Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Trần Ngọc Anh - Toeic 0216T6 - Học sinh thầy Hoangology

Cảm ơn thầy giáo.
Cảm ơn thầy giáo vì những lời nhắc nhở về cách ứng xử với người khác, em sẽ ghi nhớ nó suốt đời.
Còn về Tiếng anh, em sẽ tiếp tục tiếp nữa để không lãng phí những trang sách của thầy, và 3 tháng đi cùng thầy.
Thầy sẽ luôn là tấm gương của em trong cuộc sống...về nhiều thứ quá, nhưng em sẽ nhớ nhất cách thầy quan tâm đến mọi người, nhiều thứ nho nhỏ làm em thấy ngưỡng mộ thầy quá.
Cảm ơn thầy giáo

 

Biểu tượng cảm xúc heart