm 260 điểm 90 điểm 03/06/2018 Đề 7
Buổi thi 28/05/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Kim Luyến 096....288 185 điểm 125 điểm 60 điểm 28/05/2018 Đề 7
Đỗ Đức Lộc 093....986 370 điểm 180 điểm 190 điểm 28/05/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Thùy Linh 094....702 465 điểm 160 điểm 305 điểm 28/05/2018 Đề 7
Vương Bảo Ngân 096....393 470 điểm 220 điểm 250 điểm 28/05/2018 Đề 7
Hoàng Thị Thanh Nga 096....392 375 điểm 200 điểm 175 điểm 28/05/2018 Đề 7
Buổi thi 25/05/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Quốc Trung 093....695 845 điểm 430 điểm 415 điểm 25/05/2018 Đề 8
Le Anh 016.....903 845 điểm 430 điểm 415 điểm 25/05/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Huyền 094....373 580 điểm 295 điểm 285 điểm 25/05/2018 Đề 8
nguyễn thị huyền trang 091....939 265 điểm 175 điểm 90 điểm 25/05/2018 Đề 8
Buổi thi 27/05/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Mạnh Đức 091....099 415 điểm 245 điểm 170 điểm 27/05/2018 Đề 10
Nguyễn Sĩ Trường 098....166 400 điểm 240 điểm 160 điểm 27/05/2018 Đề 10
Trương Hải Yến 016.....016 320 điểm 110 điểm 210 điểm 27/05/2018 Đề 10
duong xuan vinh 016.....897 630 điểm 365 điểm 265 điểm 27/05/2018 Đề 10
Trịnh Thu Phương 012.....600 355 điểm 165 điểm 190 điểm 27/05/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Hà 016.....842 420 điểm 220 điểm 200 điểm 27/05/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Hồng 166....770 490 điểm 240 điểm 250 điểm 27/05/2018 Đề 10
Buổi thi 23/05/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyen Ngoc Son 098....991 445 điểm 195 điểm 250 điểm 23/05/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Phương Anh 016.....416 325 điểm 185 điểm 140 điểm 23/05/2018 Đề 7
Buổi thi 31/03/2017 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Ngọc Hiền 093....857 350 điểm 180 điểm 170 điểm 31/03/2017 Đề 7
Buổi thi 20/05/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Phương Thảo 016.....686 390 điểm 175 điểm 215 điểm 20/05/2018 Đề 8
Tăng Thị Lan Anh 016.....717 315 điểm 175 điểm 140 điểm 20/05/2018 Đề 8
Vũ Phúc Anh 096....699 375 điểm 175 điểm 200 điểm 20/05/2018 Đề 8
Phạm Bích Ngọc 016.....040 335 điểm 210 điểm 125 điểm 20/05/2018 Đề 8
Bùi Thị Huê 096....781 370 điểm 195 điểm 175 điểm 20/05/2018 Đề 8
La Thi Tham 096....141 380 điểm 200 điểm 180 điểm 20/05/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Phương Anh 016.....416 295 điểm 200 điểm 95 điểm 20/05/2018 Đề 8
Phạm Kim Anh 096....738 605 điểm 300 điểm 305 điểm 20/05/2018 Đề 8
Lưu Khánh Huyền 016.....875 450 điểm 220 điểm 230 điểm 20/05/2018 Đề 8
Buổi thi 21/05/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đào Nhật Long 097....796 190 điểm 110 điểm 80 điểm 21/05/2018 Đề 10
Cao văn vương 096....809 270 điểm 175 điểm 95 điểm 21/05/2018 Đề 10
Trần Ánh Nguyệt 016.....183 385 điểm 215 điểm 170 điểm 21/05/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Diệu Linh 016.....613 350 điểm 185 điểm 165 điểm 21/05/2018 Đề 10
Hàn Thu Thủy 016.....989 475 điểm 250 điểm 225 điểm 21/05/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Trang 016.....866 415 điểm 190 điểm 225 điểm 21/05/2018 Đề 10

Trang