Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Phòng truyền thống

Sau 3 tháng học bạn có thể tăng bao nhiêu điểm TOEIC?

Câu trả lời phụ thuộc vào nỗ lực và quyết tâm của chính bạn. Và nỗ lực và quyết tâm ấy dường như rất kỳ diệu khi bạn thực sự muốn đạt được mục tiêu của mình.

Bạn Lê Thùy Dương (Khóa TOEIC K42), bạn Phạm Thị Yến (khóa TOEIC K60), bạn Lê Ngọc Hà (Khóa TOEIC K71), bạn Nguyễn Thị Lý (Khóa TOEIC K72), bạn Thái Kim Chung (Khóa TOEIC K82), bạn Trần thị Bích Ngọc (Khóa TOEIC K84), bạn Nguyễn Thế Năng (Khóa TOEIC K91), bạn Nguyễn Ngọc Ánh (Khóa TOEIC K94), bạn Ngô Thị Thanh Tâm (Khóa TOEIC K101), bạn Nguyễn Mạnh Toàn (Khóa luyện âm chuẩn P7 và TOEIC Advanced TA1), và bạn Nguyễn thị Hồng (TOEIC K104) cùng rất nhiều bạn khác đã cho thấy rằng không gì là không thể khi mình cố gắng và nỗ lực hết mình.

Sau khóa học, bạn Dương tăng được từ 435 điểm đầu vào tới 865 điểm khi thi thật tại IIG Vietnam (tăng 430 điểm)

Bạn Yến thi đầu vào đạt 470 điểm, sau khi hoàn thành khóa học đã thi đạt 835 điểm tại IIG Vietnam (tăng 365 điểm)

Bạn Lê Ngọc Hà thi đầu vào đạt 575 điểm và thi thật đạt 945 điểm (tăng 370 điểm)

Bạn Lý thi đầu vào 370 điểm và thi thật đạt 810 điểm sau khóa học (tăng 440 điểm)

Bạn Chung thi đầu vào đạt 865 điểm, sau khi hoàn thành khóa học TOEIC Focus K82 đã thi thật tại IIG Vietnam và đạt 855 điểm (tăng 290 điểm)

Bạn Ngọc thi đầu vào đạt 585, sau khi hoàn thành khóa TOEIC Focus K84 đã thi thật tại IIG Vietnam và đạt 865 điểm (tăng 280 điểm)

Bạn Năng thi đầu vào 425 điểm và thi thật đạt 800 điểm sau khóa học (tăng 375 điểm)

Bạn Ngọc Ánh thi đầu vào 645 điểm và sau khi hoàn tất khóa học và ôn tập tập trung khoảng 3-4 tuần, đạt 965 điểm tại IIG Vietnam (tăng 320 điểm)

Bạn Ngô Thị Thanh Tâm thi đầu vào đạt 445, sau khi hoàn thành khóa học TOEIC Focus 101 ôn tập trung trong khoảng 3 tuần đã thi thật và đạt số điểm 800 tại IIG Vietnam (tăng 355 điểm)

Bạn Mạnh Toàn thi đầu vào 670 điểm và sau khi hoàn tất khóa học luyện âm chuẩn P6 và khóa TOEIC Advanced TA1 đã thi và đạt số điểm xuất sắc 970 điểm tại IIG Vietnam (tăng 300 điểm)

Bạn Nguyễn Thị Hồng thi đầu vào đạt 375 điểm, sau khi hoàn tất khóa học TOEIC Focus 104 và ôn tập tập trung khoảng 1 một tháng đã đạt số điểm 730 điểm tại IIG Vietnam (tăng 355 điểm)

Bạn Trần Ngọc Khánh thi đầu vào đạt 595 điểm, ngay khi hoàn tất khóa TOEIC Advanced TA2 đã đạt 875 điểm tại IIG Vietnam (tăng 280 điểm)

Còn bạn thì sao? Liệu bạn đã thực sự quyết tâm cho khóa học và mục tiêu sắp tới của mình? Không gì là không thể khi bạn cố gắng và nỗ lực hết mình.