Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Tab chính

Ngày giờ thi: 14:30 Thứ hai, 13/08/2018
Họ tên Điện thoại Trạng thái Ngày giờ thi Mã đề thi
Lăng Thị Ngọc 016.....048 Đã thi xong 14:30 Thứ hai, 13/08/2018 Đề 10
Hoàng Thành Việt 096....195 Đã thi xong 14:30 Thứ hai, 13/08/2018 Đề 10
Thu Uyên 016.....096 Đã thi xong 14:30 Thứ hai, 13/08/2018 Đề 10
Đỗ Thu Hà 097....668 Đã thi xong 14:30 Thứ hai, 13/08/2018 Đề 10
Lăng Thị Ngọc 016.....048 Đã thi xong 14:30 Thứ hai, 13/08/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Minh Châu 096....668 Đã thi xong 14:30 Thứ hai, 13/08/2018 Đề 10
Lê Thanh Bình 091....892 Đã thi xong 14:30 Thứ hai, 13/08/2018 Đề 10
Trương Lê Tú Uyên 012.....699 Đã thi xong 14:30 Thứ hai, 13/08/2018 Đề 10