Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Hàng tuần, lớp học hoangTOEIC.com sẽ tổ chức các buổi thi thử TOEIC vào cuối tuần.

Bài thi có dạng giống như bài thi TOEIC thật diễn ra liên tục trong 2h bao gồm 2 kỹ năng:

Kỹ năng nghe hiểu: 45 phút (nghe 1 lần duy nhất)

Part 1: Mô tả tranh (10 câu)

Part 2: Câu hỏi và câu trả lời (30 câu)

Part 3: Hội thoại (30 câu)

Part 4: Bài nói (30 câu)

Kỹ năng đọc hiểu: 75 phút

Part 5: Chọn từ hoàn thành câu (40 câu)

Part 6: Chọn từ hoàn thành đoạn văn (12 câu)

Part 7: Đọc hiểu (48 câu)

Lệ phí thi: 50000 (nộp tại buổi thi)

Để tránh trường hợp đáng tiếc: các bạn đi xa đến dự thi mà không có chỗ, trước buổi thi quản lý sẽ nhắn tin mời cụ thể, các bạn vui lòng nhắn tin xác nhận lại và đến sớm trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục.

Kết quả thi sẽ được đăng tại HoangTOEIC.com muộn nhất là 4 ngày kể từ ngày thi. Kết quả cũng được thông báo qua email.