Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Quản Thùy Linh - Học sinh lớp TOEIC Focus cô Ánh Vũ

ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC CAO THỦ TOEIC LÀ GÌ?
LUÔN LUÔN CẢM THẤY KHÔNG HÀI LÒNG VỚI KẾT QUẢ THI CỦA MÌNH J
Cô ơi hôm nay em đi lấy kết quả rồi ạ! Em được 860. Em hơi buồn vì không đạt được mục tiêu và thực sự thi xong em không nghĩ mình chỉ được thế. Nhưng em hiểu lý do, thực sự thì em không giành nhiều thời gian cho tiếng Anh như những gì viết trong tờ mục tiêuddaauf khóa và đến lúc gần thi em cũng không giành nhiều thời gian ôn. Thôi em sẽ chấp nhận hình phạt đã nói từ trước. Em cũng nghĩ mình thi không hẳn chứng minh được hết trình độ của mình, bởi chỉ cần luôn phấn đấu và tiếp tục cố găng cho tiếng Anh. Nó nhất định sẽ tiến lên chứ không dừng ở đây!
Em cảm ơn cô rất rất nhiều vì đã dạy chúng em rất nhiệt tình, chi tiết và đầy đủ những kiến thức cơ bản để em có một nền tảng tiếng Anh vững từ đây. Fightiiinggggg!!!