Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Từ vựng Tiếng Anh

Hey guys~~~~~~~Winter is coming and today we are going to learn some idioms related to SNOW1. (as) pure/clean as the driven snow- extremely pure/cleanEg: How dare you criticize my affairs? You’re not as pure as the driven snow either.2. snow(ed) in/up- block smt/smb in a place-(passive) unable to leave a place because of snowEg: The blizzard snowed in most of us in townWe were snowed in for two...
"Chín người mười ý" = "Nine people, ten ideas"?"Ý tưởng lớn gặp nhau" = "Big ideas meet"?Biểu tượng cảm xúc grin nếu dịch như trên thì thật là "thuần Việt" phải không mọi người? Thực tế, việc nắm được cách dịch các câu thành ngữ thông dụng có ý nghĩa tương đương trong Tiếng anh sẽ cực kì hữu ích cho chúng ta trong văn viết cũng như giao tiếp thường ngày. Chúng ta cùng tìm hiểu một vài thành...