Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thành ngữ Tiếng Anh

Bạn có biết từ “ BIG” và từ “ LARGE” được sử dụng khác nhau thế nào trong một số cụm của Tiếng Anh không? Chúng ta thử tìm hiểu một số trường hợp nhé ^^1. It’s no big deal : Điều đó không quan trọng lắm đâu!2. She’s a big mouth : Cô ta là người lắm điều, không biết giữ bí mật.3. It’s a big idea for something : Đó quả là một ý tưởng hay và ấn tượng4. He’s too big for his boots : Anh ấy là một...