Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Tab chính

Ngày giờ thi: 14:00 Chủ nhật, 19/06/2016
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyen Nhung 016.....299 14:00 Chủ nhật, 19/06/2016 Đề 10
Ngày giờ thi: 14:00 Chủ nhật, 03/07/2016
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thanh Tâm 016.....484 14:00 Chủ nhật, 03/07/2016 Đề 10
Ngày giờ thi: 14:30 Thứ tư, 12/10/2016
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Doãn Toàn 098....960 14:30 Thứ tư, 12/10/2016 Đề 7
Ngày giờ thi: 14:30 Thứ hai, 02/01/2017
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Lê Thuỳ Trang 098....761 14:30 Thứ hai, 02/01/2017 Đề 8
Ngày giờ thi: 14:30 Thứ sáu, 22/06/2018
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Lan Anh 016.....396 14:30 Thứ sáu, 22/06/2018 Đề 10
Nguyễn Thùy Dung 016.....550 14:30 Thứ sáu, 22/06/2018 Đề 10
Ngày giờ thi: 14:00 Thứ bảy, 04/02/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Quang Linh 097.......24 14:00 Thứ bảy, 04/02/2012 Đề 8
Hoàng Phương Thúy 097....582 14:00 Thứ bảy, 04/02/2012 Đề 8
phạm thị thủy 097....120 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 04/02/2012 Đề 8
Truong Quynh Tram 012.....678 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 04/02/2012 Đề 8
Ngô Mạnh Dương 097....605 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 04/02/2012 Đề 8
Ngày giờ thi: 14:00 Thứ bảy, 04/08/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Đồng Thu Trang 016.....212 14:00 Thứ bảy, 04/08/2012 Đề 10
Nguyễn Thị Việt Hà 016.....938 14:00 Thứ bảy, 04/08/2012 Đề 10
Nguyễn Thị Kim Chi 091....839 14:00 Thứ bảy, 04/08/2012 Đề 10
Ngày giờ thi: 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thùy Linh - FTU4 +84.......669 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Đỗ Thương Huyền 091....583 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Đặng Thị Làn 016.....610 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Trịnh Bá Hưng 097....288 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
giap van thinh 016.....261 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Đào Thị Thu Huyền 090....176 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Hà Quang Duy 016.....642 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Lê Thị Nhung 098....858 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Nguyen Ha Linh 098....298 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Đào Khánh Linh 016.....706 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
ngô thị thảo 016.....014 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
đặng tiến đạt 016.....638 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Phạm Thị Ngoan 012.....980 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Lê Minh Hằng 094....528 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Phạm Thị Thu Hằng 016.....498 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Nguyễn Thị Quỳnh 090....191 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Lê Thị Thu Hằng 090...... 41 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Nguyễn Hải Huyền 093....127 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
nguyễn ngọc mai 016.....406 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Hoàng Thị Thùy Linh 016.....306 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Tran Thi Ha 094....829 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Nguyễn Thu Trang 098....249 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
dung 097....257 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
trịnh thế bình 016.....239 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
tran bich hong 016.....723 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Nguyễn Văn Thu 012.....886 14:00 Thứ bảy, 23/02/2013 Đề 10
Ngày giờ thi: 14:30 Thứ hai, 23/04/2018
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Ngọc Anh 094....723 Sổ đen 14:30 Thứ hai, 23/04/2018 Đề 7
Ngày giờ thi: 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hiệp - AOB3 +84.......972 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Nguyễn Thị Quỳnh Hương - AOF3 +84......959 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Đỗ Văn Việt - HUT4 +84......267 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Đặng Thị Bích Phương +84......338 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Lê Thị Thu Hằng - NEU3 +84......485 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Quảng Thị Thu Nga - NEU3 +84..................838 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Nguyễn Thị Xuân - NEU3 +84.......894 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Trương Thị Hà 097....813 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Vũ Nguyệt Minh - FTU3 +84......147 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Nguyễn Hồng Thúy +84......829 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Nguyễn Thị Minh Châu - NEU4 +84......957 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Trần Đại Hiệp -NEU4 +84......853 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Nguyễn Thị Liên - NEU3 +84.......955 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Đỗ Thị Nam Phương - AOB3 +84.......666 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Nguyễn Thị Ngọc Ánh - TLU4 +84......681 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Lê Thị Trang - AOB3 +84......924 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Nguyễn Bá Chiến - HUT+ +84......423 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Chu Thị Loan - AOB3 +84.......293 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Nguyễn Thị Kim Ánh - AOB4 +84......808 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Ngô Thị Thanh Tâm - USSH4 +84......314 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Đặng Thị Lan - NEU4 +84......314 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Thái Thị Trà Giang - NEU4 +84......518 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Lưu Thị Huyền Trang - HUBT4 +84......828 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Lê Hoài Thư - FTU4 +84.......040 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Võ Thị Quế Anh - NEU4 +84......226 Đã duyệt 12:03 Thứ bảy, 15/10/2011 Đề 15
Ngày giờ thi: 09:00 Thứ năm, 27/10/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thu Hương - NEU3 +84......330 Đã duyệt 09:00 Thứ năm, 27/10/2011 Đề 15
Vũ Thị Mai Anh - AOB4 +84......400 Đã duyệt 09:00 Thứ năm, 27/10/2011 Đề 15
Trần Thu Giang - HUBT3 +84.......029 Đã duyệt 09:00 Thứ năm, 27/10/2011 Đề 15
Ngày giờ thi: 09:00 Chủ nhật, 30/10/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hà Trang +84......182 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 30/10/2011 Đề 8
Ngày giờ thi: 09:00 Thứ ba, 01/11/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Mai Hương - AOB4 +84......450 Đã duyệt 09:00 Thứ ba, 01/11/2011 Đề 15
Phan Thị Tính - AOB3 +84......275 Đã duyệt 09:00 Thứ ba, 01/11/2011 Đề 15
Nguyễn Thị Nhơn - AOB3 +84.......176 Đã duyệt 09:00 Thứ ba, 01/11/2011 Đề 15
La Thị Phương Nam - AOB3 +84......191 Đã duyệt 09:00 Thứ ba, 01/11/2011 Đề 15
Ngô Thị Hoàn - AOB3 +84.......136 Đã duyệt 09:00 Thứ ba, 01/11/2011 Đề 15
Phạm Thùy Dương - AOF3 +84.......269 Đã duyệt 09:00 Thứ ba, 01/11/2011 Đề 15
Phạm Thị Ngọc Linh - NEU3 +84.......427 Đã duyệt 09:00 Thứ ba, 01/11/2011 Đề 15
Nguyễn Quốc Dũng - NEU4 +84......367 Đã duyệt 09:00 Thứ ba, 01/11/2011 Đề 15
Trần Kim Linh - AOF4 +84......057 Đã duyệt 09:00 Thứ ba, 01/11/2011 Đề 15
Ngày giờ thi: 09:00 Chủ nhật, 06/11/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thanh Tùng 016.....141 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 06/11/2011 Đề 10
hoàng đình thắng 012.....938 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 06/11/2011 Đề 10
Ngày giờ thi: 09:00 Thứ bảy, 19/11/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Ngọc Hưng 098....011 Đã duyệt 09:00 Thứ bảy, 19/11/2011 Đề 12
Đỗ Diệu Thúy 016.....553 Đã duyệt 09:00 Thứ bảy, 19/11/2011 Đề 12
Vũ thị Thu 098....901 Đã duyệt 09:00 Thứ bảy, 19/11/2011 Đề 12
Ngày giờ thi: 13:00 Thứ hai, 21/11/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Thị Mai Loan - HNU3 +84......240 Đã duyệt 13:00 Thứ hai, 21/11/2011 Đề 9C
Phạm Tuấn Hưng - AOB4 +84......315 Đã duyệt 13:00 Thứ hai, 21/11/2011 Đề 9C
Cấn Thị Hải Yến - NEU 016.....199 Đã duyệt 13:00 Thứ hai, 21/11/2011 Đề 9C
Nguyễn Thị Mến - NEU4 +84.......617 Đã duyệt 13:00 Thứ hai, 21/11/2011 Đề 9C
Ngày giờ thi: 14:00 Thứ bảy, 26/11/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Gia Hậu 098....691 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 26/11/2011 Đề 7
Nguyễn Thị Hà Trang +84......182 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 26/11/2011 Đề 7
Vũ Thủy 097....816 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 26/11/2011 Đề 7
nguyễn thị như trang 098....430 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 26/11/2011 Đề 7
Ngày giờ thi: 17:15 Thứ hai, 28/11/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
nguyễn khắc hạnh 016.....805 Đã duyệt 17:15 Thứ hai, 28/11/2011 Đề 14
Nguyễn Hoàng Linh - HUP5 +84......300 Đã duyệt 17:15 Thứ hai, 28/11/2011 Đề 14
Ngày giờ thi: 19:30 Thứ năm, 01/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Mai Hương +84......945 Đã duyệt 19:30 Thứ năm, 01/12/2011 Đề 14
Ngày giờ thi: 13:00 Thứ sáu, 02/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Lan Hương Sam Barbie +84................830 Đã duyệt 13:00 Thứ sáu, 02/12/2011 Đề 9C
Ngày giờ thi: 14:00 Thứ bảy, 03/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thị Hường 016.....804 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 03/12/2011 Đề 8
nguyen vu thuy linh 016.....791 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 03/12/2011 Đề 8
bui thu hoai 097....220 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 03/12/2011 Đề 8
Pham Khanh Van 098....489 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 03/12/2011 Đề 8
nguyễn văn hùng 098....776 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 03/12/2011 Đề 8
luong thi kim thoa 090....073 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 03/12/2011 Đề 8
Dao Tran Vu 091....535 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 03/12/2011 Đề 8
Phạm Thị Hương 097....175 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 03/12/2011 Đề 8
Ngày giờ thi: 14:00 Thứ bảy, 10/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
trần mai trang 012.....333 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 10/12/2011 Đề 12
pham ngoc Cuong 098...... 99 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 10/12/2011 Đề 12
La Phương Thảo 016.....956 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 10/12/2011 Đề 12
Vương Thị Loan 016....... 67 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 10/12/2011 Đề 12
tran thi minh hai 090....218 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 10/12/2011 Đề 12
Ngày giờ thi: 17:15 Thứ hai, 12/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thị Ngoc Lan +84......896 Đã duyệt 17:15 Thứ hai, 12/12/2011 Đề 9C
Nguyễn Hoàng Linh - HUP5 +84......300 Đã duyệt 17:15 Thứ hai, 12/12/2011 Đề 9C
Ngày giờ thi: 17:30 Thứ ba, 13/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Thị Mai - AOB4 +84......274 Đã duyệt 17:30 Thứ ba, 13/12/2011 Đề 9C
Bùi Thị Hải Yến 097....879 Đã duyệt 17:30 Thứ ba, 13/12/2011 Đề 9C
Ngày giờ thi: 09:00 Thứ tư, 14/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Mến - NEU4 +84.......617 Đã duyệt 09:00 Thứ tư, 14/12/2011 Đề 15
Ngày giờ thi: 19:30 Thứ năm, 15/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Mai Hương +84......945 Đã duyệt 19:30 Thứ năm, 15/12/2011 Đề 9C
Chu Thị Bảo Ngọc - FTU4 +84.......229 Đã duyệt 19:30 Thứ năm, 15/12/2011 Đề 9C
Ngày giờ thi: 15:15 Thứ sáu, 16/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Văn Toản 094....106 Đã duyệt 15:15 Thứ sáu, 16/12/2011 Đề 9C
Ngày giờ thi: 14:00 Thứ bảy, 17/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Phan Kim Kim 091....628 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 17/12/2011 Đề 10
Vũ Thị Nga 016.....819 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 17/12/2011 Đề 10
Ngày giờ thi: 13:00 Thứ sáu, 23/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Mai An - AOB4 +84......449 Đã duyệt 13:00 Thứ sáu, 23/12/2011 Đề 15
Trần Văn Hải - HUT4 090....589 Đã duyệt 13:00 Thứ sáu, 23/12/2011 Đề 15
Lan Hương Sam Barbie +84................830 Đã duyệt 13:00 Thứ sáu, 23/12/2011 Đề 15
Đậu Huyền Trang - FTU4 +84.......761 Đã duyệt 13:00 Thứ sáu, 23/12/2011 Đề 15
Ngày giờ thi: 14:00 Thứ bảy, 24/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Văn Hoạt 016.....862 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 24/12/2011 Đề 7
Le Thi Ngoc Mai 097....399 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 24/12/2011 Đề 7
nguyen ngoc minh 016.....297 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 24/12/2011 Đề 7
Nguyễn Hoàng Minh 098....432 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 24/12/2011 Đề 7
Phạm Thị Hồng Hạnh 093....941 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 24/12/2011 Đề 7
Nguyen Thi Nguyet 097....822 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 24/12/2011 Đề 7
Trương Thị Mai Phương 016.....200 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 24/12/2011 Đề 7
Ngày giờ thi: 17:15 Thứ năm, 29/12/2011
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Thị Bình 097....791 Đã duyệt 17:15 Thứ năm, 29/12/2011 Đề 15
To Tuan Anh_DAV3 +84.......921 Đã duyệt 17:15 Thứ năm, 29/12/2011 Đề 15
Ngày giờ thi: 15:15 Thứ ba, 03/01/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thu Trang +84......879 Đã duyệt 15:15 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Ngày giờ thi: 17:30 Thứ ba, 03/01/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Mai Hải Yến - BA4 +84.......475 Đã duyệt 17:30 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Trần Thị Mai Phương - BA4 090....849 Đã duyệt 17:30 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Lê Bình Sơn - VCU4 +84......099 Đã duyệt 17:30 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Trần Minh Thu - BA4 +84......244 Đã duyệt 17:30 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Đỗ Tiến Luận +84.......420 Đã duyệt 17:30 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
phạm thị thu hiền 016.....807 Đã duyệt 17:30 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
nguyễn thị phương 097....101 Đã duyệt 17:30 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Trần Thúy Hằng 016.....387 Đã duyệt 17:30 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Nguyễn Văn Toản 094....106 Đã duyệt 17:30 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Ngày giờ thi: 19:45 Thứ ba, 03/01/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Hoài Phương - AOB4 +84.......480 Đã duyệt 19:45 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Lê Thanh Phương 016.....451 Đã duyệt 19:45 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Trần Thị Kiều Oanh - HUT5 +84......590 Đã duyệt 19:45 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Lê Mạnh Toàn 016.....955 Đã duyệt 19:45 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Bùi Thị Hải Yến 097....879 Đã duyệt 19:45 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Nguyễn Hậu 097....858 Đã duyệt 19:45 Thứ ba, 03/01/2012 Đề 15
Ngày giờ thi: 14:00 Thứ bảy, 07/01/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyen Thi khuyen 016.....945 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 07/01/2012 Đề 13
Vũ Thị Thảo - HUT5 +84.......806 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 07/01/2012 Đề 13
Le Thi Thanh Thuy 097....474 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 07/01/2012 Đề 13
Vũ Thị Thùy Trang 093....952 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 07/01/2012 Đề 13
Đinh Tuyết Nhung 098....671 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 07/01/2012 Đề 13
Nguyen Danh Tung +84......981 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 07/01/2012 Đề 13
Mai 097....302 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 07/01/2012 Đề 13
Ngày giờ thi: 09:00 Chủ nhật, 08/01/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
pham mai 016.....995 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 08/01/2012 Đề 12
trần thị hải yến 016.....148 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 08/01/2012 Đề 12
Đào Thùy Linh 016.....803 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 08/01/2012 Đề 12
Đặng Nga 012.....192 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 08/01/2012 Đề 12
Ngày giờ thi: 14:00 Thứ bảy, 14/01/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
nguyễn thị thùy linh 016.....673 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 14/01/2012 Đề 10
Nguyen Thi Tuoi 016.....998 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 14/01/2012 Đề 10
Ngày giờ thi: 09:00 Chủ nhật, 15/01/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Anh Tuấn 092....468 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 15/01/2012 Đề 7
Thiều Đình Tùng 098....300 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 15/01/2012 Đề 7
Nguyễn Thị Kim Chi 016.....941 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 15/01/2012 Đề 7
buì thị miền 016.....422 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 15/01/2012 Đề 7
pham mai phuong 016.....980 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 15/01/2012 Đề 7
nguyễn thị ánh hằng 098....818 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 15/01/2012 Đề 7
Ngày giờ thi: 09:00 Chủ nhật, 05/02/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
nguyễn tiến thịnh 016.....838 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 05/02/2012 Đề 13
Hoàng Mộng Lương 098....961 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 05/02/2012 Đề 13
Ngày giờ thi: 14:00 Thứ bảy, 11/02/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Thị Kim Cúc 016.....123 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 11/02/2012 Đề 7
trần thu thảo 098....593 Đã duyệt 14:00 Thứ bảy, 11/02/2012 Đề 7
Ngày giờ thi: 09:00 Chủ nhật, 12/02/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Cáp Quang Mẫn 016.....679 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 8
Trương Công Tuấn 093....338 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 8
thạch thị thủy 016.....622 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 8
Đào Hữu Toàn 016.....670 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 8
nguyễn thị thu trang 097....141 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 8
pham thuy duong 097....566 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 8
Nguyễn Hữu Tiến 093....526 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 8
Ngày giờ thi: 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyen Thi Mai 016.....844 Đã duyệt 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 10
phạm thị hồng liên 016.....263 Đã duyệt 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 10
Nguyễn Thị Thanh Vân 012.....317 Đã duyệt 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 10
Nguyễn Thanh Thủy 012.....210 Đã duyệt 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 10
Nguyễn Thị Tuyên 097....581 Đã duyệt 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 10
Nam 093....995 Đã duyệt 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 10
Đỗ Thị Ngọ 012.....460 Đã duyệt 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 10
Hoang Pham Hanh Phuong 097...... 25 Đã duyệt 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 10
nguyễn thị hà my 097....085 Đã duyệt 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 10
Luong thi Chuyen 016.....605 Đã duyệt 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 10
Nguyễn Hồng Nhung 016.....728 Đã duyệt 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 10
Nguyễn Cảnh Thướng 016....... 20 Đã duyệt 14:00 Chủ nhật, 12/02/2012 Đề 10
Ngày giờ thi: 17:30 Thứ tư, 15/02/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Diệu Linh 093....990 Đã duyệt 17:30 Thứ tư, 15/02/2012 Đề 14
Ngày giờ thi: 09:00 Thứ sáu, 17/02/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Đào Thị Thúy Nga - AOB3 +84.......119 Đã duyệt 09:00 Thứ sáu, 17/02/2012 Đề 15
Nguyễn Thị Hà 097....574 Đã duyệt 09:00 Thứ sáu, 17/02/2012 Đề 15
nguyễn văn chuẩn 098....012 Đã duyệt 09:00 Thứ sáu, 17/02/2012 Đề 15
Ngày giờ thi: 09:00 Chủ nhật, 19/02/2012
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Anh Tuấn 092....468 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 19/02/2012 Đề 12
Trần Hải Yến 090....189 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 19/02/2012 Đề 12
Trương Thị Hiền 090....991 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 19/02/2012 Đề 12
bichchau 090....178 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 19/02/2012 Đề 12
trần việt khánh 091....055 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 19/02/2012 Đề 12
hoàng thu thủy 016.....127 Đã duyệt 09:00 Chủ nhật, 19/02/2012 Đề 12

Trang